11.-12. novembril toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents

eatalogo211.-12. novembril toimub Tallinnas välisministeeriumi ja Eesti NATO ühingu koostöös rahvusvaheline konverents „Naised, rahu ja julgeolek – Afganistani vaatenurk“. Konverents räägib naiste rolli parema arvestamise ja nende panuse kasutamise võimalustest rahvusvaheliste konfliktide lahendamisel ning konfliktijärgsete ühiskondade ülesehitusel ja toob Eestisse kokku nii EL, NATO kui ka ÜRO kogemused.

Konverents on osa ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ 10. aastapäevast lähtuva rahvusvahelisest arutelust, kuidas tugevdada soolise aspekti arvestamist rahu- ja julgeolekuprotsessides. Konverentsi avab välisminister Urmas Paet, selle esinejate hulgas on Soome riigiminister Elisabeth Rehn, Euroopa Komisjoni volinik Andris Piebalgs, Afganistani naiste küsimuste aseminister Palwasha Kakar ja NATO asepeasekretär Stephanie Babst.

ÜRO resolutsioon 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ võeti vastu 2000. aastal. Just see resolutsioon oli esimene otsus, milles tunnistati relvakonfliktis tekkiva kahju mõju suurust naistele ja lastele. Resolutsiooniga seadis rahvusvaheline üldsus eesmärgi leida tegevusjuhised naiste ja tütarlaste kaitseks, aga ka naiste osaluse suurendamiseks rahuläbirääkimisel ja konfliktijärgsel rahu ülesehitamisel.

Eesti valitsus võttis 21. oktoobril vastu riikliku tegevuskava resolutsioonis seatud eesmärkide paremaks elluviimiseks. Tegevuskava kirjeldab Eesti senist kogemust rahvusvahelistel missioonidel ja arenguabi andmisel ning seab tegevuste soolist aspekti arvestavad eesmärgid ja suunad konfliktide lahendamisele kaasa aitamiseks. Tänaseks on riigisisese kava resolutsiooni elluviimiseks koostanud ligi 20 riiki.

Konverentsi on võimalik ülekandes jälgida: http://forum1325.eata.ee/live
Konverentsi kava: http://forum1325.eata.ee/agenda