2009. aastal vähenes tunduvalt ajateenistusse mitteilmunute protsent

Kaitseministeeriumis toimus eile kaitseväeteenistuse komisjoni istung, kus tehti ülevaade ajateenistuskohustuse täitmisest möödunud aastal ning arutati kutsealuste, ajateenijate ja reservväelastega seotud probleeme.

Kaitseministeeriumis toimus eile kaitseväeteenistuse komisjoni istung, kus tehti ülevaade ajateenistuskohustuse täitmisest möödunud aastal ning arutati kutsealuste, ajateenijate ja reservväelastega seotud probleeme.

Foto: Kaitsejõudude peastaap
Foto: Kaitsejõudude peastaap

Kaitseressursside Ameti peadirektori asetäitja Peep Tambets andis istungi alguses ülevaate kutsealuste üle peetavast arvestusest ning teguritest, mis mõjutavad kutsealuste teenistusse kutsumist. Kokku kutsus KRA 2009. aastal aega teenima 2895 kutsealust ehk 12 protsenti plaanitust rohem.

Major Kaido Sirman Kaitseväe Peastaabi operatiivosakonnast tegi ülevaate möödunud aastal aega teenima asunud noormeeste haridusest, tervisest ja keeleoskusest ning 2009. aastal korraldatud õppekogunemistest.

Kaitseväeteenistuse komisjoni esimehe, Kaitseministeeriumi kantsleri kohusetäitja kaptenleitnant Lauri Tummi sõnul vähenes 2009. aastal ajateenistusse mitte-ilmunute protsent pea poole võrra – 7,2 protsendilt 3,8-le. Samuti on suurenenud vabatahtlikult ajateenistusse astuda soovijate osakaal ning kesk- ja kõrgharidusega ajateenijate protsent. „Ilmselt ei ole see märgiks mitte ainult KRA tõhusast tööst, vaid suurenenud on ka Eesti noorte teadlikkus ajateenistuse vajalikkusest ja kasulikkusest,“ lisas Tumm.

Samas on kaptenleitnant Tummi sõnul endiselt suureks probleemiks paljude kutsealuste nõrk tervis ja vähene sportlik ettevalmistus. „Tervisehädade tõttu kaitseväeteenistuseks mittekõlbulikuks tunnistatud või ajateenistuse esimeste kuude jooksul reservi arvatavate noormeeste arv on endiselt suur. Kuna lähi-aastatel vähenevad tunduvalt ka noormeeste aastakäikude suurused, on Kaitseministeerium koos kaitseväega üle vaatamas seniseid kohati liiga rangeid tervisenõudeid,“ ütles kaptenleitnant Tumm.

Komisjoni istungil tehtud ettekannete alusel teeb kaitseminister lähiajal valitsusele ettekande kaitseväeteenistuse kohustuse täitmisest 2009. aastal. Möödunud aastate aruannetega on võimalik tutvuda Kaitseministeeriumi kodulehel aadressil http://www.kmin.ee/?op=body&id=392

Sõjalisekaitse arengukava 2009-2018 kohaselt säilib ajateenistus reservüksuste peamise mehitamise alusena ka sel aastakümnel. Samuti suurendatakse oluliselt reservõppekogunemiste mahtu ning korrastatakse reservi arvestus ja formeerimis- ning mobilisatsioonisüsteem.

Allikas:

Kaitseministeerium