Taani Kodukaitse tõstab oma sõjalist võimekust

Eestis visiidil viibinud Taani Kodukaitse ülem kindralmajor Jan S. Norgaard tutvustas 23. veebruaril kohtumisel Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumiste ning Kaitseliidu Peastaabi ohvitseridega oma organisatsiooni arengukava lähemateks aastateks.

Foto: Kaitseliit
Foto: Kaitseliit

Eestis visiidil viibinud Taani Kodukaitse ülem kindralmajor Jan S. Norgaard tutvustas 23. veebruaril kohtumisel Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumiste ning Kaitseliidu Peastaabi ohvitseridega oma organisatsiooni arengukava lähemateks aastateks.

Taani Kodukaitse pöörab lähitulevikus enam tähelepanu sõjalise väljaõppe süvendamisele, samuti valmiduse tõstmisele rahvusvahelisteks operatsioonideks ning keskkonnakaitseks.

Vabatahtlikus Taani Kodukaitses on praegu ligi 62 000 liiget, organisatsioon tegutseb regionaalsel põhimittel ja on, nagu ka Kaitseliit Eestis, valmisolekus kõikjal riigis ja kogu aeg. Muude ülesannete seas on Taani Kodukaitse hooleks valvata riigi olulisi infrastruktuuri objekte, võidelda merereostusega ning toetada politseid korrakaitsel.

Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste tänas ametist lahkuvat kindral Norgaardi tiheda koostöö ning toetuse eest Kaitseliidule.

Kaitseväe juhataja kindralleitnat Ants Laaneots autasustas Taani Kodukaitse ülemat kindralmajor Jan S.Norgaardi Eesti Kaitseväe Teenetemärgiga.

Allikas:

Kaitseliit