Testi oma NATO-teadmisi!

Eesti NATO Ühingu ja Välisministeeriumi koostöös valminud NATO teadmiste kontrolli abil on hea võimalus testida, kui põhjalikud on sinu teadmised NATO kohta.

EATAEesti NATO Ühingu ja Välisministeeriumi koostöös valminud NATO teadmiste kontrolli abil on hea võimalus testida, kui põhjalikud on sinu teadmised NATO kohta.

Sulle esitatakse juhuvalimiga kümme valikvastustega küsimust. Kõigile kümnele küsimusele õigesti vastanute vahel loositakse kord kuus välja NATO meeneid. Võitjate nimed avaldatakse Eesti NATO Ühingu uudiskirjas.

Head nuputamist!