KUTSE avalikule arutelule BALTOPS-i asekomandöriga!

Eesti NATO Ühingul on hea meel kutsuda Teid 14.juuninil kell 17.00 osalema avalikul arutelul admiral Ian Corder’iga. Hr. lan Corder on Ühendkuningriigi Kuningliku Mereväe admiral ning asekomandör mereväeõppusel BALTOPS.

EATAEesti NATO Ühingul on hea meel kutsuda Teid 14.juuninil kell 17.00 osalema avalikul arutelul admiral Ian Corder’iga.

Hr. lan Corder on Ühendkuningriigi Kuningliku Mereväe admiral ning asekomandör mereväeõppusel BALTOPS.

Arutelul antakse ülevaade (inglise keeles):

– hetkel käimasolevast BATLTOPS õppusest

– mere- ja amfiibsete õppuste olulisusest

– NATO merejulgeoleku arengusuundadest

Koht: Radisson BLU, Cuxhaven-Bremerhaven saal (Rävala puiestee 3, Tallinn)

Enne seminari pakutakse kohvi ja snäkki.

Osalemiseks palume registreeruda aadressil seminar@eata.ee või telefoni 6949 333

__________________________________________________________________________________________________________________________________

7-18 juunini leiab aset Läänemere suurim rahvusvaheline mereväeõppus BALTOPS. Vastava õppusel viiakse läbi maabumis- ja liitlasvägede vastuvõtuharjutused Eestis ja Lätis. Eestis korraldataval ühisõppusel osalevad lisaks USA Merejalaväe pataljoni 2-23 võitlejatele Eesti maa-, mere- ja õhuväe üksused. Õppuse Eesti faasi üldjuht on Kaitseväe Peastaabi operatiivosakonna ülem kolonel Peeter Hoppe.

Mereväe laevad koos Balti Miinitõrjeeskaadri ja NATO Miinitõrjeüksusega viivad samal ajal Hara lahes läbi miinitõrjeõppuse, mille käigus puhastatakse laevateid 15. juunil korraldatava dessantoperatsiooni tarbeks. Miinitõrjeõppuse käigus otsitakse ja tehakse vajadusel kahjutuks ka reaalseid lõhkekehi. Eesti mereväe laevadest võtavad õppusest osa toetuslaev Tasuja ja miinijahtija Ugandi Balti Miinitõrjeeskaadri koosseisus ning miinijahtija Admiral Cowan NATO Miinitõrjeüksuse koosseisus.

Õppus kulmineerub 15. juunil Loksa rannas korraldatava maabumisharjutusega, mille käigus merejalaväelased ja Kaitseliidu luurerühm viivad USA Mereväe laevalt Gunston Hall läbi maabumisharjutuse. Maabumisõppust on oodatud vaatama kõik huvilised.