Põhja Kaitseringkonna ülemaks saab major Rene Brus

„Kaitseringkonna ülemana pean oluliseks jätkata riigikaitselise koostöö tõhustamist Tallinna, Harju- ja Raplamaa kohalike omavalitsuste, politsei ja päästeameti üksustega,“ ütles ametisse asuv kaitseringkonna ülem.

Homme, 4. jaanuaril asub Põhja Kaitseringkonna ülema ametikohale major Rene Brus (35).

Foto: Kaitsejõudude peastaap
Foto: Kaitsejõudude peastaap

„Kaitseringkonna ülemana pean oluliseks jätkata riigikaitselise koostöö tõhustamist Tallinna, Harju- ja Raplamaa kohalike omavalitsuste, politsei ja päästeameti üksustega,“ ütles ametisse asuv kaitseringkonna ülem.

Major Brus teenib kaitseväes alates 1992. aastast, mil läbis ajateenistuse Sisekaitse Operatiivrügemendis. Ta on lõpetanud Riigikaitse Akadeemia 1996. aastal ning Balti Kaitsekolledži ühend- ja peastaabiohvitseride kursuse 2008. aastal.

Major Brus on teeninud Üksik-Vahipataljonis erinevatel ametikohtadel rühmaülemast pataljoni ülemani, Kaitsejõudude Peastaabis ning Maaväe Staabis staabiohvitserina.

Teda on tunnustatud Kotkaristi V klass teenetemärgi, Kaitseväe teenetemärgiga riigikaitseliste teenete eest ja Maaväe Ohvitseri Kuldristiga.

Kaitseringkond on kindla territoriaalse vastutusalaga väeüksus. Põhja Kaitseringkonna vastutusalaks on Tallinn, Harju maakond ja Rapla maakond, tema struktuuri kuuluvad kaitseringkonna staap, Vahipataljon, kaitseväe orkester ning staabi- ja tagalakeskus.

Põhja Kaitseringkonna senine ülem kolonel Albert Helme jätkab teenistust kaitseatašeena Poolas.

Allikas:

Kaitsejõudude peastaap