Moskvas toimusid Eesti ja Venemaa vahelised Euroopa-teemalised konsultatsioonid

Kolmapäeval, 3. märtsil toimusid Moskvas Eesti ja Venemaa välisministeeriumi vahelised konsultatsioonid Euroopa teemadel. Kohtumisel arutati koostööd OSCEs, NATO-Vene Nõukogus ja regionaalsel tasandil ning ka EL-Venemaa suhteid.

Foto: NATO
Foto: NATO

Kolmapäeval, 3. märtsil toimusid Moskvas Eesti ja Venemaa välisministeeriumi vahelised konsultatsioonid Euroopa teemadel. Kohtumisel arutati koostööd OSCEs, NATO-Vene Nõukogus ja regionaalsel tasandil ning ka EL-Venemaa suhteid. Konsultatsioone juhtis Eesti poolt välisministeeriumi poliitikadirektor Clyde Kull ja Venemaa poolt Vene Föderatsiooni välisministeeriumi Euroopa Koostööosakonna peadirektor Vladimir Voronkov.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on regulaarne arvamusvahetus Venemaaga nii Euroopa kui laiema rahvusvahelise koostöö teemadel oluline ja vajalik.

Rääkides Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooniga (OSCE) seonduvatest arengutest, on Eesti rahul sellega, et nn Korfu protsess, mille raames arutatakse Venemaa ettepanekuid Euroopa julgeoleku osas, toimub just OSCE raames ning tugevdab seega OSCE rolli julgeolekufoorumina. Jätkuvalt nõuab erilist tähelepanu Gruusia territoriaalse terviklikkuse küsimus ja OSCE esinduse ning vaatlusmissioonide taastamine Gruusias. Eesti toetab Kasahstani püüdlusi OSCE eesistujana 2010. aastal.

Konsultatsioonidel räägiti ka koostööst Euroopa Nõukogus (EN). On oluline, et Šveitsi eesistumise prioriteedid keskenduvad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi kindlustamisele. Eesti tervitas EN Inimõiguste konventsiooni 14. protokolli ratifitseerimist Venemaa poolt.

Samuti arutati koostööd NATO-Vene Nõukogus (NRC) ja kõne alla tuli ka aprillis toimuv NATO välisministrite kohtumine Tallinnas.

Rääkides Euroopa Liidu ja Venemaa koostööst keskenduti EL-Venemaa moderniseerimispartnerlusele, EL-Venemaa uue lepingu läbirääkimistele, Venemaa ühinemisele WTOga, EL-Venemaa viisadialoogile ja koostööle kriisihalduse alal.

Regionaalsest koostööst rääkides käsitleti EL ja Venemaa koostööd Põhjamõõtme raames ja arutati piiriülese koostöö üle. Nenditi, et Euroopa Naabruse ja Partnerluse Instrumendi (ENPI) piiriülese koostöö programmide rahastamislepingute allkirjastamine Venemaaga EL-Venemaa tippkohtumisel Stockholmis 2009. aasta novembris on oluline samm regioonidevahelise koostöö edendamisel.

Allikas:

VälisministeeriumEesti osaleb NATO kriisiohjeõppusel

4.-10. märtsini osaleb Eesti NATO kriisiohjeõppusel (CMX 2009 – Crisis Management Exercise). Õppuse käigus harjutatakse NATO kriisireguleerimisprotsessi väljaspool Euro-Atlandi piirkonda.

Foto: NATO
Foto: NATO

4.-10. märtsini osaleb Eesti NATO kriisiohjeõppusel (CMX 2009 – Crisis Management Exercise). Õppuse käigus harjutatakse NATO kriisireguleerimisprotsessi väljaspool Euro-Atlandi piirkonda, kus halveneva julgeolekuolukorraga kaasnevad rünnakud ÜRO rahuvalveoperatsiooni vastu, humanitaarkriis, ühe riigi ähvardused oma naabri vastu, regionaalne konflikt ja terrorism. Reaalajas toimuva staabiõppuse stsenaarium on fiktiivne.

CMX on regulaarselt korraldatav NATO kriisiohjeõppus, mille eesmärgiks on harjutada NATO kriisiohjamise poliitilist, sõjalist ja tsiviilset korraldust ning protseduure, et toetada NATO konsultatsioone ja kollektiivset otsustusprotsessi kriisiolukorras.

Õppuse üks eesmärkidest on ka harjutada konsultatsiooniprotseduure NATO partnerriikide ja õppusele kaasatud rahvusvaheliste organisatsioonidega. CMX 2009-l osalevad kõik NATO 28 liikmesriiki ning partnerriikidest Armeenia, Austria, Aserbaidžaan, Soome, Gruusia, Iirimaa, Rootsi, Šveits, Makedoonia ja Ukraina ning Vahemere dialoogi riikidest Iisrael. Lisaks osalevad õppustel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) allorganisatsioonid, Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC), Euroopa Liit, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon. Õppusega on seotud ligikaudu 2500 inimest.

Eestist on õppusele kaasatud välisministeerium, Eesti esindus NATO juures, kaitseministeerium, kaitsejõudude peastaap, riigikantselei, kaitsepolitseiamet, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, siseministeerium, päästeamet, rahandusministeerium ja justiitsministeerium.

Eesti osaleb CMX õppusel juba neljandat korda (varasemad õppused toimusid 2005, 2006 ja 2008 aastal).

Allikas:

VälisministeeriumKivirähk: vastuolud uuringus tuleb lahendada

Kaitseuuringute keskuse vanemteadur Juhan Kivirähk märkis täna riigikaitset puudutava uuringu tulemuste tutvustamisel, et kui inimesed toetavad osalemist NATO-missioonidel, kuid ei toeta osalemist Afganistani-missioonidel, siis see on vastuolu, mis tuleb lahendada.

Kaitseuuringute keskuse vanemteadur Juhan Kivirähk märkis täna riigikaitset puudutava uuringu tulemuste tutvustamisel, et kui inimesed toetavad osalemist NATO-missioonidel, kuid ei toeta osalemist Afganistani-missioonidel, siis see on vastuolu, mis tuleb lahendada.

Kivirähk juhtis tähelepanu avaliku arvamuse vastuolulisusele ja tõi näiteks selle, et kui 70 protsenti küsitlusel osalenuist arvab, et NATO missioonidel tuleb osaleda, siis 49 protsenti arvab, et Afganistani-missioonile osalema ei peaks.

Loe edasi Postimehest!Allikas:

PostimeesNATO: sõjalaevade müük on Prantsusmaa ja Venemaa asi

NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen ütles, et Mistral-tüüpi sõjalaevade müük Venemaale on Prantsusmaa ja Venemaa kahepoolne asi n ing NATO ei pea olema sellesse kaasatud.

Foto: NATO
Foto: NATO

NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen ütles, et Mistral-tüüpi sõjalaevade müük Venemaale on Prantsusmaa ja Venemaa kahepoolne asi n ing NATO ei pea olema sellesse kaasatud.

NATO liikmesriik Prantsusmaa peab Venemaaga läbirääkimisi, et müüa viimasele neli Mistral-tüüpi sõjalaeva. NATO peasekretär Rasmussen ütles, et alliansiga seda eelnevalt ei kooskõlastatud ning ei oleks pidanudki, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Loe edasi ERR-ist!

[videofile]http://wms02.mmm.elion.ee/uudised/2010-03-03_AK_nato_ja_venemaa.wmv[/videofile]


Allikas: ERR UudisedEesti arst Afganistanis: abi tulevad otsima ka kohalikud

Afganistanis asuva Eesti väekoondise arst leitnant Lauri Lemmingu sõnul tuleb Helmandi provintsis olevatel arstidel peale Eesti sõdurite tegeleda ka kohalike elanike tervisemuredega.

Foto: ISAF
Foto: ISAF

Afganistanis asuva Eesti väekoondise arst leitnant Lauri Lemmingu sõnul tuleb Helmandi provintsis olevatel arstidel peale Eesti sõdurite tegeleda ka kohalike elanike tervisemuredega.

Vastavalt võimalustele, mis meil on, nii saame kohalikke aidata. Prioriteet on ikkagi meie oma mehed ja kui jääb võimalust aidata kohalikke, siis me neid jõudumööda ka aitame. Kui vigastused on siin aitamiseks liiga rasked, siis peame nad edasi saatma kohalikesse haiglatesse. Minu eriala on lastekirurgia, siis tegelikult on siin tegemist ka palju lastega, kes on saanud põletushaavu või kusagilt miinikillust kätte või jalga haavata. Mõni vanem härrasmees on käsipidi vahele jäänud ja saame siin välikirurgiat harrastada,” ütles leitnant Lemming Eesti Päevalehele.

Loe edasi Eesti Päevalahest!

Allikas:

Eesti Päevaleht
Eestlased näevad julgeoleku suurima tagatisena NATO-t

Äsjasest riigikaitseteemalisest uuringust saab teada, et Eesti julgeolekugarantiideks peetakse kõige sagedamini kuulumist NATO-sse, kuulumist Euroopa Liitu ning koostööd ja heanaaberlikke suhteid Venemaaga.

Foto: Kaitseministeerium
Foto: Kaitseministeerium

Äsjasest riigikaitseteemalisest uuringust saab teada, et Eesti julgeolekugarantiideks peetakse kõige sagedamini kuulumist NATO-sse, kuulumist Euroopa Liitu ning koostööd ja heanaaberlikke suhteid Venemaaga.

Kuulumist NATOsse näeb suurima julgeolekutagatisena 81 protsenti vastanuist ja mitte-eestlastest 39 protsenti. «See on ka täiesti loomulik. Kui vaadata kajastusi läbi Vene meedia ja läbi Eesti meedia, siis need on mõne koha pealt totaalselt erinevad,» sõnas Turu-uuringute ASi juht Tõnis Stamberg.

Loe edasi Postimehest!

Allikas:

PostimeesAllan Alaküla: Kus on Eesti mõõk infosõjas?

Kindral Ants Laaneots rõhutas oma paraadikõnes, et Eesti riigikaitse mõõgaks on NATO kollektiivkaitse. Samas käsitles ta aga Eestile suure ohuna infosõda, millele suured riigid kulutavad miljardeid (vääringut ta ei nimetanud). Millele vastuseks tuleb Laaneotsa sõnul Eestil endal luua oma immuunsüsteem.

Allan Alaküla juhib Tallinna linna esindust Euroopa Liidu juures

Foto: Postimees/Scanpix
Foto: Postimees/Pressifoto

Kindral Ants Laaneots rõhutas oma paraadikõnes, et Eesti riigikaitse mõõgaks on NATO kollektiivkaitse. Samas käsitles ta aga Eestile suure ohuna infosõda, millele suured riigid kulutavad miljardeid (vääringut ta ei nimetanud). Millele vastuseks tuleb Laaneotsa sõnul Eestil endal luua oma immuunsüsteem. Milleks oleksid tugev identiteet, patriotism jmt väärtused.

Probleemipüstitus on kindrali poolt väga õige ja seni on ta kõrgeimal tasemel isik Eesti juhtkonnast, kes seda küsimust avalikult käsitlenud. Laaneotsa pakutud lahendus on siiski ebapiisav ja isegi ebaloogiline.

Loe edasi Delfist!

Allikas:

DelfiLeedu kaalub NATO sõjalise varustuse transiiti Afganistani

Vilnius asub arutama küsimust, kas hakata läbi oma territooriumi, Valgevene ja Venemaa vedama NATO Afganistani saadetavat sõjalist varustust, ütles asevälisminister Evaldas Ignatavicius teisipäeval.

Foto: ERR
Foto: ERR

Vilnius asub arutama küsimust, kas hakata läbi oma territooriumi, Valgevene ja Venemaa vedama NATO Afganistani saadetavat sõjalist varustust, ütles asevälisminister Evaldas Ignatavicius teisipäeval. 

«Endine Leedu välisminister Vygaudas Ušackas sai tähtsa ametikoha seoses Afganistaniga, mille ühe provintsi eest vastutab Leedu ning kus meie sõdurid paiknevad. Ta on täiesti teadlik sõjalise varustuse transiidi probleemist läbi Valgevene ja Venemaa. Seetõttu me arutame NATO varustuse transiiti läbi meie riigi, Valgevene Vabariigi ja Venemaa Afganistani,» ütles Ignatavicius.

Loe edasi Postimehest!

Allikas:

PostimeesСтарший гражданский представитель НАТО приветствует инициативу афганского министра образования в Гельманде

21 февраля Старший гражданский представитель НАТО посол Марк Седвилл встретился с министром образования Афганистана Фаруком Вардаком.

21 февраля Старший гражданский представитель НАТО посол Марк Седвилл встретился с министром образования Афганистана Фаруком Вардаком. Посол приветствовал осуществляемые афганской стороной проекты в сфере образования в поддержку операции «Моштарак» в центральной части провинции Гельманд.

Министр Вардак и министерство образования будут играть ключевую роль в предстоящем гражданском этапе операции «Моштарак». Министерство готово начать программы по распространению грамотности среди взрослого населения, восстановить поврежденные и открыть закрытые школы в районе Над Али после того, как вооруженные силы Афганистана и НАТО проведут успешную зачистку района от повстанцев.

Кроме этого министерство планирует открыть многоотраслевой институт профессионального обучения, специализирующийся на сельском хозяйстве, а также создать филиал педагогического института в Марджахе после завершения военного этапа операции. Посол Седвилл выразил свою полную поддержку этих планов и отметил продемонстрированную афганской стороной руководящую роль.

«Мне ясно, что афганское правительство намерено осуществить свои программы гражданской помощи населению центральной части Гельманда, – сказал посол Седвилл. – Усилия министра Вардака помогут обеспечить долгосрочное развитие этого региона, предоставив людям новые возможности для образования».

Министр Вардак, руководящий деятельностью группы министерств по развитию людских ресурсов, отвечает за обеспечение эффективности усилий правительства по подготовке способных людей к осуществлению восстановления и развития страны.

Являясь представителем политического руководства Североатлантического союза в Афганистане, посол Седвилл отвечает за координацию гражданских усилий НАТО с военными действиями, чтобы эти усилия способствовали подходам, осуществляемым под афганским руководством. Это был первый визит посла в министерство образования после его вступления в должность.

Cсылка:

НАТОRiigikaitsekomisjon jagas kogemusi Moldova parlamendi liikmetele

Riigikogu konverentsisaalis toimus 1. ja 2. märtsil Moldova parlamendi riigikaitse- ja sisejulgeoleku komisjoni delegatsioonile seminar, mille eesmärgiks oli tugevdada parlamentaarse järelevalve võimekust Moldovas.

Riigikogu konverentsisaalis toimus 1. ja 2. märtsil Moldova parlamendi riigikaitse- ja sisejulgeoleku komisjoni delegatsioonile seminar, mille eesmärgiks oli tugevdada parlamentaarse järelevalve võimekust Moldovas.

Seminaril Tallinnas osalesid Moldova riigikaitse- ja sisejulgeolekukomisjoni esimees Igor Vremea, aseesimees Mihai Godea ja komisjoni teised liikmed ning ametnikud.

Riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma sõnul kasvab Moldova riigiinstitutsioonides ja ametiasutuses nõudmine Eesti kogemuste ja oskusteadmiste järele. „Meil on hea meel, et saame aidata kaasa Moldova parlamendi ja selle komisjonide töö tõhustamisele.

Toimiv ja tasakaalus võimujaotus parlamentaarse ja täidesaatva võimu vahel on konsolideeritud demokraatia oluline osis,“ ütles Raidma. Eesti kogemuse ja oskusteabe jagamine Euroopa Liiduga lõimumisele orienteeritud riikidele on äärmiselt vajalik nii sihtriigile kui ka doonorile endale.

„Moldaaviale, kes püüdleb samuti Euroopa ühtsesse perre, on Eesti kogemus erilise väärtusega,“ sõnas Moldova riigikaitse- ja sisejulgeolekukomisjoni esimees Igor Vremea.

Seminaril tutvustasid Riigikogu liikmed ja Riigikogu kantselei ametnikud Eesti parlamentaarset korda, selle toimimise põhimõtteid ja tavasid, andes muuhulgas ülevaate riigikaitsekomisjoni, õiguskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni tegevusest. Eesti kogemust jagasid lisaks Raidmale ka Riigikogu liikmed Kalle Laanet, Jaanus Rahumägi, Enn Eesmaa ja Nelli Privalova.

Eesti-Moldova parlamendirühma esimees Urmas Klaas andis seminari väliskülalistele lõuna. Seminari raames külastasid Moldova parlamendiliikmed ka siseministeeriumi, kus tutvusid ministeeriumi, kaitsepolitsei ning politsei- ja piirivalveameti ülesehituse ja töökorraldusega. Seminaril osalesid ka Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse esindajad ning julgeolekusektori kodanikeühenduste kogemust tutvustas Eesti NATO Ühingu juhataja Victoria Punga.

Seminari „Parlamentaarse järelevalve tugevdamine Moldovas Eesti kogemuse näitel“ korraldasid koostöös riigikaitsekomisjon ja Genfi Relvajõudude Demokraatliku Kontrolli Keskus (DCAF) ning kaasrahastasid Riigikogu, Tšehhi Vabariigi välisministeerium ja DCAF. Vastavalt Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava strateegiale 2006-2010 on Moldova üks Eesti arengukoostöö neljast prioriteetsest partnerriigist. Prioriteetsed valdkonnad Moldova toetamisel on hea valitsemistava ja demokraatia arendamine ning haridussektori, majandusarengu ja keskkonnasäästliku arengu toetamine.

Allikas:

Riigikogu pressitalitusRiigikogu väliskomisjoni kohtus Saksa kolleegidega

Saksamaal visiidil viibiv Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon kohtus Bundestagi väliskomisjoni esimehe Ruprecht Polenzi ja teiste väliskomisjoni liikmetega. Arutelu all olid rahvusvahelise julgeolekupoliitika teemad, samuti Euroopa Liidu idapartnerlus, Euroopa Liidu ja NATO laienemine ning energiajulgeolek.

Foto: www.bundestag.de
Foto: www.bundestag.de

Saksamaal visiidil viibiv Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon kohtus Bundestagi väliskomisjoni esimehe Ruprecht Polenzi ja teiste väliskomisjoni liikmetega. Arutelu all olid rahvusvahelise julgeolekupoliitika teemad, samuti Euroopa Liidu idapartnerlus, Euroopa Liidu ja NATO laienemine ning energiajulgeolek.

Kohtumisel keskenduti Afganistani stabiliseerimisoperatsiooni tulevikule ning massihävitus- ja tavarelvastuse piiramisele Euroopas. „NATO juhitava koalitsiooni edukus Afganistanis on ülioluline ka euro-atlantilise ruumi julgeolekule, seetõttu on Eesti väga rahul Saksamaa parlamendi otsusega suurendada Saksa väekontingenti Põhja-Afganistanis,“ ütles väliskomisjoni esimees Sven Mikser. Kõneldes relvastuskontrolli teemal, leidis Mikser, et Lääne-Euroopa riigid peaksid jääma kindlaks nõudmisele siduda Euroopa tavarelvastusleppe võimalik ratifitseerimine nn Istanbuli kohustuste täitmisega Venemaa poolt.

Bundestagi väliskomisjoni liikmed rõhutasid Saksamaa välispoliitiliste prioriteetide järjepidevust ka käesoleva valitsuskoalitsiooni ajal. Kohtumise käigus toodi esile senisest suurema tähelepanu pööramist suhetele väiksemate Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Delegatsioon kohtus ka Bundestagi Balti-Saksa sõprusgrupi esimehe Christel Happach-Kasani, Saksamaa liidukantsler Angela Merkeli välispoliitika nõuniku Christoph Heusgeni ja Saksa välisministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Markus Edereriga. Samuti vahetati mõtteid erinevate mõttekodade esindajatega: the German Marshall Fund, Stiftung Wissenschaft und Politik ja Körber-Stiftung.

1.-3. märtsini toimuval Riigikogu väliskomisjoni visiidil osalevad komisjoni esimees Sven Mikser, liikmed Valdur Lahtvee, Silver Meikar, Marko Mihkelson ja Toomas Varek.

Allikas:

Riigikogu pressitalitusVictoria Punga pälvis Kaitseministeeriumi kuldmärgi

Eesti NATO Ühingu juhataja Victoria Punga pälvis Kaitseministeeriumi kuldmärgi tulemusliku tegevuse eest Eesti riigikaitse arendamisel.

Eesti NATO Ühingu juhataja Victoria Punga pälvis Kaitseministeeriumi kuldmärgi tulemusliku tegevuse eest Eesti riigikaitse arendamisel.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo autasustas 23.veebruaril Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel Kaitseministeeriumi kuld- ja hõberinnamärgiga mitmeid Kaitseministeeriumi koostööpartnerid Eestist ja välisriikidest.

Lisaks autasustati Afganistanis teeninud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe Peastaabi teenistujaid rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medaliga. Muuhulgas annetas kaitseminister kuldmärgi ka Eesti NATO Ühingu juhatajale Victoria Pungale tulemusrikka tegevuse eest Eesti riigikaitse hüvanguks.

Punga pälvis kuldmärgi teenete eest Eesti NATO Ühingu juhatajana ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse projektijuhina, olles läbi aastate korraldanud rahvusvahelisi kaitse- ja julgeolekualaseid seminare, koolitusi ja foorume. Erilist esiletõstmist väärib Victoria riigikaitselise õppetegevuse korraldamine Ida-Virumaal vene õppekeelega koolide õpetajatele ja õpilastele ning Eesti riikluse arendamise ja reformide elluviimise kogemuse jagamine Ukrainas.

Victoria Punga on hea näide inimesest, kes kodanikualgatuse korras aitab oma ametialase professionaalse tegevusega tugevdada riigi ja kodanikuühiskonna vahelist koostööd ning tagada integratsiooni ja üksteisemõistmist Eesti ühiskonnas.

Kaitseminister rõhutas teenetemärke kätte andes, et aumärgid on tunnustus Eesti riigikaitse edendamisel antud panuse eest. „Just täna on õige aeg tänada kõiki neid, kes on oma panusega meie riigikaitse arendamisele kaasa aidanud – ja neid on tegelikult väga palju. Tänan Teid ja soovin kõigile head Vabariigi aastapäeva,“ sõnas kaitseminister.

Lisainfo Kaitseministeeriumi teenetemärkide kohta: http://www.kmin.ee/?op=body&id=542

Allikas:

KaitseministeeriumAfganistanis ründas enesetapuründaja NATO konvoid

Enesetapuründaja sõitis Afganistani lõunaosas lõhkeaineid täis autoga NATO konvoisse, tappes kohalike võimude andmeil neli tsiviilisikut.

Foto: ISAF
Foto: ISAF

Enesetapuründaja sõitis Afganistani lõunaosas lõhkeaineid täis autoga NATO konvoisse, tappes kohalike võimude andmeil neli tsiviilisikut.

Tosina kilomeetri kaugusel Kandaharist Tarangi viival maanteesillal toimunud rünnak oli viimase 24 tunni jooksul juba teine pommirünnak Afganistani lõunaosas. Rünnaku eest võttis vastutuse sissisõda pidav islamistlik Taliban, vahendas AFP.

Loe edasi Postimehest!


Allikas:

PostimeesBalti merevägede ülemad kohtuvad Tallinnas

Balti riikide merevägede ülemad arutavad täna ja homme Tallinnas Balti miinitõrjeüksuse BALTRON edasist arengut ja koostööd sel aastal Läänemerel korraldatatavatel õppustel.

Foto: Kaitseväe peastaap
Foto: Kaitseväe peastaap

Balti riikide merevägede ülemad arutavad täna ja homme Tallinnas Balti miinitõrjeüksuse BALTRON edasist arengut ja koostööd sel aastal Läänemerel korraldatatavatel õppustel.

Kohtumisel jagavad Eesti ja Läti merevägede esindajad kogemusi teenistusest NATO miinitõrjeüksuses 2009. aastal ning arutavad käeosleva aasta suuremate mereväeõppuste ja operatsioonidega seotud küsimusi.

Koostöös Ameerika Ühendriikidega viiakse 2010. aastal Läänemerel läbi mereväeõppus BALTOPS, millest osa koraldatakse ka Eestis ja Lätis. Miinitõrjeoperatsioon Open Spirit viiakse sel aastal läbi Leedu vetes.

Kolmapäeval kohtuvad Balti riikide mereväeülemad Saksa mereväe esindajatega, kellega arutatakse koostööd miinitõrje ja koolituse alal.

Balti riikide merevägesid seob pikaajaline koostöö – rahvusvahelisi miinitõrjeoperatsioone korraldatakse igal aastal erinevas Balti riigis, Balti merevägedel on ühine tuukrikool Lätis ja sidekool Eestis. 1999. aastal loodud kolme Balti riigi ühine miinitõrjeeskaader on heaks ettevalmistuseks tööks NATO struktuurides

Allikas:

Eesti kaitsevägiTaani sõjalaev uputas piraatide emalaeva

Taani mereväe lipulaev HDMS Absalon uputas üleeile India ookeanil Somaalia ranniku juures piraatide nn emalaeva.

Foto: NATO
Foto: NATO

Taani mereväe lipulaev HDMS Absalon uputas üleeile India ookeanil Somaalia ranniku juures piraatide nn emalaeva.

NATO pressiesindaja Shona Lowe teatel vedasid piraadid selle laevaga rünnakutel kasutatavaid kaatreid, vahendas AP. Piraatide baaslaev pandi põlema ja see uppus pärast seda, kui meeskonnaliikmed oli väiksema laevaga eemale pukseeritud, rääkis Lowe.

Loe edasi Postimehest!

Allikas:

PostimeesKadri Liik: Venemaa reageeris veidi üle

Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse juhataja Kadri Liigi hinnangul ei oleks Venemaa tarvitsenud juba töötavat Eesti peakonsulit Peterburist tagasi saata, kuid samas pole selles tema sõnul midagi erakordset.

Foto: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus
Foto: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse juhataja Kadri Liigi hinnangul ei oleks Venemaa tarvitsenud juba töötavat Eesti peakonsulit Peterburist tagasi saata, kuid samas pole selles tema sõnul midagi erakordset.

Liigi arvates reageeris Venemaa Eesti otsusele mitte anda nõusolekut Narva peakonsuli kandidaadi ametisse asumisele tugevamalt, kui olukord seda nõudis.

Loe edasi Postimehest!

Allikas:

PostimeesKaarel Kaas: Gallia jäälõhkuja

Kui tõenäoline on, et Prantsusmaa müüb Venemaale Mistral-klassi dessant- ja staabilaevad, millised on osapoolte huvid ning võimalikud takistused tehingu tõeks saamise teel? Selle üle arutleb Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse analüütik Kaarel Kaas

Kui tõenäoline on, et Prantsusmaa müüb Venemaale Mistral-klassi dessant- ja staabilaevad, millised on osapoolte huvid ning võimalikud takistused tehingu tõeks saamise teel? Selle üle arutleb Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse analüütik Kaarel Kaas.

Põhja poolt saabunud iilid koguvad jõudu Rhône’i ja Durance’i jõe orgudes, muutuvad seejärel külmaks ja kuivaks, ühtlaseks tugevaks tuuleks, mis pühib üle Lõuna-Prantsusmaa lauskmaade ja Vahemere ranniku.

Tihtilugu ulatub selle päevi lõõtsuva tuule kiirus 50 kilomeetrini tunnis, mõnikord ka 80–90 kilomeetrini. «Puhub või eeslil kõrvad pea küljest,» lausuvat kohalik kõnekäänd. Vahemerel tekitab see Prantsusmaal mistraaliks kutsutav tuul aga ootamatuid ja tugevaid torme.

Mistraali nimetus viitab läbi provanssaali keele isandale, valitsejale, ülemvõimule. Ning alates mullu augustist võimalikule relvatehingule, mille käigus Venemaa soovib Prantsusmaalt osta ühe kuni neli Mistral-klassi nime kandvat suurt dessant- ja staabilaeva.

Kuid kui mistraal toovat enesega Vahemerel rannikualadele tavaliselt kaasa ka selge ja puhta vee, siis Mistrali-tehingu ümber on vesi olnud jätkuvalt sogane.

Loe edasi!

Allikas:

Rahvusvaheline Kaitseuuringute KeskusJaak Aaviksoo: Venemaa sõnad kõmisevad

Kaitseminister Jaak Aaviksoo peab esialgu retoorikaks Venemaa plaani paigutada Eesti piiri äärde moodsad lühimaaraketid, mille tegevusulatus katab kogu Eesti.

Foto: Vabariigi Valitsus
Foto: Vabariigi Valitsus

Kaitseminister Jaak Aaviksoo peab esialgu retoorikaks Venemaa plaani paigutada Eesti piiri äärde moodsad lühimaaraketid, mille tegevusulatus katab kogu Eesti.

“Esialgu on see retoorika – kõmisevad sõnad. Vaatame, mis hakkab praktikas juhtuma ja ega see üllatusena kellelegi ei tule, et niisuguse retoorikaga sealt poolt esinetakse. Me võtame seda asja rahulikult,” sõnas minister Päevaleht Online`ile.

Loe edasi Eesti Päevalehest!

Allikas:

Eesti PäevalehtEesti välisministeerium avaldas Venemaa suursaadikule protesti

Täna, 1. märtsil kutsus Eesti välisministeerium välja Vene Föderatsiooni suursaadiku Tallinnas. Välisministeerium avaldas kahetsust ja protesti Vene Föderatsiooni välisministeeriumi otsuse üle paluda Eesti peakonsulil Peterburis lahkuda riigist kahe nädala jooksul.

Foto: Välisministeerium
Foto: Välisministeerium


Täna, 1. märtsil kutsus Eesti välisministeerium välja Vene Föderatsiooni suursaadiku Tallinnas. Välisministeerium avaldas kahetsust ja protesti Vene Föderatsiooni välisministeeriumi otsuse üle paluda Eesti peakonsulil Peterburis lahkuda riigist kahe nädala jooksul.

Vene välisministeerium põhjendas oma otsust vastusammuna Eesti võimude keeldumisele anda nõusolek Vene Föderatsiooni Narva peakonsuli kandidaadi ametisse asumisele.


Allikas:

Välisministeerium