“Naised, rahu ja julgeolek – Afganistani vaatenurk”

AJ7 074Eesti NATO Ühingul (EATA) on hea meel kutsuda Teid osalema rahvusvahelisel konverentsil “Naised, rahu ja julgeolek – Afganistani vaatenurk”, mis toimub 11.-12. novembril 2010. a. Tallinnas.

10 aastat tagasi, 2000. aasta oktoobris, võttis ÜRO Julgeolekunõukogu vastu resolutsiooni nr 1325 naiste rollist rahu, stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel. Resolutsiooni kohaselt tuleb konfliktis ning konfliktijärgselt kaitsta naisi ja lapsi nende vastu suunatud vägivalla eest, toetada naiste rolli rahu ja julgeoleku saavutamisel ning kaasata rahuoperatsioonidesse sooline perspektiiv.

Tallinnas aset leidva rahvusvahelise foorumi eesmärk on juhtida tähelepanu ÜRO resolutsioonile 1325(2000) ja selle rakendamisele Afganistanis. Konverents käsitleb ka rahvusvaheliste organisatsioonide – ÜRO, NATO ja EL – kogemust Afganistanis naiste, rahu ja julgeoleku teemal.

Konverentsi eesmärk on tuua kokku nii diplomaadid, rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonide ning mõttekodade liikmed kui ka ajakirjanikud ja teadlased, kes naiste, rahu ja julgeoleku teemaga tegelevad või on temaatikast huvitatud.

Oma osalusest palume teada anda aadressil  info@eata.ee või telefonil 6840 681.

Rohkem informatsiooni leiab http://forum1325.eata.ee/,

Konverents “Naised, rahu ja julgeolek – Afganistani vaatenurk” toimub koostöös Välisministeeriumiga