NATO kaitseväelaste pered toetavad Eesti nägemispuuetega lapsi

NATO Ühendväejuhatuse staabis Hollandis Brunssumis teenivate Eesti kaitseväelaste abikaasad said eile Brunssumis kätte üle 50 000 krooni suuruse rahalise annetuse Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumile spetsiaalse punktkirja printeri muretsemiseks.

Foto: Eesti Kaitsevägi
Foto: Eesti Kaitsevägi

NATO Ühendväejuhatuse staabis Hollandis Brunssumis teenivate Eesti kaitseväelaste abikaasad said eile Brunssumis kätte üle 50 000 krooni suuruse rahalise annetuse Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumile spetsiaalse punktkirja printeri muretsemiseks.

Abivajajate aitamiseks osalesid Brunssumi teenistujate perekonnad aasta lõikes kokku 25 heategevuslikul rahakogumisaktsioonil. Toetatavaid heategevusprojekte oli 13, nende hulgas ka Eesti Miikaeli ühenduse projekt Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumile Braille-punktkirja printeri hankimiseks.

Selliseid rahalisi annetusi teeb NATO naisteühendus abivajajatele eri riikides juba 17 aastat. Eesti abavajajaid on toetatud alates Eesti liitumisest NATOga kuue aasta vältel. Nii on varasemalt kogutud rahaga toetatud Urvaste Põhikooli, Tallinna Lastehaiglat, Tartu Vaegkuuljate Kooli, Tartu Puuetega Inimeste Koda ja sotsiaalhoolekannet pakkuvat Taheva Sanatooriumit. Tänaseks on NATO naisteühendus annetanud Eesti abivajajatele ligikaudu 780 000 krooni.

Eesti kaitseväelaste abikaasad on erinevateks heategevusüritusteks pea aastaringselt ettevalmistusi teinud – küpsetanud kooke, meisterdanud jõululaadaks, võtnud osa igakuistest kampaaniaüritustest. Nii näiteks leidis veebruaris aset põhjamaade kohvihommik (Eesti, Norra, Taani), kus pakuti erinevaid eesti rahvustoite ja märtsi suursündmuseks oli heategevusüritus Charity Night. Kogu üritustest saadud tulu läks heategevuseks.

Teiste seas olid viimase aasta jooksul Brunssumis teenivate Eesti kaitseväelaste abikaasade rahakogumisaktsioonide toetajateks Addinol Eesti, Estonian Air, Infragate Eesti, Orto, Craftmaster Estonia, Estcraft, Nevotex Eesti, pr. Lii Hoppe, Saku Mõis, Kaitseväe Peastaap, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 1. Jalaväebrigaad, Lennubaas, Õhuväe Staap, Õhuseiredivisjon.

Annetuse andis üle Brunssumis tegutseva rahvusvahelise heategevuskomitee (International Charity Committee) president Birgitta Ramms.

Allikas:

Eesti Kaitsevägi