Paet: NATO välisministrite kohtumine keskendub alliansi tulevikule

Välisminister Urmas Paeti sõnul on 22.-23. aprillil Tallinnas toimuva NATO välisministrite mitteametliku kohtumise päevakavas arutlused NATO tulevikku määravatel teemadel nagu alliansi uus strateegiline kontseptsioon, peakorteri reform, NATO laienemine ja partnerlused, tuumaküsimused, raketikaitse ning NATO-Vene suhted

Välisminister Urmas Paeti sõnul on 22.-23. aprillil Tallinnas toimuva NATO välisministrite mitteametliku kohtumise päevakavas arutlused NATO tulevikku määravatel teemadel nagu alliansi uus strateegiline kontseptsioon, peakorteri reform, NATO laienemine ja partnerlused, tuumaküsimused, raketikaitse ning NATO-Vene suhted. Ka kogunevad Tallinnas Afganistani panustavate (ISAFi) riikide välisministrid, kes arutavad arenguid Afganistanis.

Paeti sõnul on üks peateema Tallinnas toimuval välisministrite kohtumisel NATO strateegilise kontseptsiooni uuendamine. „Eesti jaoks on oluline, kuidas uus strateegiline kontseptsioon kajastab kollektiivkaitset kui NATO peamist ülesannet,“ ütles Eesti välisminister. „Eesti on strateegilise kontseptsiooni väljatöötamise protsessiga rahul, oleme selles aktiivsed osalised,“ lisas välisminister Paet.

Paet toonitas, et Eesti toetab jätkuvalt NATO Bukaresti ja Strasbourg-Kehli tippkohtumistel kokkulepitule vastava NATO raketikaitsesüsteemi rajamist. „NATO raketikaitsesüsteemi eesmärk on kaitsta kogu alliansi elanikkonda ja territooriumi kõigi ohuallikate eest,“ ütles Paet. Rääkides NATO tuumapoliitikast, märkis Paet, et tuumaheidutus on jätkuvalt üheks alliansi alustalaks. „Maailma julgeolekukeskkonna etteaimatavus on vähenenud ja vajadus usutava heidutuse järele on jätkuvalt suur,“ ütles Paet.

Tallinnas toimuva ISAFi riikide kohtumisel arutatakse olukorda Afganistanis. „Arutame võimalusi ja tingimusi alustamaks julgeolekuvastutuse järkjärgulist üleandmist Afganistani võimudele ning Afganistani julgeolekujõudude väljaõppega seonduvaid küsimusi,“ sõnas Paet. „Julgeolekuvastutuse üleandmiseks Afganistani võimudele arutame Tallinna kohtumisel selle üldiseid põhimõtteid. Samuti on kavas kaasajastada NATO laiapindne strateegiline poliitilis-sõjaline plaan,“ rääkis Eesti välisminister.

Välisminister Paeti sõnul on arutlusel ka NATO-Vene suhted. „Venemaa on alliansi jaoks oluline partner, kuid partnerlus peab olema kantud vastastikusest huvist,“ lisas ta.

NATO välisministrid arutavad ka NATO edasist laienemist. Seal hulgas liikmesuse tegevuskava (MAP-Membership Action Plan) andmist Bosnia ja Hertsegoviinale. Eesti toetab MAPi andmist Bosnia ja Hertsegoviinale.

NATO välisministrite mitteametliku kohtumise raames 22.-23. aprillil on Tallinna oodata 45 riigi ja mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid. Kohtumised toimuvad Tallinna kesklinna hotellide konverentsikeskustes ning rahvusooperis Estonia.

Allikas:

Välisministeerium