OSCE vaatlejad andsid Kuperjanovi pataljonile kõrge hinnangu

“Eesti Kaitsevägi on teinud läbi muljetavaldava arengu,” nentisid vaatlejad.

Foto: Eesti kaitsevägi
Foto: Eesti kaitsevägi

Eile ja täna Kuperjanovi jalaväepataljoniga tutvunud Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni vaatlejad andsid Kuperjanovi pataljonile kõrge hinnangu.

„Eesti Kaitsevägi on teinud läbi muljetavaldava arengu . Kuperjanovi pataljoni infrastruktuur ja väljaõppetingimused on väga heal ja nüüdisaegsel tasemel, ka pataljonis aega teenivad sõdurid andsid oma teenistuse kohta pädevaid selgitusi,“ ütles NATO relvastuskontrolli grupi esindaja kolonelleitnant Joern Wierholz.

Vaatlejate delegatsiooni kõneisikuks valitud Portugali koloneli Jose Evaristo sõnul oli visiit läbi viidud OSCE Viini dokumendiga kooskõlas tagades läbipaistvuse ja usalduse. „OSCE Viini dokumendiga ühinenud riigid võtavad endale kohustuse kord viie aasta jooksul tutvustada teistele liikmesriikidele oma väeosi või sõjaväebaase. Eesti Kaitsevägi näitas, et on avatud usaldusele ja koostööle,“ lisas Evaristo.

Vaatlejate delegatsioon külastas Kuperjanovi pataljoni eile ja täna OSCE 1999. aastal vastu võetud Viini dokumendi raames, mille kohaselt dokumendiga ühinenud riigid lubavad tagada oma relvajõudude läbipaistvuse ja võimaldada teistel läbi viia tutvumisvisiite ja inspektsioone.

Delegatsiooni kuulub 30 ohvitseri ja ametnikku 20 riigist. Lisaks NATO riikidele on esindatud Soome, Rootsi , Venemaa ja Valgevene kaitseväelased, samuti NATO relvastuskontrolli koordinatsioonisektsiooni esindaja. Vaatlejad tutvusid Kuperjanovi pataljoni relvastuse, varustuse, infrastruktuuri ja väljaõppega.

Varem on OSCE vaatlejad külastanud Tapa väljaõppekeskust 2006. aastal. 1997. aastal korraldasid Eesti, Läti ja Leedu OSCE vaatlejatele ühise visiidi Adaži treeningukeskuses paiknenud Balti pataljoni. Eesti kaitseväelased on samalaadsete visiitide raames tutvunud möödunud aastal Iirimaa, Albaania, Kasahstani ja Ameerika Ühendriikide Itaalias asuvate sõjaväebaasidega.

Viini dokumendi raames võimaldavad annavad OSCE liikmesriigid teistele ülevaate oma relvastusest ja isikkoosseisust ning võimaldavad tutvuda väeosade ja baasidega, samuti teavitavad kindlaksmääratud korras sõjalistest õppustest, kus osaleb teatud arv lahingutehnikat või sõjaväelasi.

Euroopa Julgeoleku ja Koostööorganisatsiooni kuulub 56 riiki – kõik Euroopa, Taga-Kaukaasia, Kesk-Aasia riigid, Ameerika Ühendriigid ja Kanada.

OSCE vaatlejad lahkuvad Eestist 11. märtsil.

[videofile]http://wms02.mmm.elion.ee/uudised/2010-03-10_AK_osce_kontrollib.wmv[/videofile]

Allikas:

Eesti kaitsevägi

ERR Uudised