NATO kavandab Tallinnas kriisiohjet

Tänasest reedeni on Tallinnas NATO kriisiohjeõppuse CMX 2011 (Crisis Management Exercise) planeerimiskonverents. Planeerimiskonverents valmistab ette õppust järgmise aasta kevadel, mil NATO harjutab alliansi kriisiohjamise poliitilist, sõjalist ja tsiviilset korraldust ning protseduure, et toetada NATO konsultatsioone ja kollektiivset otsustusprotsessi kriisiolukorras.

Õppused CMXTänasest reedeni on Tallinnas NATO kriisiohjeõppuse CMX 2011 (Crisis Management Exercise) planeerimiskonverents. Planeerimiskonverents valmistab ette õppust järgmise aasta kevadel, mil NATO harjutab alliansi kriisiohjamise poliitilist, sõjalist ja tsiviilset korraldust ning protseduure, et toetada NATO konsultatsioone ja kollektiivset otsustusprotsessi kriisiolukorras.

Välisminister Urmas Paeti sõnul peab NATO julgeolekupoliitilises keskkonnas toimuvate pidevate muutuste tingimustes suutma kriisiolukorras kiirelt ja adekvaatselt reageerida. „Alliansi kriisireguleerimise võimekuse kindlustamiseks korraldab NATO kriisiohjeõppuseid. Konverentsi toimumine Tallinnas kinnitab Eesti aktiivsust NATO liikmena,“ märkis Paet. „NATO üks olulisemaid ülesandeid oma liitlaste julgeoleku tagamisel on julgeolekut ohustavate kriiside ärahoidmine. NATO põhimõtteid kinnitab allianssi liikmete praktiline koostöö, mille osaks on ka täna Tallinnas alanud kriisiohjeõppuse planeerimiskonverents,“ sõnas Paet.

Välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi korraldataval konverentsil osalevad NATO liikmesriikide ning NATO tsiviil- ja sõjaliste struktuuride esindajad. Planeerimiskonverentsil töötatakse välja kriisiohjeõppuse CMX 2011 stsenaariumi põhijooned.

Allikas:

Välisministeerium