Eesti Sõjamuuseum sai uue direktori

Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi uueks direktoriks valiti Kristjan Luts, kes seni töötas muuseumi ekspositsiooniosakonna juhatajana. Kristjan Luts asub muuseumi direktorina tööle järgmisel kuul.

Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi uueks direktoriks valiti Kristjan Luts, kes seni töötas muuseumi ekspositsiooniosakonna juhatajana. Kristjan Luts asub muuseumi direktorina tööle järgmisel kuul.

Foto: www.viimsimuuseumid.ee
Foto: www.viimsimuuseumid.ee

Kokku osales Eesti Sõjamuuseumi direktori konkursil 13 kandidaati, kes pidid vastama muuseumi direktorile esitatavatele nõuetele ning esitama omapoolse tegevuskava muuseumi direktorina. Möödunud nädalal toimunud vestlusvooru pääses kuus kandidaati, kellest omakorda kaks esitati kaitseministrile.

Muuseumi nõukogu esimehe ja konkursikomisjoni liikme Margus Laidre sõnul osutus määravaks Kristjan Lutsu mõttevärskus, selge visioon ja julge pealehakkamine Sõjamuuseumi tuleviku kavandamisel. Tugevaks küljeks on kahtlemata ka Lutsu senine töökogemus Sõjamuuseumis ühes mainitud muuseumi omapärade tunnetamisega.

Kristjan Luts kinnitas, et soovib jätkata eelmise direktori Indrek Tarandi seatud kurssi kaasaegse sõjamuuseumi väljaarendamiseks ja tihendada koostööd Meremuuseumiga, et kujundada Lennusadam ja Patarei territoorium sõja-, mere- ja tehnikaajaloo teemapargiks.

Kristjan Luts on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo bakalaureuseõppe 2006. aastal ja magistriõppe 2009. aastal cum laude, täiendanud end Warwicki Ülikoolis Suurbritannias ning õpib praegu Tartu Ülikooli doktorantuuris. Kristjan Luts töötab Sõjamuuseumis alates 2004. aastast, olles töötanud erinevatel ametikohtadel teadurist ekspositsiooniosakonna juhatajani. Ta on läbinud ajateenistuse, reservohvitseride kursused ja Kõrgemad Riigikaitsekursused. Samuti kuulub ta Kaitseliidu Tallinna maleva akadeemilisse malevkonda.

Kristjan Lutsu peamisteks uurimisvaldkondadeks on külma sõja aegsed rahvusvahelised suhted, Eesti külma sõja perioodil ning eestlased võõrriikide sõjavägedes. Ta on avaldanud mitmeid artikleid eriala- ja teadusajakirjades ning raamatu “Eesti ja külm sõda” (2007).

Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseum on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum, kultuuri ja sõjaajaloo uurimiskeskus, mis kogub, säilitab, uurib, vahendab ning eksponeerib Eesti sõjaajaloo ja kindral Johan Laidoneri tegevuse ning kaasaegse Eesti riigikaitsega seotud materjale teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel.

Konkursi muuseumile uue direktori leidmiseks korraldas Kaitseministeeriumi konkursi- ja atesteerimiskomisjon, kuhu kuulusid ministeeriumi kantsler ja asekantslerid, personaliosakonna juhataja ja Riigikantselei esindaja, samuti kaasati konkursile erialaekspertidena ajaloolased, nõukogu esimees Margus Laidre ja aseesimees Tõnu Tannberg ning muuseumi eelmine direktor Indrek Tarand.

Eesti Sõjamuuseumi eelmine direktor Indrek Tarand lahkus augusti lõpus ametist seoses tööleasumisega Euroopa Parlamendi liikmena.

Allikas:
Kaitseministeerium