Eesti ja vene noored proovisid hea kodaniku katselaborit

Eesti NATO Ühing korraldas 30. ja 31. mail Narva-Jõesuus kahepäevase lõimumisfoorumi eesti ja vene noortele, mille käigus korraldati muuhulgas hästi toimiva kodanikuühiskonna simulatsioon.

Eesti NATO Ühing korraldas 30. ja 31. mail Narva-Jõesuus kahepäevase lõimumisfoorumi eesti ja vene noortele, mille käigus korraldati muuhulgas hästi toimiva kodanikuühiskonna simulatsioon.

Foorumi esimesel päeval vestlesid noortega Eesti kodanikuidentiteedist ning üksikisiku ja riigi erinevatest ajaloonägemustest kirjanik Imbi Paju, sotsioloog Juhan Kivirähk ja diplomaat Anna Tiido. Aktiivseks kodanikuks olemise võimalusi tutvustasid Minu Eesti ja Eesti Koostöö Kogu.

Esmaspäeval viidi Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhendamisel läbi paaritunnine kodanikeühenduste kaasamise katselabor, mis kujutas endast kohalike omavalitsuste otsustes kaasa rääkimise läbimängu.

Eesti NATO Ühingu juhataja Victoria Punga sõnul oli katselabor noortele heaks kogemuseks sellest, kuidas meie ühist elukeskkonda puudutavate probleemide lahendamiseks tuleb ületada keele ja rahvuse barjäärid ning koos tegutseda.

Ligi 60 osaleja seas oli noori nii eesti kui vene noori vanuses 18-25 ning keskoolide ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid. Foorumit rahastasid Euroopa Liidu Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Liit, Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Rohkem infot:

Victoria Punga

Eesti NATO Ühingu juhataja

53425127

victoria@eata.ee