Rahvusvahelised organisatsioonid Eestis ja Eesti neis – Ühingu talvekoolis arutlesid õpetajad ja eksperidid

4.-6. jaanuaril Narva-Jõesuusse kogunenud sajakonnas ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajal üle Eesti avanes võimalus ekspertidega näost-näkku rääkida sellest, milline on ühe väikese riigi osa rahvusvahelises poliitikas ja kuivõrd omakorda määrab suurorganisatsioonide tegevus Eestis toimuvat.

4.-6. jaanuaril Narva-Jõesuusse kogunenud sajakonnas ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajal üle Eesti avanes võimalus ekspertidega näost-näkku rääkida sellest, milline on ühe väikese riigi osa rahvusvahelises poliitikas ja kuivõrd omakorda määrab suurorganisatsioonide tegevus Eestis toimuvat.

eataKolmepäevase talvekooli esimesel päeval kõneles Välisministeeriumi asekantsler Marina Kaljurand arengukoostöö vajalikkusest  ning seda ümbritsevatest poliitikatest. Päeva lõpetas ajaloolane Hardo Aasmäe, kes rääkis Eesti rollist Nõukogude Liidu lagunemisel. Integratsiooni teemat puudutades pani Aasmäe kuulajatele südamele, et ei tasu loota integratsooni toimimisse läbi riikliku poliitika, nn rahvaste sõprus tekkib ikkagi inimeste tasemel, ning  saab võimalikuks siis, kui kaks rahvast on üksteisele vastastikku vajalikud.

Teisel päeval tutvustasid õpetajtele NATO ja ÜRO tegevust ja põhimõtteid Riigikogu liige Sven Mikser, ja Välisministeeriumi diplomaadid Oleg Dimitrjev, Anna Tiido ja Priit Turk. Kõneledes Euroopa Liidu ja Venemaa suhetest tõi Anna Tiido välja, et Venemaa näeb kohati Euroopat endiselt eraldi riikidena, mitte ühtse liiduna, kellel on järjest enam sarnased välispoliitika põhimõtted.

Uuest keskkoolide õppekavast ning põhi- ja keskastme lahutamisest rääkis Haridusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja Irene Käosaar, kes kõneles ka venekeelse hariduse riiklikust rahastamisest ja tõi välja statistika, mis näitas, et vene õppekeelega koolide õpilaste arv väheneb kiiremini, kui eesti koolide oma, millest nähtub, et järjest rohkem vene keelt emakeelena kõnelevaid lapsi läheb esimesest klassist eesti kooli.

Kõigile ettekannetele järgnes võimalus esitada teema kohta küsimusi ning iseenesestmõistetavalt pälvis pedagoogidelt kõige rohkem küsimusi viimane ettekanne.

Juba traditsiooniliseks saanud Eesti NATO Ühingu talvekooli õnnestumisele aitasid kaasa Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Liit, Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Friedrich Ebert Stiftung.

Eesti NATO Ühing