Valitsus kiitis heaks riigikaitse strateegia

stenbockimaja1Valitsus kinnitas 30.detsembril Riigikaitse strateegia

Kaitseminister Jaak Aaviksoo sõnul on tänapäevased julgeolekuohud oma olemuselt palju keerukamad, kui kitsalt klassikalised sõjalised konfliktid, mistõttu peavad nendeks valmistuma kõik olulisemad riigiasutused. „Asendades sõjalise kaitse strateegilise kava riigikaitse strateegiaga, võimaldab muudatus asuda realiseerima laiapõhjalist, erinevaid kaitsmist vajavaid valdkondi hõlmava strateegia koostamist, millesse on peale kaitseministeeriumi kaasatud ka teised ministeeriumid,“ selgitas Aaviksoo.
Riigikaitse strateegia vahetab välja senise Sõjalise kaitse strateegilise kava, mis keskendus eelkõige Eesti sõjalisele kaitsmisele. Uue strateegia kohaselt on riigi kaitsmine kõikide olulisemate Eesti riigiasutuste ülesanne, milleks tuleb valmistuda juba rahuajal.
Strateegia määratleb riigikaitse peamiste tegevussuundadena lisaks sõjalisele kaitsele ka tsiviilsektori toetuse sõjalisele kaitsele, rahvusvahelise tegevuse, sisejulgeoleku tagamise, ühiskonna elutähtsate teenuste toimepidevuse kindlustamise ning psühholoogilise kaitse. Strateegia lähtub põhimõttest, et kõik asutused, kes vastutavad ühe või teise valdkonna eest sõjaajal, peavad nende eest vastutama ka rahuajal. Seetõttu kaasatakse strateegiaga riigikaitse pika-ajalisse planeerimisse lisaks Kaitseministeeriumile ka kõik teised olulisemad riigiasutused.

Riigikaitse strateegia