Aaviksoo: mis tingimustel on NATO sõjaline sekkumine õigustatud?

file33194113_83771d08Kaitseminister Jaak Aaviksoo avas täna Tallinnas toimuva traditsioonilise kaitsepoliitikat ja julgeolekut käsitleva konverentsi The Annual Baltic Conference on Defence (ABCD).

Aaviksoo tõdes oma avasõnavõtus, et kaasajal on julgeolekuvallas üleval rohkem küsimusi kui vastuseid. Minister püstitas foorumi kuulajatele moodsa maailma intrigeerivaima julgeolekuküsimuse, millele palus osavõtjatel ka vastust otsida: mis tingimustel on üldse õigustatud NATO või üldse võimast sõjalist jõudu omavate riikide relvastatud sekkumine kuskil maailmas puhkenud vägivalla ohjeldamiseks?

„Sellele küsimusele ei ole lihtne vastata, nagu näeme Afganistani näitel – ÜRO on otsustanud sekkuda, ent sõjaliselt sekkunud riikides kasvab vastasseis sellele sekkumisele,” rääkis kaitseminister. “Kui meie otsuste ja tegevuse tagajärjel hukkuvad inimesed – lisaks relvastatud vastastele ka meie endi sõdurid ja kahjuks ja osalt paratamatult ka tsiviilelanikud – siis kuidas saame olla kindlad, et meie põhjustatud surmad on õigustatud? Kuidas saame olla veendunud, et see tegevus tekitab suurema turvalisuse kogu maailmas ja hoiab tõepoolest ära vägivalla paisumise üle piiride meie endi keskele?“ küsis Aaviksoo.

„Kui me nendele küsimustele ei suuda vastata ja veenda oma vastustes ka kõiki rahvaid, jäämegi poolikute lahenduste juurde.“

Konverentsil osalevad ametnikud, kaitseväelased ja analüütikud arutlevad usutava sõjalise heidutuse rolli ja võimaluste üle tänapäeva kiiresti muutuvas keskkonnas.

Kaitseministeeriumi ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse poolt korraldatava konverentsi peakõnelejaks on NATO eelmine peasekretär Jaap de Hoop Scheffer, samuti osalevad konverentsil NATO endine asepeasekretär Marshall S. Billingslea jpt.

Esimene ABCD konverents toimus kaitseministeeriumi eestvõttel 2006. aastal eesmärgiga luua võimalus mõttevahetuseks NATO ja Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitika teemadel ning tutvustada rahvusvahelisele auditooriumile Balti riikide seisukohti ja huve.

Allikas: DELFI