Kert: alanud aasta väljakutse on psühholoogiline kaitse

499023t41hf630Alanud aasta suurim julgeolakualane väljakutse Eesti jaoks on kaitseministeeriumi nõuniku kindralleitnant Johannes Kerdi hinnangul Eesti elanike psühholoogiline kaitsmine välisriikide manipulatsioonide eest.

Kerdi sõnul on suurimaks väljakutseks teiste Eesti elavate rahvaste julgeoleku ja kohaliku rahvusliku identiteedi tagamine. «Tuleb tagada see, et nad ei oleks manipuleeritavad,» ütles Kert BNSile antud usutluses.

Lisaks mitte-eestlastele tuleb tema kinnitusel psühholoogiliste manipulatsioonide eest kaitsta ka eestlasi endid. «See Kremlist lähtunud propaganda või informatsioonisõda on mõjutanud ka eestlaste maailmapilti ja minu hinnangul mitte vähem kui siin elavaid mitte-eestlasi,» leidis Kert.

Tema sõnul on propaganda tulemusena saavutatud olukord, kus eestlased vaatavad pahatihti igat võõrkeelset inimest siin kui viienda kolonni esindajat, mis ei vasta Kerdi kinnitusel tõele. «Siit tuleneb ka meie muulaste küsimus, et miks eestlased ei taha meiega suhelda ja miks eestlased on eemaletõmbunud,» rääkis Kert. Kerdi hinnangul oleks lühinägelik arvata, et Eesti vastu suunatud propagandasõja sihtgrupiks on ainult meie mitte-eestlastest elanikkond.

Lisaks psühholoogilisele kaitsele nimetas Kert alanud aasta suuremate julgeolekualaste väljakutsetena NATO operatsioonide tõhusat toetamist, küberkaitsevõime laiapõhjalist ja koordineeritud riiklikku arendamist, vastuluure tõhustamist ning riiklike kaitseplaanide ja NATO-le antud lubaduste järjepidevat täitmist.

«Kaks protsenti SKPst kaitsekulutusteks ei ole lihtsalt mingi abstraktne number, vaid see on panustamine NATO poliitlisse ühtsusesse,» rääkis Kert. «NATO poliitiline ühtsus on meie jaoks tähtis, sellega tuleb tõsiselt tegeleda.»

Kerdi kinnitusel ei ole Eesti enam ammu poliitilises ja sõjalises mõttes NATO nõrgim lüli. «Eesti poliitikat tuuakse Euroopas teistele eeskujuks,» kinnitas Kert.

Allikas: Postimees