Kert: väiksema küberüksuse võiks kaitseväes kohe käivitada

397700t20hb6a4Kuigi küber-kaitseväeteenistuse sisseviimiseks ei ole praegu veel kindlat tegevusplaani või ajakava, oleks väiksema küberkaitseüksuse loomine kaitseväe juurde juba praegu võimalik, leiab kaitseministeeriumi nõunik kindralleitnant Johannes Kert.

«Väiksema, peamiselt IT-tudengitest koosneva üksuse võiks põhimõtteliselt käivitada kas või kohe. Suurema üksuse või üksuste käivitamine sõltub vajaduste selgitamisest ja täpsustamisest,» rääkis Kert BNSile antud intervjuus.

Kerdi sõnul oleks ajateenijatest moodustatud küberüksused suurepärane valikukeskkond ka kaitseväe enda tulevikukaadri valimiseks ja motiveerimiseks. «Minu hinnangul on see raiskamine, kui näiteks IT-alade üliõpilased, parimad neist, peavad ajateenistuses tegelema millegagi, mis on nende õpitavast erialast väga kaugel.»

Kerdi kinnitusel täna siiski mingit mingit konkreetset tegevusplaani või ajakava küber-kaitseväeteenistuse sisseviimiseks ei eksisteeri. «See on visiooni staadiumis praegu.»

Ajateenistus küberväeosas sarnaneks Kerdi hinnangul sideväelaste väljaõppega. «Küberkaitse iseenesest ongi üks olulisi kaitseväe sidetagamise komponente,» rääkis Kert.

Kaitseväe kavandatavate küberüksuste kasutamine võimalike 2007. aastal toimunud küberrünnakute sarnaste küberkonfliktide korral sõltub Kerdi sõnul sellest, millises suunas arenevad Eesti seadused. «Kui Eesti seadusandja leiab, et kaitseväge võib rahuajal puhkevate kriiside lahendamiseks kasutada, siis jah.»

Kaitseminister Jaak Aaviksoo rääkis jaanuari algul USA meediaorganisatsioonile NPR antud intervjuus, et Eesti kaalub küberspetsialistide värbamist kaitseväkke, et tõsta riigi küberkaitsealast võimekust.

«Me kaalume küber-kaitseväeteenistuse sisseviimist,» rääkis Aaviksoo. «See on idee, millega me oleme mänginud. Meil ei ole praegu veel masinavärki ja seadusi paigas, kuid see võib olla üks võimalus.»

Allikas: Postimees