KRA kutsub kaitseväekohuslasi oma andmeid registreerima

Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikusse registrisse isikuandmete kogumise eesmärk on kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike üle arvestuse pidamine ja kaitseväeteenistuse korraldamine.

 

 

Foto: Kaitseväe peastaap
Foto: Kaitseväe peastaap

Hea kutsealune, reservväelane

Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikusse registrisse (edaspidi register) isikuandmete kogumise eesmärk on kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike üle arvestuse pidamine ja kaitseväeteenistuse korraldamine.

Registris on andmed kõikide kutsealuste, ajateenijate ja reservväelaste kohta.

Riigikaitseliste ülesannete täitmiseks kasutavad registri andmeid kaitsevägi ja Kaitseressursside Amet.

Teil on võimalus riigiportaali www.eesti.ee kaudu tutvuda enda kohta registrisse kantud andmetega.

Registrisse on kogutud Teie isikuandmed, haridustase, aadressandmed, kaitseväeteenistusalased andmed ja andmed ajapikenduse kohta ajateenistusse kutsumisel.

TUTVU ENDA ANDMETEGA REGISTRIS

Ebatäpsete andmete korral palume sellest teavitada Kaitseressursside Ametit, esitades selleks vastava teate andmete muutmiseks SIIT.

Oma elukoha ja sidevahendite muutumisest teavitamine on kodanikukohustus, mis tagab võimaluse osaleda riigikaitses.

Allikas:

Kaitseressursside Amet