Balti riigid harjutavad liitlasvägede vastuvõtmist

Järgmisel nädalal toimub Balti riikide ühine vastuvõtva riigi toetuse kaardiõppus „Baltic Host 2010“, mille käigus harjutatakse liitlasvägede vastuvõtmist Eestisse, Lätisse ja Leedusse.

Foto: Kaitseväe peastaap
Foto: Kaitseväe peastaap

Järgmisel nädalal toimub Balti riikide ühine vastuvõtva riigi toetuse kaardiõppus „Baltic Host 2010“, mille käigus harjutatakse liitlasvägede vastuvõtmist Eestisse, Lätisse ja Leedusse.

Tegemist on jätkuga eelmise aasta märtsis Tartus toimunud HNS-õppusele (Host Nation Support, vastuvõtva riigi toetus) „Baltic Host 2009“.

Järgmise nädala esmaspäevast reedeni kestva õppuse eesmärgiks on harjutada nii Balti riikide omavahelist kui ka siseriiklikku koostöös liitlasüksuste vastuvõtmisel. Stsenaariumi kohaselt toimub liitlasvägede vastuvõtmine rahvusvaheliste õppuste raames. NATO õppustele kohaselt põhineb „Baltic Host 2010“ stsenaarium väljamõeldud olukordadel.

Lisaks Eesti, Läti ja Leedu kaitseministeeriumitele ja kaitsevägedele osalevad Eestist õppusel ka sise-, majandus-, sotsiaal- ja välisministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti, Terviseameti, kiirabi, Tallinna Sadama, Eesti Raudtee, Maanteeameti, Lennuameti, Tallinna Lennujaama ja Kaitseressursside Ameti esindajad. Õppuse juhtstaap asub Riias, Tallinnas ja Vilniuses paiknevad vastuvõtvate riikide juhtstaabid.

Liitlasvägede rolli mängivad õppuse käigus Napolis paikneva Strike Force NATO kaitseväelased, samuti Saksa, Taani, Poola ja Norra ohvitserid ning USA Euroopa väejuhatuse (EUCOM) kaitseväelased.

Vastuvõtva riigi toetus on tsiviil- ja sõjaväeline toetus, mida osutab Eesti

riik rahu-, häda-, kriisi- ja konflikti olukorras liitlasvägedele, kes paiknevad või tegutsevad Eesti territooriumil või läbivad seda.

Allikas:

Kaitseministeerium