Aaviksoo: tehnoloogia areneb kiiremini kui teadlikkus tehnoloogia ohtudes

Kaitseminister Jaak Aaviksoo ütles täna rahvusvahelist küberkaitsekonverentsi „Rahvuslik julgeolek piirideta maailmas” avades, et küberohtudega võitlemisel on võtmefaktoriks avaliku ja erasektori toimiv koostöö.

Jaak AaviksooKaitseminister Jaak Aaviksoo ütles täna rahvusvahelist küberkaitsekonverentsi „Rahvuslik julgeolek piirideta maailmas” avades, et küberohtudega võitlemisel on võtmefaktoriks avaliku ja erasektori toimiv koostöö.

Kaitseminister Aaviksoo sõnul oleme tänaseks tehnoloogilise arenguga kaasas käies jõudnud olukorda, kus tehnoloogia areneb kiiremini kui inimeste teadlikkus selle tehnoloogia võimalustest ja ohtudest. Samuti ei suuda riikide seadusandlused ja poliitikad alati ajaga kaasa käia ega anna võimalust küberruumis varitsevatele ohtudele kiirelt ja paindlikult vastu seista.

„Praeguste arengute jätkudes on internet kiiresti kujunemas tööpõlluks küberkurjategijatele ja -sõdalastele ning me peame olema suutelised seda trendi pöörama. Üheks võtmesuunaks küberjulgeoleku tagamisel saab olema võimekus tegeleda nende ohtudega terve ühiskonna tasandil,“ ütles kaitseminister.

Aaviksoo sõnul on võtmefaktoriks riikide suutlikkus ehitada üles toimuv avaliku ja erasektori koostöö küberohtudega võitlemisel. „Eestis on see koostöö toiminud pea kümme aastat ja tänavu kevadest formaliseerunud rahvusvaheliselt silmapaistva initsiatiivina Küberkaitseliidu näol. Vabatahtliku organisatsioonina koondab Küberkaitseliit neid Eesti tippspetsialiste, kelle jaoks on kübervaldkond igapäevane töö ja praktiline infovahetus. Kaitseliidu kübermalevana ei kanna nad küll relvi, kuid on võimelised arvutite taga kaitsma meie maad ja e-eluviisi,“ ütles kaitseminister Aaviksoo.

Kaitseminister rõhutas oma kõnes ka küberruumi globaalseid võimalusi koostöös erasektoriga. „Küberjulgeoleku tagamine ja küberkuritegevuse vastase võitlemisega seotud tegevused on selgelt kasvav tööstusharu, kus üle maailma sünnib sadu uusi ettevõtteid ja töökohti. Arvestades Eesti kogemust ja rahvusvahelist tuntust, on küberjulgeoleku valdkonnas selleks suurepärased võimalused ka Eesti olemasolevatele ja tulevastele ettevõtjatele. Traditsiooniliselt heaks näiteks sellest on Skype’ist sündinud arendused. Esile toomist väärib hiljuti krüptograafia alal ilma teinud kodumaiste teadmiste alusel loodud ettevõte GuardTime, kes ilmekalt demonstreeris rahvusvaheliste riskikapitalistide huvi investeerida ligi 100 miljonit krooni Eesti kõrgtehnoloogilisse lahendusse,“ rääkis Aaviksoo.

„Just sellised lahendused, mis lisaks rahvusliku rikkuse tõstmisele ja seeläbi loodavatele töökohtadele arendavad edasi ka globaalset küberkultuuri ja rahvusvahelist koostööd parimate küberturvalisuse praktikate jagamisel, on kokkuvõttes suureks abiks ka teadlikkuse tõstmisele küberohtudest ja riskide maandamise võimalustest infosüsteemides,“ lisas kaitseminister.

Täna ja homme Swissôtelis toimuvat küberkaitsekonverentsi „Rahvuslik julgeolek piirideta maailmas” eesmärgiks on viia kokku erasektori initsiatiiv ja riikide küberjulgeolekuhuvid ning pakkuda lahendusi erinevatele probleemidele küberruumi turvalisuse kaitsel, samuti teadvustada küberohtusid rahvusvahelisele auditooriumile.

Konverentsi korraldab rahvusvaheline konverentsifirma SMI. Konverentsil esinevad teiste ka Kaitseministeeriumi küberkaitsenõunik Heli Tiirma-Klaar, Küberkaitsekeskuse teadur Rain Ottis, samuti mitmete küberjulgeolekuga tegelevate ettevõtete ning liitlasriikide riiklike struktuuride esindajad.

Allikas:

Kaitseministeerium