Ameerika Ühendriikide Merejalaväe ja Kaitseliidu koondüksus maabus Hara lahe rannikul

Ameerika Ühendriikide merejalaväelaste ja Kaitseväe üksused viisid täna Läänemere suurima mereväeõppuse BALTOPS raames Hara lahe rannikul läbi dessantoperatsiooni.

Foto: Eesti Kaitsevägi
Foto: Eesti Kaitsevägi

Ameerika Ühendriikide merejalaväelaste ja Kaitseväe üksused viisid täna Läänemere suurima mereväeõppuse BALTOPS raames Hara lahe rannikul läbi dessantoperatsiooni.

Merejalaväelaste ja Kaitseliidu koondüksus maabus Loksa sadama lähedasele rannikule USA mereväe laevalt Gunston Hall.

„Kaheteistkümne riigi osalus ühisel mereväeõppusel suurendab tuntavalt julgeolekut piirkonnas,“ ütles BALTOPSi ülem Ühendkuningriigi mereväe kontradmiral Ian Corder. „Läbi viidud amfiiboperatsioon on üks BALTOPSi kõrgpunkte – maabumisoperatsioonide korraldamine on tehniliselt keerukas, nõuab eri väeliikide väga head koostööd ja koordineerimist, tänase operatsiooni läbi viijad said ülesandega hästi hakkama.“

„Esimest korda pärast taasiseseisvumist viisime Eesti põhjarannikul läbi dessantoperatsiooni, mis andis meile ja meie relvavendadele erakordse kogemuse,“ ütles Eesti kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots. „Eesti sõduritel ja Ameerika merejalaväelastel küll ühine lahingukogemus Afganistanist, aga BALTOPSil oleme teineteiselt palju õppinud Ameerika relvavendadele on uudne meie rannik, kliima ja metsamaastik. Eesti kaitseväelased ja kaitseliitlased said kogemuse täiesti uues valdkonnas: meredessandi korraldamises, vastuvõtva riigi toetuse arendamisel, rahvusvahelise väeüksuse juhtimisel, koostööharjutuses.“

BALTOPSi Eesti faas algas 7. juunil samaaegselt läbi viidava Eesti – USA ühispataljoni harjutustega Kaitseväe Keskpolügoonil Tapal ning Hara lahes läbi viidava miinitõrjeoperatsiooniga. Ühispataljoni harjutuste käigus õpetasid Eesti instruktorid merejalaväelastele välioskusi ja metsataktikat ning viisid läbi laskeharjutusi, USA instruktorid õpetasid eestlastele enesekaitset ja isevalmistatud lõhkekehade kahjutuks tegemist.

Mereväe üksused koos NATO Miinitõrjeüksuse ja Balti Miinitõrjeeskaadriga viisid läbi miinitõrjeoperatsiooni Hara lahel, mille käigus leiti üheksa lõhkekeha, neist seitse on tänaseks kahjutuks tehtud.

Õppus lõpeb Eesti-USA ühispataljoni intensiivse harjutusega 17.-18. juunini, mille käigus harjutavad üksused stsenaariumi kohaselt piirkonna puhastamist vaenulikust tegevusest, et võimaldada tuua riiki humanitaarabi.

Pärast õppuse lõppu, eeloleval nädalavahetusel teeb Tallinnasse visiidi BALTOPSil osalenud NATO Miinitõrjeüksus, linna külastama ka 500 õppusel osalevat merejalaväelast.

BALTOPS on Läänemere suurim mereväeõppus, mida korraldatakse sel aastal 38. korda. BALTOPSil osaleb pea 3000 kaitseväelast 12 riigist. Eestis ja Lätis viiakse BALTOPSi raames läbi maabumis- ning liitlasvägede vastuvõtuoperatsioone esmakordselt.

Juuni algul harjutasid kolme Balti riigi ja USA Euroopa Keskväejuhatuse esindajad liitlasvägede vastu võtmist õppusel Baltic Host 2010. Kokku korraldavad Balti riigid koos Ameerika Ühendriikidega sel aastal kolm õppust – lisaks õppustele Baltic Host ja BALTOPS toimub novembris Lätis õppus Sabre Strike.

USA Mereväe laev Gunston Hall on dessantoperatsioonideks ette nähtud alus. Laeva viimaseks oluliseks ülesandeks oli Haiti maavärinaohvrite abistamine käesoleva aasta veebruaris.

Allikas:

Eesti kaitsevägi