NATO kaasab strateegilise kontseptsiooni loomisse laiemat avalikkust

Nimelt ootab NATO avaliku diplomaatia osakond avalikkuse aktiivset arutelu ettepandud teemadel. Kõigil on võimalik esitada strateegilise kontseptsiooni koostamisel osalevatele ametnikele oma küsimus, millele internetis videosessiooni käigus vastuseid leida üritatakse

Kõigil huvilistel on võimalik kaasa rääkida NATO uue strateegilise kontseptsiooni loomisel.

Foto: NATO
Foto: NATO

Nimelt ootab NATO avaliku diplomaatia osakond avalikkuse aktiivset arutelu ettepandud teemadel. Kõigil on võimalik esitada strateegilise kontseptsiooni koostamisel osalevatele ametnikele oma küsimus, millele internetis videosessiooni käigus vastuseid leida üritatakse.

Eelmine taoline videosessioon leidis aset 15. detsembril, mil arutluse all olid alliansi partnerlussuhted ja nende tulevik. Videosessioonil vastasid esitatud küsimustele Veronika Wand-Danielsson, Rootsi suursaadi Euro-Atlandi partnerlusnõukogus; brigaadikindral Pavel Adam, NATO rahvusvahelise militaarpersonali asedirektor ja James Mackey, NATO Euro-Atlandi integratsiooni ja partnerluse direktoraadi ametnik. Sessiooni modereeris Dr Gerlinde Niehus,  NATO kommunikatsiooniosakonna juhataja. Videot eelmisest küsimuste-vastuste sessioonist saab vaadata NATOChannel.tv lehel.

Järgmise videosessiooni jaoks saab juba küsimus esitada NATO strateegilise kontseptsiooni avalikus foorumis.

Allikas:

NATO