Mailis Reps määrati raportööriks Ukraina küsimuses

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps määrati 28. jaanuaril ENPA monitooringukomitee poolt raportööriks Ukraina kui Euroopa Nõukogu liikmesriigi kohustuste täitmise küsimuses.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps määrati 28. jaanuaril ENPA monitooringukomitee poolt raportööriks Ukraina kui Euroopa Nõukogu liikmesriigi kohustuste täitmise küsimuses.

Foto: ERR
Foto: ERR

Repsi sõnul jälgitakse monitoorimise protsessi ajal riigi demokraatia arengut, õigusriigile vastavust ning inimõiguste küsimusi. Mailis Reps vahetab Ukraina raportööri kohal välja Sabine Leutheusser-Schnarrenbergeri, kes sai Saksamaa justiitsministriks. Repsi kaasraportöör Ukraina raporti koostamisel on Liechtensteini delegatsiooni liige Renate Wohlwend. ENPA monitooringukomitee järgmine istung toimub märtsi keskel Pariisis.

ENPA raportööride ülesandeks on jälgida Ukrainas toimuvaid reforme, riigi üldisi kohustusi, mis kaasnevad Euroopa Nôukogu liikmestaatusega ning konkreetseid kohustusi, mille Ukraina vôttis enda kanda aatal 1995 Euroopa Nôukogu liikmeks saamisel. Raportöörid on kohustatud vähemalt iga kahe aasta tagant esitama riigi kohta raporti. Aastast 1995 on ENPA vastu vôtnud 10 Ukrainat puudutavat raportit (http://assembly.coe.int) ENPA jaanuarisessioonil valiti Mailis Reps ka liberaalide grupi aseesinaiseks ning migratsiooni alakomitee asepresidendiks.

Allikas:

Riigikogu pressitalitus