Pressiteated

PRESSITEADE

Eesti NATO Ühing

11.08.2020

Eesti NATO Ühing õpetab õpetajaid tõejärgses maailmas ellu jääma

Eesti NATO Ühing korraldab ajaloo-, ühiskonna- ja riigikaitseõpetajatele XIII Õpetajate Suvekooli. Selles keskendutakse digiajastu ohtudele ja võimalustele end nende eest kaitsta. 11.-12. augustil Luhtre turismitalus toimuvas suvekoolis selgitab ühing Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjaniku Indrek Treufeldti, sõnumilooja Kadri Paasi, TalTech projektijuhi Birgy Lorenzi ja kaitseliitlase Hanno Saksa toel valeuudiste ja digitaalse jalajälje olemust ja mõju. 

TalTech, Küberolümpia ja Küberpähki projektijuhi Birgy Lorenzi sõnul tekitab tehnoloogia kiire areng olukorra, kus välised mõjutajad sekkuvad tundidesse. „Digitaalne jalajälg, oskus turvaliselt valida keskkonda ja jagada andmeid on saanud õpetaja igapäevase töö osaks. Suvekoolis vaatame internetis toimuvat läbi valeuudiste, õpime neid tuvastama ja proovime aru saada, kuidas end ise nende eest säästa,” ütleb Lorenz. „Samuti arutleme oma digi-mina kaitsmise võimaluste üle. Suvekoolis toimuvad töötoad, kus on võimalik igal õpetajal aktiivselt osaleda, mõtteid avaldada ja kaasa võtta ideid ekspertidelt ja kolleegidelt.” 

Sõnumilooja Kadri Paasi sõnul ei tohi hetkekski unustada, et kübermaailm on kõigest tehniline platvorm valeuudiste ja väljamõeldiste levitamiseks. „See on odav, mugav ja kiire, ent kõige tähtsam on sisu, selle köitvus ja haaravus. Võrgustunud maailmas tegelevad aga mõjusa sisuga eeskätt psühholoogid, ajaloolased ja semiootikud. Sihtrühmade hoiakute ja käitumise süsteemseks mõjutamiseks ja eesmärkide saavutamiseks kasutatakse lisaks sõnadele ka pilte, sümboleid, tegevusi ja tegematajätmisi, aga ka vaikust,” rõhutab Paas.

Suvekooli korraldab Eesti NATO Ühing (EATA) koostöös Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Friedrich Eberti Fondiga. 

 

Lisainfo:

Krista Mulenok

Eesti NATO Ühingu esimees

 

AJAKAVA:

I päev, 11.08

11.50-12.05 Suvekooli avasõnad (Krista Mulenok, EATA juhatuse esimees)

Eesti NATO Ühingu hübriidprojekti tutvustus (Kadri Paas, sõnumilooja ja Vanessa Vorteil, EATA vabatahtlik)

12.05-12.45     Ettekanne teemal „Kontrollimatu digitaalne jalajälg ja valeuudised“ (Indrek Treufeldt PhD, ajakirjanik)

12.45-13.20     Töötuba: Petukirja, uudise ja diagrammi koostamine ning juhtumite arutelud (Birgy Lorenz PhD, TalTech, projektijuht ja Palmi Lahe, Tallinna Ehituskool, IT juht)

13.20-14.00     Lõuna

14.00-14.30     Õpilasvõistlus „Valede jaht“ (Aet Mikli, Loo Keskkooli haridustehnoloog)

14.30-15.30     Ettekanne teemal „Valede äratundmine“ (Hanno Saks, Pärnu Mai Kooli IT ja andmekaitsespetsialist)

15.30-15.45     Kohvipaus

15.45-17.30     Viktoriin „Küberpähkel“ (Birgy Lorenz PhD, TalTech, Küberolümpia ja Küberpähkli projektijuht)

17.30-17.45     Luhtre talu ajalooline ülevaade (Marje Schmidt, talu perenaine)

19.00-20.00     Õhtusöök

Üllatusmäng

II päev, 12.08

08.00-09.30     Hommikusöök

09.30-11.00     Sotsiaalmanipulatsiooni mäng

11.00-11.15     Kohvipaus

11.15-12.45     Praktiliste töötubade kokkuvõte

13.00-13.45     Lõuna

13.45-14.00     Check-out

14.00     Tagasisõit Tallinna

14.50     Kohila Gümnaasium (järgneb Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi programm)

   

PRESSITEADE

Eesti NATO Ühing

31.07.2020

Üleilmse organisatsiooni asepresidendiks sai esmakordselt eestlane

NATO Ühingute katuseorganisatsiooni Atlantic Treaty Association (ATA) Zoomi vahendusel peetud üldkogul valiti esimest korda organisatsiooni 66 tegevusaasta jooksul juhtorganisse eestlane.

ATA presidendiks valiti USA kaitseministri endine asetäitja NATO ja Euroopa poliitika alal Jim Townsend, asepresidentideks Eesti NATO Ühingu esimees Krista Mulenok ja Alex Serban Rumeeniast ning Werner Fasslabend Austriast. Peasekretärina alustab Monika Begovič Horvaatiast ja ATA rahaasjade eest vastutab edaspidi Johannes Kahrs Saksamaalt. Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok on ATA-s tegutsenud 2012. aastast. „Julgeolek ja turvatunne on iga inimese jaoks oluline igapäevaelu osa. Pole sugugi üleliigne olla kursis Eesti võimaluste ja meie NATO liitlaste kavadega Eesti kaitsmiseks. Hästi informeeritud kodanik on vältimatu osa turvalisest riigist. Julgeolekut ei ole kunagi liiga palju. Selle põhimõtte järgi iga päev tegutsengi,” rääkis Mulenok.

Eesti NATO Ühing (EATA) on 19 aastat tagasi kodanikuaktivistide ja Kaitseministeeriumi eestvedamisel loodud vabaühendus, mis algselt tutvustas rahvale NATO-t ja Eesti võimalusi sellega liitumiseks. Praegu selgitab EATA avalikkusele alliansi eesmärke ja tegevust ning harib (üli)õpilasi ja õpetajaid korraldades haridusprogramme Eestis ja välismaal.

Eesti NATO Ühingul on ligi 250 liiget, eraisikud ja organisatsioonid, kes panustavad riigi- ja kodanikukaitsesse. Ühing toetab Eesti eluviisi säilimist, ühiskonna koosmeelt ja kerksust. EATA kuulub rahvusvahelisse ühendusse Atlantic Treaty Association (ATA) koos 37 kandidaat- ja partnerriigiga. ATA peakorter asub Brüsselis.

Lisainfo:

Krista Mulenok

Eesti NATO Ühingu esimees

+372 511 8080

______________________________________________________________________________

Tallinn, 29. märts 2020

 

Eesti NATO Ühing (EATA) 

 

PRESSITEADE

 

Eesti NATO Ühing kuulutas välja disainikonkursi võitjad

 

Eesti NATO Ühingu loomekonkursi “Disaini meili slogan!” kolm paremat tööd kujundasid Darja Berjozova, Anneli Virts ja Nastja Ponomarjova. Kuldsele triole on auhinnaks reis Brüsselisse NATO peakorterisse. Reis toimub võimaluse korral 2020. aasta juulikuus.

Konkurss „Disaini meile slogan!“ toimus 17. veebruarist 29. märtsini Eesti NATO Ühingu sotsiaalmeediakanalites. Loomekonkursi eesmärgiks oli luua disainitud slogan. Slogani teemadeks võis valida endale sobiva: NATO, riigikaitse, julgeolek, NATO ja partnerid, Eesti-NATO. 

Slogan võis olla joonistatud, meisterdatud, arvutis disainitud vms. Disain pidi sisaldama vähemalt ühte slogan- tüüpi lauset (hüüdlauset kas eesti, vene või inglise keeles) ja olema graafiliselt/kunstiliselt kujundatud ning esteetilise välimusega. 

Konkurss toimus kahes osas: Eesti NATO Ühingu Facebooki lehele said osaleda soovijad oma töö kavandeid postitada kuni 16. märtsini. Seejärel valis ekspertidest koosnev hindamiskolleegium kogunenud tööde seast välja 10 paremat ja  kuulutas need välja 18. märtsil.

Hindamiskomisjoni kuulusid Indrek Eensalu (Jõgeva maleva Noorte Kotkaste malevapealik), Kristjan Kruus (küberkaitse õpetaja), Rika Margat, (Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni planeerija), Mikk Pukk (Kaitseväe Peastaabi operatsioonide juhtimiskeskuse ülem), Maia Burlaka (Integratsiooni SA kommunikatsioonijuht), Silva Lill (Kodutütarde Jõgeva ringkonnavanem) ja Kaire Rannik (Eesti Disaini keskuse disainerite suuna juht).

Kümme hindajatelt enim hääli saanud tööd pandi rahvahääletusele nii Facebookis kui Eesti NATO Ühingu Instagrami lehel.  

Projekti toetasid NATO peakorter, Kaitseministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lisainfo:

Birgit Nisu

Projektijuht

5334 0759

Birgit.nisu@gmail.com


17. veebruar 2020

 

Eesti NATO Ühing (EATA) 

 

PRESSITEADE

 

Eesti NATO Ühing kuulutab välja 2020. aasta loomekonkursi

 

Konkurss „Disaini meile slogan!“ toimub 17. veebruar – 29. märts 2020 Eesti NATO Ühingu sotsiaalmeediakanalites.

Loomekonkursi eesmärgiks on luua disainitud slogan. Slogani teemadeks võib valida endale sobiva:

*NATO; 

*riigikaitse; 

*julgeolek; 

*NATO ja partnerid; 

*Eesti-NATO. 

Slogan võib olla joonistatud, meisterdatud, arvutis disainitud vms. Disain peab sisaldama vähemalt ühte slogan- tüüpi lauset (hüüdlauset kas eesti, vene või inglise keeles) ning olema graafiliselt/kunstiliselt kujundatud ning esteetilise välimusega. 

Konkursil saab osaleda 16 – 19 aastane Eesti Vabariigi kodanik. Sündmuse lehele saab oma töö kavandi postitada kuni 12. märts 2020 kell 20.00. Võistlusel osalevad vaid üksikindiviidide kavandid.

Ekspertidest koosnev žürii valib kogunenud töödest 10 parimat, kuulutab need välja 14. märtsil kell 10.00 ning need tööd lähevad rahvahääletusele nii Facebookis sündmuse lehel, kui ka Eesti NATO Ühingu Instagrami lehel. Sündmuse leht on leitav: SIIT.

Kolm enim koondhääli saanud sloganit kuulutatakse välja 29. märtsil 2020 kell 15.00, kui tähistame Eesti NATO-ga liitumise 16 aastapäeva. Auhinnaks on kolme parima töö autorile reis Brüsselisse, NATO peakorterisse. Reis toimub 2020 aasta juulikuus.

Abimaterjale leiad: www.eata.eewww.natonia.ee ja www.nato.int

Projekti toetavad NATO peakorter, Kaitseministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Lisainfo:

Birgit Nisu

Projektijuht

birgit.nisu@gmail.com

+372 5334 0759

 

 

Eesti NATO Ühing

21. oktoober 2019

PRESSITEADE

Balti –Vene Noortefoorumi peaküsimus on Balti energiajulgeolek

23. oktoobril 2019 algab Vilniuses, Courtyard Marriott hotellis üheksas Balti-Vene Noortefoorum (BRYF). Kolm päeva kestev üritus keskendub sel aastal Balti mere regiooni energiajulgeolekule. Lisaks on fookuses NATO ja Venemaa suhted, hübriidohud ja strateegiline kommunikatsioon. Samuti NATO kohalolek Ida-Euroopas.

Noored Venemaalt, Balti riikidest, Põhjalast ja idapartnerluse maadest kuulavad ekspertide ettekandeid, võtavad osa aruteludest ja töötubadest, et paremini mõista julgeoleku väljakutseid tänases maailmas. Tegemist on tudengitega, kelle tulevik on seotud politoloogia, diplomaatia ning riigikaitsega.

 „NATO avaliku diplomaatia osakonnal on rõõm toetada projekti, mis toob kokku noored Venemaalt ja Balti riikidest. Üksnes vaba debatt kindlustab julgeolekupoliitilise arutelu, mis põhineb faktidel ja informeeritud arvamusel, mitte aga valeinfol, müütidel ja stereotüüpidel“, ütles NATO peakorteri esindaja Robert Pszczel. Ta lisas, et kohtumine noortega on talle isiklikult andnud väärtusliku ja stimuleeriva kogemuse ning Noortefoorumist on saanud tugev kaubamärk julgeoleku alaste kohtumiste reas.

Foorumi peakorraldaja on Eesti NATO Ühing koostöös Friedrich Eberti Fondi, Eesti Kaitseministeeriumi, NATO peakorteri ja Leedu NATO Ühinguga.

Foorumi töökeeleks on inglise keel.

Täiendav info: Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees; krista.mulenok@eata.ee; (+372) 511 8080

Kava:

23rd of October:

Event moderator: Hindrek Lootus, Member of the Estonian Atlantic Treaty Association

15.30-16.00 Registration of participants

16.00-16.30 Welcoming remarks

Krista Mulenok, Secretary General, the Estonian Atlantic Treaty Association, Estonia
HE Matthias Sonn, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Republic of Lithuania

Peer Krumrey, Director, Friedrich Ebert Stiftung Baltic States, Germany/Latvia

16.30-18.00 Introduction and icebreaker event: “Fake news-the new reality?”

Erlend Sild, Member of the Estonian Atlantic Treaty Association

18.00-18.20 NATONIA presentation

Joonas Mengel, Game designer, Estonia

19.00 Opening dinner at the hotel with welcoming remarks by HE Jana Vanaveski, Ambassador of the Republic of Estonia to the Republic of Lithuania, followed by speech: “Past and present of NATO-Russia relations and NATO’s Enhanced Forward Presence in Eastern Europe” by Robert Pszczel, NATO Headquarters, Belgium

24th of October: 

09.30-11.00 Panel discussion: “Maritime defence and deterrence: the status quo in the Baltic Sea region regarding maritime security”

Capt. USN (R) Bill Combes, Lecturer, Department of Leadership and Management, Baltic-Defence College
Cdr. s.g. Kurt Engelen, Head of EU section, Belgian Defence Staff Strategy Department

Moderator: Tony Lawrence, Head of Defence Policy and Strategy Programme, ICDS

11.00-11.30 Coffee break

11.30-13.00 Panel discussion: “Hybrid threats, cyber security et cetera: a strategic communication context”

Robert Pszczel, Senior Officer, Public Diplomacy Division, NATO Headquarters, Belgium
Mark Voyger, Visiting Scholar, Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, the University of Pennsylvania, USA
Lt. Col. Aivar Sarapik, Chaplain, Cyber Defence Unit, the Estonian Defence League, Estonia
Capt. John G.L. Jacobs, Director of the Atlantic Forum and Military Planner, the Royal Netherlands Army HQ

Moderator: Vlad Vernygora, Lecturer in International Relations (Department of Law, Tallinn University of Technology, Estonia) and DsocSc candidate (the University of Lapland, Finland)

13.00-14.00 Lunch

14.00-15.30 Panel discussion: “Energy security in the Baltic Sea region, different energy sources, actors and players”

Robert Juodka, Managing Partner, Primus Derling, Lithuania
Julia Vainio, Subject Matter Expert, NATO Energy Security Centre of Excellence, Lithuania
Aleksandr Spiridonov, CEO, Ignitis

Moderator: Anu Eslas, CEO/ General Manager, Estonian Wind Power Association

15.30-15.45 Coffee break

15.45-16.30 Introduction to group work:

1) NATO-Russia relations and NATO’s Enhanced Forward Presence in Eastern Europe (moderator: John G.L. Jacobs)
2) Hybrid threats, cyber security et cetera: a strategic communication context (moderator: Vlad Vernygora)

3) Energy security in Europe and the Baltic Sea region (moderator: Anu Eslas)

16.30-17.30 Group work sessions

19.00 Dinner at Bernelių užeiga

25th of October:

09.30-11.30 Group work sessions

11.30-12.00 Coffee break

12.00-13.30 Presentations of group work, discussion, and Q&A

13.30-14.00 Conclusion of the Forum

14.00-15.00 Lunch

15.00-15.30 Walk to the Embassy of the Netherlands

15.30-17.00 Meet & Greet at the Residence of the Netherlands / Ambassador to Lithuania

Ms. Bonnie Horbach, Ambassador of the Netherlands
Lt. Col. Ben Rijnenberg, Netherlands Defence Attache 

Soldiers of the Enhanced Forward Presence Battlegroup of Lithuania

17.00-18.30 Excursions

19.00 Farewell dinner at Carskoje selo

26th of October:

Breakfast, check out at 12.00 and departure of the participants


 
 
Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 8. august 2019

PRESSITEADE

Austatud ajakirjanik!

Õpetajate Suvekool teemal „Ennetustöö koolides“ toimub 13-14.augustil 2019.a. Haapsalus Fra Mare Thalasso Spa hotellis (Ranna tee 2, Haapsalu). Põhirõhk on õpetajate sotsiaalsete oskuste arendamisel, koolikiusamise ja laste riskikäitumisega toimetulekul, abivajava lapse märkamisel ja toetamisel ning ohtude ennetamisel. Samuti küberkaitse oskuste parandamisel ning vastava valikkursuse digiõpiku tutvustamisel.

Suvekooli juhatavad sisse Triin Sokk (Tervise Arengu Instituudi tervise ja heaolu edendamise keskuse vanemspetsialist), Ain Peil (Siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik) ja Barbara Haage (Sotsiaalkindlustusameti ennetusvaldkonna juht).

Ain Peil: “Oleme ühiskonnana jõudnud sinna, kus näiteks koolikiusamise ja uimastitarvitamise tagajärgedega tegelemise kõrvalt leiame üha enam aega ja soovi tegeleda riskikäitumise ennetamisega. Turvalise keskkonna loomine sõltub meist kõigist ja selle tagamine ei saa olla ühe inimese või asutuse vastutus.”

Suvekoolis tutvustatakse ennetustöö aluseid ja vaadatakse võimalusi, kuidas koole abistada. Uue kontseptsiooni koostamisse on andnud oma panuse Sotsiaalministeeriumi, Haridus-ja Teadusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Riigikantselei, Tervise Arengu Instituudi, Politsei-ja Piirivalveameti ning Sotsiaalkindlustusameti eksperdid.

Õpetajatele pakutakse lisaks teoreetilistele teadmistele ka võimalust osaleda kolmes praktilises töötoas. Räägitakse laste tervisekaitsest ja netisõltuvusest. Samuti riskikäitumisest, sealhulgas kuidas toime tulla uimastite tarvitamise, koolikiusamise, koolikohustuse mittetäitmise jt. väärtegusid toime panevate lastega ning nende peredega. Mida teha abi vajava lapse märkamiseks, kuidas kaasata eksperte ja lapsevanemaid, kuidas toetada huviharidust.

14.augustil toimub Küberkaitse valikkursuse ainekava digiõpiku ja õppematerjali tutvustamine. Seda projekti juhib Eesti NATO Ühing koostöös Tallinna Tehnikaülikooli, Kehtna Kutsehariduskeskuse ja Informaatikaõpetajate Seltsiga.

Õpetajate suvekool toimub 12.korda Eesti NATO Ühingu eestvõttel koostöös Eesti Ajaloo-ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Haridus-ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Tervise Arengu Instituudi ja Friedrich Eberti Fondiga.

Lisainfo:

Hedi Rooger, Eesti NATO Ühingu projektijuht; info@eata.ee;  mob. 53316279

AJAKAVA:

I päev, 13.08

11.00-11.30 Saabumine ja kohvipaus

11.30-11.35 Suvekooli avasõnad – Krista Mulenok

11.35-13.00 Tere tulemast ennetustöö maratonile! – Triin Sokk, Barbara Haage, Ain Peil

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.30 3 paralleelset töötuba

15.30-16.00 Kohvipaus

16.00-17.30 3 paralleelset töötuba

19.00-20.00 Õhtusöök

II päev, 14.08

9.00 Hommikusöök

09.30-11.00 3 paralleelset töötuba

11.00-11.15 Kohvipaus

11.15-12.00 Töötubade kokkuvõte – Diana Haak, Barbara Haage, Triin Sokk

12.00-12.55 Gümnaasiumi küberkaitse valikkursuse ainekava digiõpiku ja õppematerjali tutvustus – Triin Muulmann, Krista Mulenok, Mirell Merirand

12.55-13.00 Suvekooli tunnistuste kätteandmine

13.00-14.00 Lõuna

TÖÖTUBADE TUTVUSTUS:

 1. Tervise, ohutuse ja küberturvalisuse töötuba

„Tervise ja ohutuse“ õpetajaraamatut tuleb tutvustama Diana Haak (SA Innove uuringute ja arenduskeskuse spetsialist). Küberturvalisuse valdkonna väljakutsetest annab ülevaate Mirell Merirand (Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Pelgulinna Gümnaasiumi küberkaitse õpetaja ning StartupAlfa juht).

 1. Ennetustöö koolides – praktilised näited ennetustöö tegemiseks koolis

Töötoas tutvustatakse valdkondadeülese ennetustöö kontseptsiooni ning ennetustöö lähtealuseid, vahetame parimaid praktikad kogukonna ja haridusasutuste koostöös laste riskikäitumise (sh uimastite tarvitamine, kiusamine, koolikohustuse mittetäitmine, süütegude toimepanemine) ennetamiseks (sh tõenduspõhised programmid, kooli poliitika jne). Arutame toimivate ja mittetoimivate lahenduste üle ja kuidas saavutada koosmõju.

Töötoa viivad läbi Ain Peil (Siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik), Brith Kupper (Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna spetsialist) ja Triin Sokk (Tervise Arengu Istituudi tervise ja heaolu edendamise keskuse vanemspetsialist).

 1. Töö abivajava lapsega, noorte kaasamise võimalused kogukonna ja kooli koostöös

Töötoa fookuses on parimate tingimuste loomine abivajava lapse märkamiseks ja toetamiseks. Toimub kogemuste vahetamine ja arutelu, kuidas kaasata lapsevanemaid ning tugispetsialiste. Käsitletakse ka spordi- ja noorsootöö teemat ning kuidas huviharidusvaldkond saab aidata kaasa riskikäitumise vähendamisele ja kuidas kool saab seda toetada. Töötoa viivad läbi Barbara Haage (Sotsiaalkindlustusameti ennetusvaldkonna juht) ja Keit Fomotškin (SPIN-programmi tegevjuht).

TAUST:

Õpetajate Suvekooli näol on tegemist integratsiooniprojektiga, mille Eesti NATO Ühing algatas peale pronkssõduri sündmusi. Eesmärgiks on olnud kutsuda kokku ajaloo- ja ühiskonnaõpetajaid, kuid ka teisi haridustöötajaid ja koolijuhte nii eesti kui ka vene õppekeelega koolidest ning anda neile võimalus arutleda valusatel koolielu ja ühiskonna teemadel, ühtlustada arusaamu ja ära kuulata eriarvamused. Kui varasematel aastatel on suvekoolis olnud ka sünkroontõlge vene keelde, siis paaril viimasel aastal pole seda enam vaja läinud – eesti keele oskus on vene koolides oluliselt paranenud.

 
 
 

PRESSITEADE

23.04.2019

Eesti NATO Ühing, Tallinn

Homme, 24. aprillil 2019 toimub TÜ Narva Kolledžis Eesti NATO Ühingu seminar “Rahvusvahelised suhted – Eesti riigi kaitse ja julgeoleku alus”.

Seminar toimub koostöös Konrad Adenaueri Fondi, Kaitseministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Seminar keskendub Eesti riigikaitse- ja julgeolekupoliitika hetkeseisu ning tulevikuperspektiivide analüüsimisele ja arutelule, seda nii siseriiklikult kui lähtudes meie liikmelisusest NATO-s ja Euroopa Liidus. Käsitlemist leiavad nii Kaitseliidu kui Kaitseväe roll kaitsepoliitikas, koostöö liitlastega, arengud ja tulevikusuundumused NATO-s ja Euroopa Liidus ning Eesti panustamine nende organisatsioonide tegevusse. Seminaril arutlevad nimetatud teemadel  Euroopa Parlamenti kandideerivate erakondade esindajad.

Paneelarutelus osalevad: kin(r) Riho Terras, Isamaa; Taavi Rõivas, Reformierakond; Enn Eesmaa, Keskerakond; Marianne Mikko, Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Anti Poolamets, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Üritusega tähistame nii Eesti NATO liikmesuse 15. aastapäeva kui ka NATO loomise 70. aastapäeva, muuhulgas heidame tagasivaatelise pilgu nii NATO ajaloole kui ka Eesti liikmeaastatele selles organisatsioonis.

Seminar on suunatud 50-le haridustöötajatele üle Eesti, osalevad ka keelekümbluskoolide esindajad. Tuues kokku õpetajad ning viies seeläbi sarnased teadmised eesti ja vene emakeelega noorteni, panustatakse ühiskonna integratsiooni ning vähendatakse seeläbi eri kogukondade vahelisi pingeid. Selle kaudu suurendatakse Eesti ühiskonna sidusust ning siseriiklikku julgeolekut.

Lisainfo:

Eesti NATO Ühing

E-post: info@eata.ee

Kontaktisik: Krista Mulenok, tel 5118080

Seminari ajakava:

 9:45 – 10:00   Registreerimine

10:00 – 10:10   Avasõnad – Narva Linnavolikogu esindaja

10:10 – 10:20   Tervitus ja sissejuhatus – Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

10:20 – 11:35   Paneelarutelu: Eesti riigikaitse areng ja prioriteedid, rahvusvahelised väljakutsed, hübriidohud – kol (r) Aivar Jaeski, endine NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse asedirektor; kol-ltn Meelis Vilippus, KV juhataja administratsiooni ülem; kpt Harry Lahtein, KV peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna rahvusvahelise koostöö jaoskonna staabiohvitser; lpn (r) Hindrek Lootus, Kaitseliidu küberkaitse üksuse juhatuse liige. Moderaator: Taavi Toom, endine Eesti suursaadik Taanis, Poolas ja Rumeenias

11:35 – 11:45   NATONIA mängu tutvustus – Joonas Mengel, NATONIA mängu disainer

11:45 – 12:00   KOHVIPAUS

12:00 – 12:45   Ettekanne: Kaitseliidu areng Eestis ja Ida-Virumaal – v-srs(r) Kalev Naur, Kaitseliidu Alutaguse maleva liige, KL vanematekogu liige

12:45 – 13:30   Ettekanne: Kaitseväelased missioonidel – v-vbl Kristo Pals, KV Mali missiooni veteran

13:30 – 14:30   LÕUNA

14:30 – 15:00   Ettekanne: 70 aastane NATO 15 aastat Eestis – Taavi Toom, endine Eesti suursaadik Taanis, Poolas ja Rumeenias

15:00 – 16:15   Paneelarutelu: NATO-Euroopa Liidu koostöö, NATO ja EL julgeoleku- ja kaitsepoliitika tulevik ja prioriteedid –Eesti parlamendierakondade esindajad, Euroopa Parlamendi liikmekandidaadid: kin (r) Riho Terras, Isamaa; Taavi Rõivas, Reformierakond; Enn Eesmaa, Keskerakond; Marianne Mikko, Sotsiaaldemokraatlik Erakond; Anti Poolamets, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

Moderaator: Ainar Ruussaar, ajakirjanik ja Postimehe erikorrespondent

16:15 – 16:30  Seminari lõpetamine


Eesti NATO Ühing (EATA)
 
Tallinn, 4. aprill 2019.a.
 
PRESSITEADE
 
Eesti NATO Ühing tähistab NATO 70. aastapäeva rahvusvahelise konverentsiga NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud 2019.
 
Täna, 4. aprillil toimub Tallinnas seitsmes rahvusvaheline konverents „NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud 2019” algusega kell 9.30 Hilton Tallinn Park Hotellis (Fr. Kreutzwaldi 23). Konverentsi läbivaks teemaks on NATO 70. aastapäeva tähistamine ja pilguheit tagasi minevikku ning NATO ja Euroopa Liidu koostöövõimalused kaitsevaldkonnas.
 
Konverentsi korraldab Eesti NATO Ühing koostöös Friedrich Eberti Fondi, NATO peakorteri, Välispoliitika Instituudi/Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse, Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumiga. Töökeeleks on inglise keel.
 
Konverentsi avab Rainer Saks, Välisministeeriumi kantsler:NATO, transatlantiline ja Euroopa solidaarsus ning sidusus on olnud Euroopa julgeolekugarantiiks 70 aastat. Eesti jääb pühendunud NATO liikmesriigiks nagu ta oli 15 aastat tagasi kui ühines Alliansiga“. Ta lisas:” Debatid, nagu NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud mängivad olulist rolli ja on hea meel tõdeda, et üritus leiab aset juba 7-ndat aastat”. 
 
Ümarlaual tutvustab Eesti NATO Ühingu liige, Eesti endine suursaadik NATO juures ja Ameerika Ühendriikides Lauri Lepik bukletti “70 aastat muutumatuna püsinud Washingtoni leping”. Lisaks annab Joonas Mengel ülevaate NATO70 projektist – NATONIA mängu maailmakampaaniat, mis algas 1. aprillil 2019. Auhinnaks kolmele parimale on reis NATO peakorterisse. NATONIA on NATO väärtusi ja liikmesriike tutvustav strateegiline mäng neljas keeles (www.natonia.com), mis 5 aastal tagasi võitis Eesti NATO Ühingu korraldatud NATO65/10 loomekonkursi.
 
NATO-Euroopa Liidu Ümarlaua paneeldiskussioonidel esinevad mitmed tunnustatud eksperdid Belgiast, Poolast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Soomest, Rootsist, Ühendkuningriigist, USA-st ja Eestist.
 
Ümarlauast võtab osa ka 55 noort 30 riigist, kes on politoloogia ja rahvusvahelise julgeoleku eriala üliõpilased, ametnikud ja tulevased riigijuhid. Avapäeval osalevad aruteludel ka mitmed Eestis resideeruvad suursaadikud, julgeolekueksperdid ja diplomaatiatudengid. Pärast konverentsi lahkub rahvusvaheline noorteseltskond Tallinnast  Ida-Virumaale, et jätkata koostööd 5-6.aprillil NATO töö simulatsiooni vormis nii Narvas kul ka Saka Mõisas.
 
 
Uri Ben Yaakov, Iisraeli Rahvusvahelise Terrorismivastase Võitluse Instituudi (The International Institute for Counter-Terrorism) vanemteadur ja simulatsiooni läbiviija: “NATO kollektiivkaitse on muuhulgas kriitilise tähtsusega ka globaalse terrorismi vastu võitlemisel. NATO roll selles võitluses ei piirdu üksnes lahinguväljaga, vaid erakordselt oluline on ka luure ja operatsioonide õppetundide ning kogemuste ja teadmiste jagamine nii liikmesriikide kui mitteliikmesriikidega. NATO simulatsioonid on olulise tähtsusega mainitud kogemuste ja teadmiste jagamisel, kogumisel ja õpetamisel. Simulatsioonid aitavad luua ja edendada koostöö õhkkonda ning “raamidest väljas mõtlemist” ja toimivad efektiivse abivahendina erinevate ohtude, terroriaktide ja terrorismivastase meetmete õpetamisel ja mõistmisel üle maailma. Need annavad osalejatele võimaluse lahata põhjalikke keerukaid julgeolekuküsimusi, aidata neil valmistuda reaalseteks olukordadeks ning paremini mõista oma riikide võimalikke haavatavusi. Simulatsioonid annavad noortele ja tulevastele juhtidele, praktikutele ja õppuritele võimaluse kohtuda teiste kolleegidega, et luua võrgustikke ja suhteid, õppida, jagada ja teadvustada paljusid võimalikke ohte, millega nende riigid ja rahvad kokku puutuvad.” 
 
Lisainfo: Krista Mulenok, EATA juhatuse esimees, krista.mulenok@eata.ee, tel. 5118080
 
Lisatud on avapäeva programm inglise keeles.
 
Schedule, April 4th
 
Event moderator: Kristi Raik, Director of the Estonian Foreign Policy Institute at the International Centre of Defence and Security
 
9.00–9.30        Registration and morning coffee
 
9.30–9.50        Welcoming remarks
Rainer Saks, Secretary General, Ministry of Foreign Affairs
 
9.50–9.55        Speech by NATO PDD representative
 Eric Povel, Program Officer at Engagements Section, Public Diplomacy Division, NATO HQ
 
9.55–10.05      Historical Remarks
Lauri Lepik, member of the Estonian Atlantic Treaty Association, former Ambassador of Estonia to NATO and the USA
 
10.05–10.15    NATONIA game presentation
 Joonas Mengel, game designer
 
10.15–10.30    Break
 
Panel Discussions
 
10.30–12.00   From the Western European Union to PESCO and Beyond:  Evaluating Seven Decades of Transatlantic Security Cooperation
 Pierre Haroche, Research fellow, Institute for Strategic Research (Ministry for Armed Forces, France)
H. E. Mr Grzegorz Kozłowski, Ambassador of the Republic of Poland
Sven Sakkov, Director of International Centre for Defence and Security 
Johannes Thimm, Senior fellow at the Research at the German Institute for International and Security Affairs (SWP) 
Moderator: Dario Cavegn, ERR Editor
 
12.00–12.30    Coffee Break
 
12.30–14.00   Common Threats, Common Responses: Contemporary Areas of Cooperation between the EU and NATO
 John Spykerman, Acting Deputy Chief of Mission;Political/Economic Section Chief U.S. Embassy
Marta Kepe, Analyst, RAND Europe
Merle Maigre, CybExer Technologies, Executive Vice President for Government Relations
Mika Aaltola, Programme Director, Finnish Institute of International Affairs
Moderator: Taavi Toom, former Europe and Security Policy Director of the Estonian MF
 
14.00–15.00    Lunch
 
15.00–16.15    Impact of Brexit and the Transatlantic Rift on EU-NATO security cooperation
 Björn Fägersten, Programme Director, Utrikespolitiska Institutet 
Ahto Lobjakas, radio host & columnist
Pille Petersoo, Sociologist, UK research field
Liis Mure, NATO and European Union Department. Director of Department, Ministry of Defence 
Marika Linntam, Department of European Affairs, Director General, Ministry of Foreign Affairs 
Moderator: Indrek Lepik. Postimees: Opinion Editor
 


Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 29. märts 2019.a.

PRESSITEADE

Austatud ajakirjanik!

29. märtsil 2019 kuulutati Kalevi Spordihallis (Juhkentali 12, Tallinn) avaliku heategevusürituse „NATO 70 / Eesti 15, raames välja Eesti NATO Ühingu korraldatud noorte video loomekonkursi võitjad.Projekti toetavad Kaitseministeerium, NATO HQ Allied Rapid Reaction Corps ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Loomekonkursi ülesandeks oli moodustada 2-4 liikmelised meeskonnad ning teha 1-5 minutiline eesti-, vene- või inglisekeelne video, mille sisuks on NATO-teemaline õppematerjal. Loomekonkursi auhinnaks esimesele neljale meeskonnale on võidureis Ühendkuningriigis paiknevasse NATO liitlaste kiirreageerimiskorpuse staapi (Allied Rapid Reaction Corps Headquarters). Võidureis toimub 2019.aasta suvel. Lisaks anti välja eriauhind Kodutütarde organisatsiooni poolt ning kaks eripreemiat Eesti NATO Ühingu poolt.

Viis parimat videot avaldatakse Eesti NATO Ühingu YouTube lehel ja edastatakse NATO peakorterile ning kõikidele Eesti gümnaasiumitele, et neid saaks kasutada õppematerjalidena Eesti NATO-ga liitumise 15. aastapäeva ja NATO 70. aastapäeva tähistamisel.

Hindamiskolleegiumisse kuulusid :

  • Kolonelleitnant Meelis Vilippus, Eesti NATO Ühingu nõukogu liige, Kaitseväe juhataja administratsiooni ülem ning loomekonkursi žürii esimees;
  • Ave Proos, Kodutütarde peavanem;
  • ARRC (Allied Rapid Reaction Corps Headquarters) poolsed esindajad;
  • Anniki Rebane, Kaitseministeeriumist;
  • Thea Karin, KUKU raadiost;
  • Birgit Nisu, loomekonkursi projektijuht;
 • Personali seersant Alexander Kuhn, Eesti NATO Ühingu praktikant.

Auhinnad andis üle Kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk.

Võitjateks osutusid:

I koht:  Tauris Pilden , Magnus Mänd, Markus Puusaar ja Martin Põdra. Rakvere Reaalgümnaasium.

II koht: Janar Takis, Kevin Cristopher Jegers ja Markus Jonathan Mõis. Juhendaja Kristjan Kruus. Rocca al Mare Kool.

III koht: Elise Helena Armulik, Iris Vaask ja Elis Õunapuu. Hugo Treffneri Gümnaasium.

IV koht: Henri Regor Välima, Karl Oskar Palo , Marcus Aarma ja Siim Sarapu. Juhendaja Kristjan Kruus. Pelgulinna Gümnaasium.

V koht: Eva Berzin, Roman Akulov, Polina Efremova ja Jana Ilina. Juhendaja Mihhail Sorokin. Narva Pähklimäe Gümnaasium.

Kodutütarde organisatsiooni eriauhinna võitsid:

võistkond: Jõgeva ringkonna Laiuse rühma kodutütred: Helis Perk- Nõo Reaalgümnaasium;
Emili Selgis – Jõgevamaa Gümnaasium ning Emma Selgis – Jõgevamaa Gümnaasium.

 Eesti NATO Ühing andis välja ka kaks eripreemiat Eesti viipekeelt kasutanud meeskondadele.  Eripreemia võitsid:

Meekond I: Kalli Aurmäe, Johanna Otsman ja Cärolin Sild. Juhendaja Tiit Ilver. Tarvastu Gümnaasium.

Meeskond II: Kristina Leilop. Tartu Hiie Kool.

Birgit Nisu

Videokonkursi projektijuht


Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 27. märts 2019.a.

PRESSITEADE

NATO tähistab oma 70-ndat ja Eesti NATOsse kuulumise 15. aastapäeva Tallinnas 28. märtsil 2019.a. Baltikumi ekspertide töötubade ja piduliku õhtuga Eesti Filmimuuseumis.

Märkimaks NATO 70-ndat ja Eesti NATOsse kuulumise 15. aastapäeva korraldab NATO Peakorter koostöös Eesti NATO Ühinguga 28. märtsil kell 9.00 Tallinnas Radisson Meritoni hotellis ekspertide töötoa ja ideekorje teemal: „Jagatud julgeoleku uued väljavaated – NATO järgmised 70 aastat“. Sellele järgneb kell 17.00  õhtu Eesti Filmimuuseumis, kus peetakse kokkuvõttev ettekanne ja suheldakse koostööpartneritega.

Eric Povel, NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna programmijuht: „Aasta 2019 on NATOle oluline mitte ainult meie ümmarguse sünnipäeva, vaid ka Balti riikidesse laienemise 15.aastapäeva pärast. See on hea aeg, et vaadata ettepoole ja kaaluda uusi poliitikaid kogu Alliansi piires. Selleks korraldame liikmesriikides ekspertide töötubasid ja mõttekodasid“, ütles Eric Povel. Ta lisas veel, et kohalikud julgeoleku eksperdid ja otsustajad panevad kokku poliitikasoovitused, mis edastatakse NATO peasekretärile. „NATO liidrite kohtumisel 2019.aasta detsembris Londonis esitatakse ühtne raport, mis on sisendiks NATO poliitika pikemale vaatele ja aluseks järgmisele 70-le aastale“, lisas Povel.

Tallinna töötubade teemad on: esiteks, „Väljakutsed, mis seisavad Alliansi ees täna ning kuidas neile vastata?“ ja teiseks, „Naised, rahu ja julgeolek: eesmärgi laiendamine ja integreerimine“.  Analüüsitakse poliitika- ja struktuurimuutuste ning tehnoloogia arengu mõju julgeolekule. Samuti soolise võrdõiguslikkuse poliitika osa NATO eesmärkide täitmisel ja tsiviilühiskonna kaasamise kogemust.

Lisainfo: Ketli Lindus, EATA projektijuht, ketli.lindus@eata.ee;  mob.53320066

Lisatud on ürituse ajakava (manuses) ja Delfi otseülekande link: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/homme-delfi-tv-s-nato-eksperdid-kogunevad-eesti-filmimuuseumisse-motteid-vahetama?id=85721167  


Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 25. märts 2019.a.

PRESSIKUTSE

Austatud ajakirjanik !

Kutsume Teid osalema avalikule heategevusüritusele, mis on mõeldud „NATO 70 / Eesti 15“ aastapäevade tähistamiseks. Üritus leiab aset 29. märtsil 2019 kell 14.00-19.00 Kalevi Spordihallis (Juhkendali 12, Tallinn).

Sel aastal täitub NATO loomisest 70 aastat  ja Eesti NATO-ga  liitumisest 15 aastat. Aastapäevade väärikaks tähistamiseks korraldab Eesti NATO Ühing koostöös NATO peakorteri, Kaitseministeeriumi, Välisministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga avaliku heategevusürituse. Üritusel aitavad Naiskodukaitsjad koguda Sinilille toodete müügiga annetusi peagi algava Sinilillekampaania toetuseks.

Ürituse avab peaminister Jüri Ratas. Esinevad välisminister Sven Mikser, NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna programmijuht Eric Povel ja Kaitseliidu peastaabi ülem Jaak Mee.

Kohapeal näidatakse Eesti Kaitseväe ja NATO liitlaste sõjatehnikat. Spordihallis on ekspo ala, kus partnerid näitavad tehnikat ning tutvustavad oma tegevusi.

Lisaks korraldavad liitlasväed sportlikke võistlusi noortele ning toimub Kahoot mäng, kus saab proovile panna oma teadmisi NATO kohta.

Üritusel kuulutatakse välja NATO 70/Eesti 15 noorte video loomekonkursi võitjad, keda ootab ees auhinnareis Ühendkuningriigis paiknevasse NATO kiirreageerimiskorpuse staapi (Allied Rapid Reaction Corps Headquarters). Lisaks tutvustatakse ülemaailmset NATONIA mängu kampaaniat ja toimub põnev istevõrkpalli võistlus Vigastatud Võitlejate Ühingu võrkpallimeeskonna ja liitlasvägede vahel. Meelelahutust pakuvad ajateenijate bänd ja Svjata Vatra.

Leiab aset julgeolekupoliitika paneeldiskussioon teemal “Miks minul on NATO´t vaja?”, milles osalevad Sven Mikser, välisminister; kin-mjr Martin Herem, Kaitseväe juhataja; Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige; Jaak Madison, Riigikogu liige; Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees ja Kristina Funk, noorte esindaja. Mõttevahetust modereerib Karl Mattias Sepp, Euroopa Ülemkogu noordelegaat.

Ajakirjanikel palume registreeruda aadressil info@eata.ee, kontaktisik: Mirell Merirand, tel 53365713

NATO 70/Eesti 15 ürituse ajakava:

14.00 – 15.00

Kogunemine – avatakse partnerite stendid, tutvumine Kaitseväe ja liitlaste tehnikaga, liitlaste mängud noortele

14.40-15.00

Ajateenijate bändi etteaste

15.00 – 15.30

Avakõned

·       Jüri Ratas, peaminister

·       Eric Povel, NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna programmijuht

·       Sven Mikser, välisminister

·       kolonel Jaak Mee, Kaitseliidu peastaabi ülem

15.30 – 15.50

NATO tundmise Kahoot online mäng (15 küsimust), Briti liitlased autasustavad 7-t parimat

15.50 – 16.00

NATONIA mängu tutvustus (www.natonia.ee) Joonas Mengel

16.00 – 16.20

Ajateenijate bändi etteaste

16.30 – 17.00

Eesti vigastatud võitlejate ja Briti liitlaste võrkpallimatš

17.00 – 17.30

NATO 70/Eesti 15 noorte video loomekonkursi võitjate väljakuulutamine ja autasustamine

·       kol-ltn Meelis Vilippus, Eesti NATO Ühingu nõukogu liige, Kaitseväe juhataja administratsiooni ülem ja loomekonkursi žürii esimees

·       Ave Proos, Kodutütarde juht (eriauhinna väljakuulutamine)

·       Kristjan Prikk, Kaitseministeeriumi kantsler

4 parima meeskonna väljakuulutamine, auhinnareis Ühendkuningriigis paiknevasse NATO kiirreageerimiskorpuse staapi (Allied Rapid Reaction Corps Headquarters)

17.30 – 18.20

Paneelarutelu “Miks minul on NATO´t vaja?”

·       Sven Mikser, välisminister

·       kin-mjr Martin Herem, Kaitseväe juhataja

·       Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige

·       Jaak Madison, Riigikogu liige

·       Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

·       Kristina Funk, noorte esindaja

      Moderaator: Karl Mattias Sepp, Euroopa Ülemkogu noordelegaat

18.30 – 19.00

Svjata Vatra muusikaline etteaste


Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 19. märts 2019.a.

PRESSITEADE

Euroopa Julgeoleku– ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) erimissiooni värske Ukraina raport: naiste kaasamine konfliktikolletes tagab kriiside lahendamisel parema tulemuse.

Neljapäeval, 21. märtsil 2019 kell 9.00 algab Tallinnas, Välisministeeriumi suures saalis (Islandi väljak 1, 15049 Tallinn)  rahvusvaheline aastakonverents „ÜRO resolutsioon 1325: naised, rahu ja julgeolek“. Konverents keskendub naiste kaasamisele maailma julgeoleku- ja kriisiprotsesside juhtimisel ning ÜRO ja OSCE poliitika analüüsile selles vallas.

Rahvusvaheline konverents toimub naistepäevakuul, et rõhutada naiste kaasamise tähtsust julgeoleku tagamisel ning juhtida tähelepanu naiste ja laste olukorrale kriisikolletes. Oma kogemusi jagavad Kanada, Suurbritannia, Rootsi ja Hollandi eksperdid. Eesti-keskne paneel käsitleb meie naiste võimalusi ja väljakutseid rahu ja julgeoleku rahvusvahelises võrgustikus. Esmakordselt tutvustatakse laiemale avalikkusele Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) värsket järelevalve raportit Ukraina kohta.

Konverentsi avab Eesti alaline esindaja NATO juures, suursaadik Kyllike Sillaste-Elling.

Põhiettekande teeb Yvett Langenhiuzen, OSCE sooküsimuste nõunik, teemal „Kaasav julgeolek ja OSCE“.

Yvett Langenhiuzen: „OSCE on veendunud, et naiste ja meeste võrdsed õigused on rahu, jätkusuutliku demokraatia ning majanduse arenguks hädavajalikud. Esmakordselt oli meie järelevalve seire objektiks sooline mõõde Ukraina kriisikoldes. Ilmnes, et naiste kaasamine annab paremaid tulemusi kriiside reguleerimisel“, lisas ta.

Konverentsi korraldab Eesti NATO Ühing (EATA) koostöös NATO peakorteri, Friedrich Eberti Fondi, Kanada saatkonna, Kaitseministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel.

Lisainfo: Kersti Siilivask, EATA projektijuht, Kersti.Siilivask@eata.ee, mob. 58137097

Ajakirjanikel palume registreeruda aadressil Kersti.Siilivask@eata.ee; kohale tulles ID kaasa!

Lisatud on konverentsi ajakava.

08.00-09.00       Konverentsile registreerimine

09.00-09.30       Konverentsi tervitus

Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

Lembit Uibo, Välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor

Peer Krumrey, Friedrich Eberti Fondi Balti riikide koordinaator

Jude Pecora, Kanada Suursaatkonna ajutine asjur Eestis, Lätis ja Leedus

09.30-09.40       Konverentsi avamine

Kyllike Sillaste-Elling, suursaadik, Eesti Alaline Esindus NATO juures

09.40-09.55       „Kaasav julgeolek ja OSCE“

Yvette Langenhuizen, sooküsimuste nõunik, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE), Ukraina

09:55-10:05       PAUS

10.05-11.45       Ettekanded ja arutelu “Kaasav julgeolek – rahvusvaheline kogemus”

k-adm Luc Cassivi, Kanada Kaitseakadeemia ülem, Kanada relvajõud

kol-ltn Rachel Grimes, Suurbritannia Kaitseministeeriumi ekspert kaitseküsimuste strateegia ning naised, rahu ja julgeolek alal

Felix Lomans, Hollandi Välisministeeriumi ÜRO Julgeolekunõukogu töörühma mitmepoolsete institutsioonide ja inimõiguste osakonna poliitikavaldkonna vanemametnik

Sofia Karlsson, Rootsi Välisministeeriumi konfliktide ja humanitaarabi osakonna asedirektor

Moderaator Dr Sahla Aroussi, teadur, Centre for Trust, Peace and Social Relations, Coventry Ülikool, Suurbritannia

11.45-13.00       LÕUNA

13.00-14.40       Ettekanded ja arutelu “Kaasav julgeolek – Eesti kogemus”

Andres Siplane, Kaitseministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik

kpt-mjr (res) Toomas Kasemaa, Eesti Paralümpiakomitee täitevkomitee liige

kaplan Tuuli Raamat, Politsei- ja Piirivalveamet, Lääne prefektuur

“Võrdsed võimalused riigikaitses”

Liisa Pakosta, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

Moderaator kpt Ilmar Raag, Kaitseliidu Toompea malevkonna pealik

14.40-15.00       Motivatsioonikõne

15.00-16.30       Vastuvõtt


Tallinn, 30. oktoober 2018.a.
Eesti NATO Ühing (EATA)

PRESSITEADE

Eesti NATO Ühing kuulutab välja NATO 70/Eesti 15 loomekonkursi! Projekti toetavad Kaitseministeerium, NATO HQ Allied Rapid Reaction Corps ning Haridus- ja Teadusministeerium.

“70 aastane NATO 15 aastat Eestis – tee ja jaga videot ning anna oma panus riigikaitse haridusprojekti”

Hei, noor! Kui oled 16-19 aastat vana eesti või vene keelt rääkiv ning Eestis elav, siis kogu enda sõbrad kokku, moodusta 2-4 liikmeline meeskond ning tehke 1-5 minutiline eesti-, vene- või inglisekeelne video, mille sisuks on NATO-teemaline õppematerjal. Kaasa võimalusel ka koolipoolne juhendaja (riigikaitseõpetaja). Nüüd on Sinu võimalus saada nii ise uusi teadmisi kui ka neid teistele edasi anda uurides midagi uut ja huvitavat NATO ning selle organisatsiooni tegevuste kohta. Lisa videole pealkiri, lae see üles kas videokeskkonda YouTube või mõnda pilveteenusesse (Google Drive, Dropbox, WeTransfer jms) ja saada video link hiljemalt 31. jaanuar 2019 meiliaadressile info@eata.ee.

Olgu mainitud, et neli parimat meeskonda saavad 2019. aasta suvel auhinnaks võidureisi Ühendkuningriigis paiknevasse liitlaste kiirreageerimiskorpuse staapi (Allied Rapid Reaction Corps Headquarters). Viis parimat videot avaldatakse Eesti NATO Ühingu YouTube lehel ja edastatakse NATO peakorterile ning kõikidele Eesti gümnaasiumitele, et neid saaks kasutada õppematerjalidena Eesti NATO-ga liitumise 15. aastapäeva ja NATO 70. aastapäeva tähistamisel. Parimaid videoid näidatakse ka 29. märtsil toimuval avalikul pidustusüritusel Vabaduse väljakul. Eriauhindadeks on kohtumine liitlastega ja liitlasüksuste külastamine Tapa või Ämari väeosades.

Abimaterjale leiad: www.eata.eewww.natonia.ee ja www.nato.int

—————
In English:

The Estonian Atlantic Treaty Association announces the start of the NATO 70/Eesti 15 creative contest! This project is sponsored by the Estonian Ministry of Defence and NATO’s Allied Rapid Reaction Corps.

“70 years of NATO and 15 in Estonia— Create and Share Your Video and Make Your Contribution to Defence Education”

Hey there! If you’re between 16 and 19 years old, speaking Estonian or Russian and living in Estonia, get together some friends (in teams of 2-4 people, including an advisor, perhaps your State Defense teacher) and put together a 1-5 minute video (in your choice of Estonian, Russian, or English) on the topic of NATO and defence education. Now is your chance to learn new facts about NATO and its activities—while sharing them with others! Please add a title to your video, upload it to Youtube or any similar cloud service (Google Drive, Dropbox, WeTransfer etc.) and send the link to your video to info@eata.ee by 31 January 2019 at latest.

As mentioned, the top 4 teams will win the grand award of a trip to the United Kingdom in summer 2019 to visit NATO’s Allied Rapid Reaction Corps. The top 5 videos will be published on the Estonian Atlantic Treaty Association’s YouTube page and will be shared both with NATO HQ’s Public Diplomacy Division as well as all high schools in Estonia—and will form part of the class materials on the topic of Estonia’s accession to NATO 15 years ago, as well as the celebration of the 70th birthday of the Alliance. These videos will also be shown at a public event celebrating the 70th birthday of NATO on March 29 at Freedom Square in Tallinn. Other awards include a visit by Allied soldiers to your school and field trips to NATO based at Tapa or Ämari.

You’ll find helpful material at:
www.eata.eewww.natonia.ee ja www.nato.int

—————
На русском языке:

Эстонская Ассоциация НАТО объявляет творческий конкурс по случаю НАТО 70 лет/Эстония 15 лет в НАТО!
Проект поддерживается Министерством обороны и NATO HQ Allied Rapid Reaction Corps.

Внимание молодежь! Если тебе 16-19 лет, ты говоришь на эстонском или русском языке и живешь в Эстонии, то собери своих друзей, затем организуй команду из 2-4 человек и сделайте 1-5 минутное видео на эстонском, русском или английском языке содержанием которого должен стать учебный материал содержащий НАТО тематику. При возможности консультируйся с преподавателями в школе (учитель по государственной обороне). Теперь у тебя есть возможность как самому получить новые и интересные знания о НАТО и деятельности этой организации, так и поделиться этой информацией с другими. Придумай название к видео, загрузи его на YouTube или облачное хранилище (Google Drive, Dropbox, WeTransfer и т.д.) и пришли ссылку не позднее 31 января 2019 года на почту info@eata.ee.

Четыре лучших команды в качестве приза получат летом 2019 года поездку в Великобританию, в штаб находящегося там корпуса быстрого реагирования союзников (Allied Rapid Reaction Corps Headquarters). Пять лучших видео будут размещены на странице канала YouTube Эстонской Ассоциации НАТО, а также будут переданы в штаб-квартиру НАТО и всем гимназиям в Эстонии для того чтобы их можно было использовать как учебные материалы по случаю празднования 70 лет НАТО и 15 лет вступления в НАТО Эстонии. Также лучшие видео покажут 29 марта на площади Свободы в Таллинне где пройдет празднование по случаю 15 лет Эстонии в НАТО. Особым призом будет знакомство и встреча с подразделениями союзников в воинских частях в Тапа или Эмари. Вспомогательные материалы можно найти: www.eata.eewww.natonia.ee ja www.nato.int

Täiendav info:
 
Eesti NATO Ühing


Estonian Atlantic Treaty Association

Jurmala, 26 September 2018

Press release

 “Dialogue with and between members of civil society is always important. But at the time when relations between Russia and the West, including NATO, are very tense, its value rises even further. That is why bringing together young people from the Baltic countries and from Russia for a free and unrestricted debate holds so much promise.” – Mr. Robert Pszczel, NATO HQ

Today, 26 September 2018, for the 8th time the international conference Baltic-Russia Youth Forum will take place at SemaraH Hotel Lielupe in Jurmala from 26-29 September. The forum will focus on topics such as NATO-Russia relations and their future perspectives, hybrid threats regarding Russia’s influence on the Baltic States, cyber security and NATO’s cooperation with the EU.

 

This year, there are 46 young professionals from 13 countries taking part of the Forum having previous experience from various study fields for example political science and international relations who have the perspective to become the future world leaders.  

 

The Forum is held in English. The participation in the Forum is with invitations only!

The main organizer is Estonian Atlantic Treaty Association in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung, NATO Headquarters, Estonian Ministry of Defence, Baltic-American Freedom Foundation, Latvian Transatlantic Organisation, and Think-tank Eurus.

This program is made possible by funding from the Baltic-American Freedom Foundation (BAFF). For more information about BAFF scholarships speaker support, visit www.balticamericanfreedomfoundation.org

Additional information: Ketli Lindus, Office and Project Manager, Estonian Atlantic Treaty Association, ketli.lindus@eata.ee, tel. +372 53320066.

 The official programme of the Baltic-Russia Youth Forum 2018:

26 September

 

Event moderator: Vlad Vernygora, Lecturer in International Relations (Department of Law, Tallinna University of Technology, Estonia) and DSocSc candidate (the University of Lapland, Finland)

 

15.00                           Registration of participants and welcome coffee

 

16.00-16.45                 Welcoming remarks

                                    Dr. Tobias Mörschel, Coordinator in the Baltic States, Friedrich Ebert Stiftung, Germany

Krista Mulenok, Secretary General, the Estonian Atlantic Treaty Association, Estonia

Keynote speech

Hon. Veiko Spolītis, Member of Parliament, The Saeima, Latvia

16.45-18.00                 Introduction and icebreaker event

 

18.00                           Opening dinner with welcoming speech by HE Arti Hilpus, Ambassador of the Republic of Estonia to the Republic of Latvia, followed by speech “NATO after the Brussels summit: everything you wanted to know but were afraid to ask…” by Robert Pszczel, NATO Headquarters, Belgium

Venue: Restaurant at SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences

27 September

 

Breakfast

 

9.30-11.00          Panel discussion: “NATO-Russia relations: Where are we standing now and what does the future hold?”

 • Robbie Gramer, Diplomacy and National Security Reporter, Foreign Policy, USA
 • Robert Pszczel, Senior Officer for Russia and the Western Balkans, NATO Public Diplomacy Division, Belgium
 • Martin Hurt, Defence Counsellor, Permanent Representation of Estonia to NATO, Belgium
 • Andrey Kuzichkin, Political commentator, Russia

Moderator: Mark Voyger, Senior Lecturer in Russian and Eastern European Studies, Baltic Defence College, Estonia

 

11.00-11.30                  Coffee break                           

 

11.30-13.00                  Panel discussion: “Hybrid threats: Russia’s influence on the Baltic States”

 • Peeter Tali, Deputy Director, NATO StratCom COE, Latvia
 • Vladimir Sazonov, The Estonian National Defence College, University of Tartu, EURUS think-tank, Estonia
 • Mark Voyger, Senior Lecturer in Russian and Eastern European Studies, Baltic Defence College, Estonia
 • Kalev Stoicescu, Research Fellow, International Centre for Defence and Security, Estonia
 • Euan Grant, Senior Fellow, The Institute for Statecraft, UK

Moderator: Margus-Tarmo Pihlakas, EURUS think-tank, Estonia

 

13.00-14.00                 Lunch

14.00-15.30                 Panel discussion: “Cyber security and NATO’s cooperation with the EU”

 

·     Bruno Lété, Senior Fellow, Security and Defense, The German Marshall Fund of the United States, Belgium

·     Hon. Urmas Paet, Member of the European Parliament, ALDE, Brussels

 • Siim Alatalu, Head of International Relations, NATO CCD COE, Estonia

Moderator: Piret Pernik, Research Fellow, International Centre for Defence and Security, Estonia

 

15.30-15.45                 Coffee break                           

 

 • 15.45-16.30 Introduction to group work

                                   

·     Dr. Vladimir Sazonov, The Estonian National Defence College, the University of Tartu, EURUS think-tank, Estonia

 

Topic: The concept of ‘Russkiy Mir’ and its multi-dimensional visibility in the Baltics

 

 • Mark Voyger, Senior Lecturer in Russian and Eastern European Studies, Baltic Defence College, Estonia

Topic: Russia and the Baltic States in the context of international law

 • Hindrek Lootus, Member of the Board, Cyber Defence Unit, Estonian Defence League, Estonia

Topic: Hybrid threats, cyber and information security: a set of new features in the framework of inter-relations between Russia and the EU/NATO/the Baltics

 • Vlad Vernygora, Tallinn University of Technology/the University of Lapland, Estonia

Topic: The Baltic States, Russia and a new international system in the making: prospects for making a difference

                                   

 

16.30-17.30                 Group work sessions

 

19.00                           Russian-styled dinner with speech by Dr. Igor Gretskiy, Associate Professor, Saint Petersburg State University, Russia

                                    Venue: Restaurant at SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences

28 September

 

Breakfast

 

9.30-10.45                   Group work sessions

 

10.45-11.00                  Coffee break

 

11.00-12.30                  Presentations of group works, discussion, and Q&A

 

12.30-13.30                 Lunch

 

14.00                           The opening of Riga Conference 2018 (online screening)

 

15.45-16.15                  Speech “NATO-Russia and the enhanced Forward Presence”

by Capt. John G.L.J. Jacobs, former Public Affairs Officer for the Multi-National Battle Group Lithuania (MNBG LTU), President, Youth Atlantic Treaty Association, the Netherlands

16.15-18.15                  Online screening of Riga Conference 2018 continues

 

 

19.00                           Conclusion of the Forum and farewell dinner

Venue: Restaurant at SemaraH Hotel Lielupe SPA & Conferences

 

 

29 September

 

Breakfast, check-out and departure of the participants (opportunity to participate at the Riga Conference)


Tallinn, 13. september 2018.a.

Eesti NATO Ühing (EATA) 

 

PRESSITEADE
 
Ümarlaud: 10 aastat Venemaa-Gruusia konfliktist
 
Kümme aastat tagasi, 7.-12.augustil 2008 toimus Venemaa Föderatsiooni sõjaline invasioon ühte tema naaberriiki, mille käigus tema väed tungisid Gruusiasse ja okupeerisid mitmed Gruusia alad. 12. augustil 2008 sõlmiti Venemaa Föderatsiooni ja Gruusia vahel vaherahu, kuid konflikt on endiselt päevakajaline, sest kümne aasta jooksul ei ole pooled jõudnud püsiva lahenduseni ja Venemaa hiiliv okupatsioon Gruusias kestab.
 
Täna, 13. septembril leiab aset Cinamon Tallinn Kosmos kinos ümarlaud-filmiõhtu, mille eesmärgiks on pöörata Eesti avalikkuse tähelepanu Venemaa-Gruusia konflikti mõjudele ning tagajärgedele. 
 
Ümarlaual esineb avaettekandega Gruusia suursaadik T.E. Pr. Tea AkhvledianiHoolimata Gruusia ja rahvusvahelise kogukonna rahumeelsetest pingutustest, jätkub 10 aastat peale Vene-Gruusia sõda siiski kahe Gruusia lahutamatu piirkonna okupeerimispoliitika ning faktiline annekteerimine. Vene Föderatsiooni poolt loodud konventsionaalsete ja hübriid-väljakutsete kiuste on Gruusia jätkanud moderniseerimise ja demokraatliku arengu teel ning on liikumas valitud kursil Euroopa suunalise ning Atlandi-ülese integratsiooni poole. 
 
Ettekandele järgneb diskussioon, kus arutatakse Venemaa-Gruusia konflikti erinevaid aspekte: kuidas see sai alguse ning millised arengud on toimunud viimase kümne aasta jooksul, sh poliitiline taust, sõjaline tegevus, külmutatud konfliktid Abhaasias ja Lõuna-Osseetias, inforünnakud Gruusia vastu ja muud konfliktiga seotud teemad. Diskussioonis osalevad välispoliitika, julgeoleku ja rahvusvahelise õiguse eksperdid Eerik-Niiles Kross, René Värk, Holger Mölder ja kol Riho Ühtegi. Üritust modereerib Vladimir Sazonov ja kehtib Chatham House reegel. Vestlusvoorule järgneb Juri Haštševatski temaatilise dokumentaalfilmi ”Lobotoomia” linastus.
 
Üritus on inglisekeelne ja sellele pääseb ainult kutsetega.
 
Ümarlaua korraldavad Eesti NATO Ühing ja MTÜ Eurus. Üritust toetab Konrad Adenaueri Fond (Konrad Adenauer Stiftung). 
 
Täiendav info:
 
Eesti NATO Ühing


Tallinn, 9. august 2018.a.
Eesti NATO Ühing (EATA)

PRESSITEADE

 

Homme, 10.08.2018 algab Arvamusfestival Paides. Eesti NATO Ühing korraldab kaks arutelu koostöös Konrad Adenaueri Fondiga.

 

ARUTELU “NATO, kas tuleviku garant või mineviku pantvang?” toimub Arvamusfestivali Kaitsepoliitika alal Paide Vallitorni kõrval 10. august kell 15:00-16:30.

 

Arutelu keskendub NATO olulisusele ja selle tervisele praegusel ajaperioodil maailmas, NATO-Euroopa Liidu koostööle ning rahvusvahelistele suhetele, mis on tekkinud Euroopa riikidesse eelpaigutatud vägede tõttu.

Margus Tsahkna, Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige ja endine kaitseminister: “NATO liitlaste lahingüksuste kohalolek Eestis on parim heidutus ning nüüd ei ole NATO idapiiri sõjalise võimekuse tagamine enam ainult meie probleem. Näiteks permanentse õhutõrje väljaarendamine, mis üksinda üle jõu käib, on sama pakiline nii brittidele, prantslastele kui taanlastele. Võimaliku konflikti puhul oleks raske oma pealinnades inimkaotusi selgitades tõdeda, et taevas oli sõdurite peade kohal kaitsmata.”

Paneelarutelu annab võimaluse otsida vastuseid järgmistele küsimustele: 

  1. Kas NATO suudab ajaga kaasas püsida? 
  1. Kas eelpaigutatud väed lisavad stabiilsust või, kuna Kreml vaatab seda agressiivse sammuna, viib suhete pingestumisele? 
  1. Kas Euroopa liitlased suudavad end kokku võtta ja riigikaitsesse piisavalt investeerida? 
  1. Kas NATO kujutab endast ohtu Venemaale? Ja kas Venemaa kujutab endast ohtu NATO-le? 
 1. Kas NATO suudab püsida ühtsena? 

Arutelu juht: Sven Sakkov (Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor)

Osalejad: Kyllike Sillaste-Elling (Eesti suursaadik NATO juures); Margus Tsahkna (Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige); Yana Toom (Euroopa Parlamendi liige)

Arutelu on eesti keeles, sünkroontõlge vene keelde.

ARUTELU “Populismi kasv Euroopas – kas demokraatia korrigeerija või vaenlane?” toimub Arvamusfestivali Demokraatia alal 10.august kell 12:00-13:30.

 

Arutelu keskendub populismi tõusule Euroopas ning kas selle mõju on Euroopale ja laiemalt lääne demokraatiale pigem negatiivse mõjuga või leiab selle puhul ka midagi positiivset lääne demokraatia probleemidele. Räägitakse ka Euroopa liikumissuunast seoses populismiga ning selle olukorrast Eestis.

Tõnis Saarts, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi võrdleva poliitika dotsent: “Liiga vähe populismi on demokraatiale ohtlik, kuid ka liiga palju populismi on ohtlik. Piiri, kus “liiga vähesest” saab “liiga palju”, on aga peagi võimatu tabada, et hoida tervislikku tasakaalu.” 

 

Paneelarutelu annab võimaluse otsida vastuseid järgmistele küsimustele:

 

  1. Mida tähendab populism ning selle tõus Euroopas?
  1. Kas populism on ainult negatiivse mõjuga või võib ta mõjuda Euroopa ja laiemalt lääne demokraatia probleemidele positiivselt?
  1. Mis suunas liigub Euroopa?
 1. Milline on populismi olukord Eestis?

Arutelu juht: Tõnis Saarts  (Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi võrdleva poliitika dotsent)

Osalejad: Mari-Liis Jakobson (Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi poliitikasotsioloogia dotsent); Ahto Lobjakas (Raadio 2 “Olukorrast riigis” saatejuht, Postimehe kolumnist); Ivo Rull (raamatu “Populismist” autor, kommunikatsiooniekspert)

Arutelu toimub eesti keeles.

 

Arutelust tuleb ka live stream Eesti NATO Ühingu Facebooki lehel!

 

Täiendav info:

Eesti NATO Ühing

Krista Mulenok, juhatuse esimees

krista.mulenok@eata.ee

tel 5118080


Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 7. august 2018.a.
Pressikutse

Head ajakirjanikud!

Eesti NATO Ühing, Kaitseministeerium, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, Sinu Riigi Kaitse ning Ukraina rahvuslik infoagentuur Ukrinform (Украинское национальное информагентство Укринформ) kutsuvad Teid 10. augustil 2018 Paides toimuvale Arvamusfestivali kaitsepoliitika alale.
 
Kaitsepoliitika ala programmis leiavad aset julgeolekut puudutavad teemad. Julgeolek on Eesti riigis oluline teema, mida avalikult tõstatada, sest meid ümbritsev maailm on pidevas muutumises, sellest tulenevalt iialgi ei tea, millal võib varitseda oht ning alati tasub olla teadlik teemades, mis puudutavad meie riigi julgeolekut. Arutelud toimuvad reedel, 10. augustil, Paide Vallitorni kõrval oleval kaitsepoliitika alal kell 12:00-19:30.
   
Reedel käsitletakse teemasid naiste osalemisest kaitseväes kuni Eesti ja Ukraina infoväljade võrdluseni. Kaitseministeeriumi poolt korraldatavas arutelus tuleb jutuks naised ja kaitsevägi. Kas ja millisel kujul peaks Eestis naisi riigikaitsesse kaasama? Sellele ja paljudele teistele küsimustele leiate vastuse just Kaitseministeeriumi arutelul osaledes. Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse arutelus tuleb arutlusele rahvadiplomaatia – kas selles võib peituda võti edendamaks Eesti julgeolekut? Mida saab tavainimene julgeoleku jaoks ära teha? Eesti NATO Ühingu arutelus uuritakse millisest positsioonist leiab end tänasel päeval NATO. Kas NATO suudab ajaga kaasas püsida ning olles samal ajal ühtne? Sellele ning ka paljudele teistele NATO-ga seotud küsimustele leiab vastused just Eesti NATO Ühingu poolt korraldatavas arutelus. Sinu Riigi Kaitse viib läbi rollimängu NATO läbirääkimisoskuste kohta rahvusvahelistes kriisides, mis toimub väljamõeldud riigi näite põhjal. Ukraina rahvuslik infoagentuur Ukrinform (Украинское национальное информагентство Укринформ) poolt korraldatavas arutelus hakatakse võrdlema Eesti ja Ukraina infoväljasid.

Arvamusfestivali Kaitsepoliitika ala kava ja arutelude lühitutvustused 10.08.2018:

12.00-13:30 Naised kaitseväes- utoopia, reaalsus või luupainaja?

Ajalugu tõendab, et naisi on vähemal või rohkemal määral kaitsejõududes alati olnud. Viimasel kümnendil on aga ülemaailmselt riigid hakanud astuma suuremaid samme, toomaks sooperspektiivi rohkem oma kaitsevägedesse. Kaasaegse riigina on ka Eesti selles osas teadlikumaid otsuseid teinud, nii seadusandluses kui edendades üleüldist teadlikkust teema olulisusest. Siiski tekib veel paljudes küsimus – miks? Põhiseaduse järgi on riigikaitse kogu rahva asi, kuid hetkel on see kohustuseks pandud vaid umbkaudu poolele meie ühiskonnast. Me räägime küll võrdõiguslikkusest, valikuvabadusest ning soolisest integratsioonist kõigis töövaldkondades ning ka kaitsevägi ei peaks organisatsioonilises mõttes olema mingi erand. Kuid kas reaalsus jõuab nende trendidega sammu pidada? Kas ja millisel kujul siis ikka peaks naisi riigikaitsesse kaasama? Kas ühiskonnana mõtleme seda tõsiselt või on see pelgalt üks võimas hüüdlause? Naiskaitseväelane tänapäeva Eestis – kas pigem soorollide purustaja või kehtestaja? Naised ja ajateenistus – Milline võiks olla Eesti suund – kas praegune vabatahtlik süsteem või hoopis kohustuslik kõigile, võttes eeskuju riikidelt näiteks nagu Norra? Milline on tegevteenistus naise jaoks nii Eestis kui välismissioonidel? Kutsume Eesti rahvast neil teemadel avameelselt arutlema.

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Liisa Past (RIA)
Osalejad: Arni Alandi (ERR), Margot Künnapuu (Eesti Kaitsevägi), Daisi Želisko (KV Värbamiskeskus), Märt Koik (teater Must Kast)
Korraldaja: Kaitseministeerium, info@kaitseministeerium.ee

13.30-15.00 Rahvadiplomaatia – kas üks Eesti julgeoleku alustala?

Kriis ei hüüa tulles, aga kui see käes, on vaja, et sõbrad appi tuleksid. Nii on ka riikidega, suuremate julgeolekualaste kriiside puhul on Eestile kindlasti oluline meie liitlaste toetus ja maailma avalikkuse objektiivne informeeritus. Jättes seekord kõrvale riigiasutuste (peamiselt VäM ja EAS) tegevuse, on diskussiooni eesmärk uurida, kuidas saavad panustada tavainimesed, igaüks meist. Kuidas jõuab info Eestist maailmasse? Mil määral me kujundame reisides oma riigi näo? Kas meil on selles vastutus ja kas me tunnetame seda? Millist meediateadlikkust selleks vaja on?

 

Arutelu keel: Eesti
Arutelu juht: Indrek Treufeldt (ERR)
Osalejad: Hannes Rumm (Välisministeerium), Martin Jaško (Riigikantselei), Ivo Juurvee (Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus), Andrei Korobeinik
Korraldaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, ivo.juurvee@icds.ee

15:00-16:30 NATO, kas tuleviku garant või mineviku pantvang?

Eesti riigikaitse tugineb kahele sambale – Eesti kaitsevõimele ning NATO kollektiivkaitsele. Eesti kaitsevõime küpsuseksam „Siil“ tõi kevadel kokku enam kui 18000 meest ja naist. Kas ka teine sammas – NATO – on hea tervise juures? NATO on suutnud end Külma Sõja järgsel ajal korduvalt uuesti leiutada. 1990-ndate alul alustati partnerlussuhete arendamist, 90-ndate teisel poolel oli organisatsioon tegev Balkani sõdade lõpetamises ning võeti suund Alliansi laienemisele. 11. septembri 2001 järel sai NATO peamiseks töötandriks Afganistan. Vene agressioon Ukraina vastu ning Krimmi okupeerimine ja annekteerimine pöörasid NATO taas näoga Euroopa poole. Selle tulemuseks on NATO eelpaigutatud väed Balti riikides ja Poolas. Kas Põhja-Atlandi Allianss on hea tervise juures? Kas ta käib ajaga kaasas või on sellele jalgu jäänud? President Trump on Euroopat korduvalt USA julgeoleku kulul elamises süüdistanud, kuid oodati tema suust kinnitust USA pühendumusest kollektiivkaitsele. Vene Föderatsiooni president Putin süüdistab NATO-t agressiivsetes plaanides ja Venemaa ümberpiiramises. Paneelarutelu annab võimaluse otsida vastuseid järgmistele küsimustele: 1. Kas NATO suudab ajaga kaasas püsida? 2. Kas eelpaigutatud väed lisavad stabiilsust või, kuna Kreml vaatab seda agressiivse sammuna, viib suhete pingestumisele? 3. Kas Euroopa liitlased suudavad end kokku võtta ja riigikaitsesse piisavalt investeerida? 4. Kas NATO kujutab endast ohtu Venemaale? Ja kas Venemaa kujutab endast ohtu NATO-le? 5. Kas NATO suudab püsida ühtsena?

Arutelu toimumist toetab Konrad Adenaueri Fond.

Arutelu keel: Eesti, tõlge vene keelde
Arutelu juht: Sven Sakkov (Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor)
Osalejad: Kyllike Sillaste-Elling (Eesti suursaadik NATO juures), Margus Tsahkna (Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige), Yana Toom (Euroopa Parlamendi liige)
Korraldaja: Eesti NATO Ühing, krista.mulenok@eata.ee
 
 
16:30-18:00 НАТО – это Мы: ролевая игра по переговорам о международном кризисе
 
Vahemere ääres asuv Pravdija on NATO liige aastast 2015. See lõunamaine väikeriik sattus ühel päeval massiivsete küberrünnakute alla. Sotsiaalmeedias levivad üleskutsed rahvaprotestideks Pravdija pealinna tänavatel. Äärmuslased nõuavad Pravdija lõunapoolse piirkonna üleandmist naaberriigile Vrusija, mida kahtlustatakse küberrünnakute korraldamises. Washingtoni lepingu 4. artiklist lähtudes, taotleb Pravdija erakorraliselt välknõupidamisi liitlastega, kellelt otsib tuge. Kuidas hindab olukorda NATO? Kes liitlastest näitab solidaarsust? Kuidas toimuvad pingelised konsultatsioonid Brüsselis NATO peakorteris? Tule ja osale liitlasriigi esindajana mängulises NATO konsultatsioonis!
 
Arutelu keel: Vene
Korraldaja: Sinu Riigi Kaitse, grigori.senkiv@kaitsen.ee

 
18:00-19:30 Полезное сравнение: информационные поля мирной Эстонии и воюющей Украины
 
 
Arutelu keel: Vene
Arutelu juht: Олег Кудрин (Таллинн-Рига-Киев), собкор Укринформа в странах Балтии и РФ. Эксперты в аудитории – представители украинской диаспоры Эстонии (Вира Конык, Сергей Ищенко, Таллинн)
Osalejad:   “Системные недостатки русскоязычного медиа-пространства Эстонии. Медиагигиена”. Александр Смирнов (Таллинн), медиаэксперт.  “Важность точных определений (на примере – «ополченцы», «сепаратисты» или «российские оккупанты»)”. Евген Цыбуленко (Таллинн), профессор международного права, председатель Украинского землячества Эстонии. “Попытки российских СМИ влиять на внутриполитическое развитие в Эстонии”, Олег Самородний (Хийумаа), журналист, аналитик, член правления Baltic Center for Russian Studies.
Korraldaja: Ukraina rahvuslik infoagentuur Ukrinform (Украинское национальное информагентство Укринформ), olviku77777@gmail.com
 
 

Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 3. aprill 2018.a.

PRESSITEADE

Hübriidsõja elemendid on jõudnud meie igapäevaellu.

Homme, 4.aprillil toimub Tallinnas kuues rahvusvaheline konverents „NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud 2018” algusega kell 9.30 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt. 29). Konverents keskendub hübriidohtudele, koostööle küberkaitse ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas ning valeinfo ja propaganda mõjule ühiskonnas.

Konverentsil analüüsitakse muutunud julgeolekuolukorda, NATO ja Euroopa Liidu koostööd küberkaitse ja ühtsete suhtlusstrateegiate loomisel ning ühiskonna vastuvõtlikkust valeinfole ja propagandale.

Juha Mustonen, Euroopa Hübriidohtude Vastu Võitlemise Tippkeskuse rahvusvaheliste suhete direktor: „Mõjutustegevus ja agressiivsed meetmed, mis jäävad allapoole sõjategevuse künnist, on osa muutuvast julgeolekukeskkonnast. Hübriidiohtude arutelus käsitletakse neid julgeolekukeskkonna muudatusi, näiteks mitmete erinevate meetmete sünergeetiliselt kasutamist, tsiviilsektori mõjutamist ning küberrünnakute organiseerimist ning vahendajate kasutamist, et vältida ründe organiseerijate ja päritolu kindlakstegemist ning vastutegevusi.” NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse asedirektor ja personaliülem Franz Lantenhammer: „Meie tegevuskeskkond muutub järjest keerukamaks. See hõlmab nii tsiviil- kui ka sõjaliste operatsioonide suurenenud sõltuvust IT-süsteemidest, millega kaasneb osapoolte vastastikune sõltuvus ja koostöövajadus”, toonitas kol-lt Franz Lantenhammer. „Uus on teabe jagamise ulatus ja usalduse määr. Asjaosalised peavad mõistma protsessi tundlikkust ja leidma sobiva vormi vastutustundlikuks koostööks“, ütles ta.

Lisaks mainituile esinevad paneeldiskussioonidel mitmed tunnustatud eksperdid Belgiast, Taanist, Eestist, Lätist, Soomest, Saksamaalt ja USA-st. Konverentsi avab Hannes Hanso, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees.

Ümarlauast võtab osa 57 noort 30 riigist, kes on politoloogia ja rahvusvahelise julgeoleku eriala üliõpilased, ametnikud ja tulevased riigijuhid. Avapäeval osalevad aruteludel ka mitmed Eestis resideeruvad suursaadikud, julgeolekueksperdid ja diplomaatiatudengid. Lisaks tähistatakse ka NATO 69. aastapäeva.

Pärast konverentsi lahkub rahvusvaheline noorteseltskond Tallinnast Saka mõisa Ida-Virumaal, et jätkata koostööd 5-6.aprillil NATO töö simulatsiooni vormis.

Konverents  toimub inglise keeles.

Peakorraldajaks on Eesti NATO Ühing koostöös Friedrich Eberti Fondi, NATO peakorteri, Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumiga.

Lisainfo: Erika Värimäe, EATA büroo-ja projektijuht, erika.varimae@eata.ee, tel. 58531733

Lisatud on programm ja ajakava.

NATO-Euroopa Liidu Ümarlaua moderaator: Emmet Tuohy, Eesti Diplomaatide Kooli vanemteadur; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur

9.00-9.30              Registreerimine ja hommikukohv

9.30-9.45              Tervitussõnad

Hannes Hanso, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees

9.45-10.15           NATO ja Euroopa Liit: näost-näkku

Eric Povel, NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna programmijuht        

Paavo Palk, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht

10.15-10.30        Paus

Paneeldiskussioonid

10.30-12.00        NATO-Euroopa Liidu koostöö hübriidohtude vastases võitluses – minevik ja tulevik

Hübriidohud on tänapäeval üheks peamiseks julgeolekuväljakutseks, millega seisavad silmitsi nii NATO kui ka Euroopa Liit. Paneel vaatleb kahe institutsiooni omavahelist koostööd, valdkonna arengusuundi ning akuutseid väljakutseid.

Juha Mustonen, Euroopa Hübriidohtude Vastu Võitlemise Tippkeskuse rahvusvaheliste suhete direktor

Ulrik Trolle Smed, Euroopa Poliitikastrateegia Keskuse poliitikaanalüütik

Ieva Bērzina, Läti Riigikaitse Akadeemia Julgeoleku ja Strateegiauuringute Keskuse vanemteadur

Hindrek Lootus, Kaitseliidu küberkaitse üksuse juhatuse liige

Miko Haljas, Välisministeeriumi julgeolekupoliitika ja transatlantiliste suhete büroo juhataja

Moderaator: Sven Sakkov, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor

12.00-12.30        Kohvipaus

12.30-14.00        NATO-Euroopa Liidu küberkaitsekoostöö 

Küberrünnak on tänapäeva hübriidoperatsioonide üks tähtsamaid komponente, mille tõttu küberkaitse valdkond omab ka üha tähtsamat rolli NATO ja Euroopa Liidu tegevuses. Paneelis arutatakse, kuidas NATO ja Euroopa Liit on teinud koostööd oma kübervõime ja -kaitse arendamisel ning mis on peamised väljakutsed.

Kol-ltn Franz Lantenhammer, NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse asedirektor ja personaliülem

Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi kabineti liige

Mereväekomandör Wolfgang Röhrig, Saksamaa LV relvajõudude ohvitser, endine Euroopa Kaitseagentuuri küberkaitse programmijuht

Piret Pernik, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur

Moderaator: Heli Tiirmaa-Klaar, Euroopa Liidu välisteenistuse julgeolekupoliitika direktoraadi küberpoliitika koordineerimise juht

14.00-15.00        Lõuna 

15.00-16.15        NATO-Euroopa Liidu koostöö strateegilises kommunikatsioonis 

Infosõda, sh ulatuslik propaganda ja valeandmete levitamine, on muutunud hübriidohtude lahutamatuks osaks. Selle lõhestav ja polariseeriv mõju ühiskonnale võib kaasa tuua tõsised tagajärjed. Samas on võitlemine selliste uute ohtude vastu raske, sest liberaalse ühiskonna informatsiooniruumi üks põhialuseid on sõnavabadus. Mida on NATO ja Euroopa Liit teinud, et suurendada vastupanuvõimet selliste ohtude ja mõjude vastu? Mis võiks olla lahendus?

Kol Peeter Tali, NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Kompetentsikeskuse asedirektor

Erkki Bahovski, Diplomaatia peatoimetaja, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Urve Eslas, Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse kaasteadur

Siim Kumpas, Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni nõunik

Moderaator: Vlad Alex Vernygora, NATO SPS programmi projektijuht, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete lektor


Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 2.aprill 2018.a.

PRESSIKUTSE

Eesti NATO Ühing (EATA) kutsub Teid osalema rahvusvahelisel konverentsil „NATO-Euroopa Liidu Ümarlaud 2018“ kolmapäeval, 4. aprillil 2018.a. algusega kell 9.30 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt. 29). Konverents jätkub NATO simulatsiooniga Saka mõisas Ida-Virumaal 5. ja 6. aprillil.

Ümarlaud toimub Tallinnas kuuendat korda ja keskendub sel aastal uutele arengutele hübriidsõjas, Euroopa Liidu ja NATO koostööle küberkaitse ja strateegilise kommunikatsiooni valdkonnas ning ühiskonna vastupanuvõimele valeinformatsiooni ja propaganda suhtes.

Paneeldiskussioonidel esinevad eksperdid Belgiast, Taanist, Eestist, Lätist, Soomest, Saksamaalt ja USA-st. Tuntumad esinejad on NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse asedirektor kolonelleitnant Franz Lantenhammer ja Euroopa Hübriidohtude Vastu Võitlemise Tippkeskuse rahvusvaheliste suhete direktor Juha Mustonen.

Konverentsi avab Hannes Hanso, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees.

Konverents on suunatud eeskätt 57-le noorele 30-st riigist – need on tänased tudengid ja noorametnikud, tulevased diplomaadid ja riigijuhid. Ühena vähestest Euroopa Liidu maades toimuvatest julgeolekukonverentsidest on sellest alati osa võtnud ka Venemaa noored. Esimesel päeval osalevad veel Eestis resideeruvad suursaadikud, diplomaatiatudengid ja julgeolekueksperdid. Konverentsi tase ja kandepind võiks aga kõnetada kogu ühiskonda.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverentsi peakorraldaja on Eesti NATO Ühing ning toetajad Friedrich Eberti Fond, NATO peakorter, Kaitseministeerium ja Välisministeerium.

Kontaktisik ja lisainfo: Erika Värimäe, EATA büroo- ja projektijuht, erika.varimae@eata.ee, tel. 58531733

Registreerimine ja küsimused: info@eata.ee

NB! Lisatud programm ja ajakava.

NATO-Euroopa Liidu Ümarlaua moderaator: Emmet Tuohy, Eesti Diplomaatide Kooli vanemteadur; Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur

9.00-9.30              Registreerimine ja hommikukohv

9.30-9.45              Tervitussõnad

Hannes Hanso, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees

9.45-10.15           NATO ja Euroopa Liit: näost-näkku

Eric Povel, NATO peakorteri avaliku diplomaatia osakonna programmijuht        

Paavo Palk, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht

10.15-10.30        Paus

Paneeldiskussioonid

10.30-12.00        NATO-Euroopa Liidu koostöö hübriidohtude vastases võitluses – minevik ja tulevik

Hübriidohud on tänapäeval üheks peamiseks julgeolekuväljakutseks, millega seisavad silmitsi nii NATO kui ka Euroopa Liit. Paneel vaatleb kahe institusiooni omavahelist koostööd, valdkonna arengusuundi ning akuutseid väljakutseid.

Juha Mustonen, Euroopa Hübriidohtude Vastu Võitlemise Tippkeskuse rahvusvaheliste suhete direktor

Ulrik Trolle Smed, Euroopa Poliitikastrateegia Keskuse poliitikaanalüütik

Ieva Bērzina, Läti Riigikaitse Akadeemia Julgeoleku ja Strateegiauuringute Keskuse vanemteadur

Hindrek Lootus, Kaitseliidu küberkaitse üksuse juhatuse liige

Miko Haljas, Välisministeeriumi julgeolekupoliitika ja transatlantiliste suhete büroo juhataja

Moderaator: Sven Sakkov, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor

12.00-12.30        Kohvipaus

12.30-14.00        NATO-Euroopa Liidu küberkaitsekoostöö 

Küberrünnak on tänapäeva hübriidoperatsioonide üks tähtsamaid komponente, mille tõttu küberkaitse valdkond omab ka üha tähtsamat rolli NATO ja Euroopa Liidu tegevuses. Paneelis arutatakse, kuidas NATO ja Euroopa Liit on teinud koostööd oma kübervõime ja –kaitse arendamisel ning mis on peamised väljakutsed.

Kol-ltn Franz Lantenhammer, NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse asedirektor ja personaliülem

Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi kabineti liige

Mereväekomandör Wolfgang Röhrig, Saksamaa LV relvajõudude ohvitser, endine Euroopa Kaitseagentuuri küberkaitse programmijuht

Piret Pernik, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur

Moderaator: Heli Tiirmaa-Klaar, Euroopa Liidu välisteenistuse julgeolekupoliitika direktoraadi küberpoliitika koordineerimise juht

14.00-15.00        Lõuna 

15.00-16.15        NATO-Euroopa Liidu koostöö strateegilises kommunikatsioonis 

Infosõda, sh ulatuslik propaganda ja valeandmete levitamine, on muutunud hübriidohtude lahutamatuks osaks. Selle lõhestav ja polariseeriv mõju ühiskonnale võib kaasa tuua tõsised tagajärjed. Samas on võitlemine selliste uute ohtude vastu raske, sest liberaalse ühiskonna informatsiooniruumi üks põhialuseid on sõnavabadus. Mida on NATO ja Euroopa Liit teinud, et suurendada vastupanuvõimet selliste ohtude ja mõjude vastu? Mis võiks olla lahendus?

Kol Peeter Tali, NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Kompetentsikeskuse asedirektor

Erkki Bahovski, Diplomaatia peatoimetaja, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Urve Eslas, Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse kaasteadur

Siim Kumpas, Riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni nõunik

Moderaator: Vlad Alex Vernygora, NATO SPS programmi projektijuht, Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete lektor


Tallinn, 1. märts 2018.a.
Eesti NATO Ühing (EATA)

PRESSITEADE 

Kindral Riho Terras: „Naised võivad täita kõiki ametikohti Kaitseväes.“

Täna, 1.märtsil algas Tallinnas Kaitseministeeriumi saalis Eesti NATO Ühingu kolmas rahvusvaheline konverents Naised, rahu ja julgeolek“.

Konverentsi avab Eesti Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras. Põhiettekandega esineb NATO rahvusvahelise sõjalise staabi sooküsimuste nõunik, NATO sooperspektiivi komitee esimees kolonelleitnant Magdalena Dvorakova. Konverentsil esinevad eksperdid 7 riigist. Esindatud on Soome, Rootsi, Norra, Island, Belgia, Saksamaa ja Eesti.

Kindral Riho Terras: „Eesti on liiga väike, et riigikaitsest välja jätta poolt meie elanikkonnast. See puudutab ka kaitseväge – meil ei ole erialasid ega üksusi, kus naiste osalemine oleks soost tulenevalt keelatud või piiratud. Naised ei pea olema ainult meedikud või sideväelased, vaid võivad täita kõiki ametikohti Kaitseväes“, rõhutas kindral Terras.

Konverents keskendub sel aastal Põhjamaade kogemusele naiste kaasamisel relvajõududes,  sõjalisetes konfliktides ja konfliktijärgses tegevuses. Räägime Norra, Rootsi ja Soome sõjavägede sooperspektiivist ja sõjalisest tõhususest ning erioperatsioonidest, kuhu kaasatakse naisi.

Konverentsi teine pool käsitleb Eesti Kaitseväe väljakutseid ja võimalusi, mis on seotud naiste karjääriga tegevväes ning vabatahtlikes kaitseorganisatsioonides.

Osalejaid on ligi 120 kokku 13-st riigist, teiste hulgas Hiinast, Ukrainast, Suurbritanniast ja USA-st.

Konverentsi toetavad  Kaitseministeerium, NATO peakorter, Friedrich Eberti Fond, Kanada saatkond, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti NATO Ühingu liige Patrik Maldre.

Konverentsi töökeelteks on inglise ja eesti keel, sünkroontõlge.

Konverentsi otseülekande leiate lingilt: https://arvamus.postimees.ee/4422527/otseulekanne-konverents-naised-rahu-ja-julgeolek

Kontaktisik: Kersti Siilivask, „Naised, rahu ja julgeolek“ projektijuht, info@eata.ee

Taust:

Eesti NATO Ühing korraldab „Naised, rahu ja julgeolek“ üritusi alates 2012. aastast, lähtudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 1325, mis räägib naiste rollist rahu ja julgeoleku tagamisel.

Eesti liitus selle protsessiga aastal 2010, panustades arengukoostöö ja humanitaarabi korras koos ÜRO Lastefondi, Rahvusvahelise Punase Risti ja Maailma Toiduprogrammiga. Oleme toetanud Ukraina ja Süüria põgenikke, parandanud naiste ja tüdrukute olukorda Liibanoni, Jordaania ja Türgi pagulaslaagrites kokku rohkem kui miljoni euro eest.

Konverentsi programm:

09.20-09.30 Tervitussõnad Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

Tobias Mörschel, Friedrich Eberti Fondi Balti riikide koordinaator

09.30-09.40 Konverentsi avasõnad kindral Riho Terras, Kaitseväe juhataja

09.40-10.10 „Sooperspektiiv liitlasvägede relvajõududes“

kol-ltn Magdalena Dvorakova, NATO rahvusvahelise sõjalise staabi sooküsimuste nõunik, NATO sooperspektiivi komitee esimees

10.10-10.20 Paus

10.20-11.50 Ettekanded ja arutelu „Naised, rahu ja julgeolek – Põhjamaade kogemus“

“Sooperspektiiv ja sõjaväeline tõhusus”

Prof Robert Egnell, Rootsi kaitseülikooli professor

 „Naistest koosneva Norra erioperatsioonide eriüksuse (NORASOC) pilootprojekti tutvustus“

Frank B. Steder, Norra kaitseuuringute keskuse teadur

„Naiste perspektiiv ja roll Soome kaitsejõududes“

Kaisa-Maria Tölli, Ph.D.,”Elisabeth Rehn – Bank of Ideas” esimees

„Tsiviillähenemine naised, rahu ja julgeolekule“

Suursaadik Kristín A. Árnadóttir, Islandi Välisministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse eriesindaja

Moderaator: kindralmajor Meelis Kiili, Kaitseliidu ülem

11.50-12.50 Lõuna

12.50-14.45 Ettekanded ja arutelu „Naised, rahu ja julgeolek Eestis – väljakutsed ja võimalused“

Tervitussõnad Ameerika Ühendriikide õhujõudude erukindralmajor Tiiu Kera poolt

„ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava vahearuanne“

Karmen Laus, Väliministeeriumi rahvusvaheliste organisatsoonide büroo direktor

„Naised Eesti Kaitseväes: motivatsioon, suhtumine, kogemused ja väljakutsed“

Andres Siplane, Kaitseministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik

„Naised küberjulgeolekus“

Tiia Sõmer, Tallinna Tehnikaülikooli nooremteadur

„Tegevväelase karjäärist ja teenistusest Mereväes“

n-ltn Kärt Praks, Merevägi

„Naiskodukaitsjate panus riigikaitsesse“

Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine

„Naised vormi!“ kampaania tulemus

Laura Toodu, Kaitseministeeriumi ajateenistuse nõunik

Moderaator: Tiia Nightingale, Välisministeeriumi poliitikaosakonna Eesti ÜRO julgeolekunõukogu kampaania koordinaator

14.45-15.15 Konverentsi kokkuvõte Silva Kiili, EBS-i juhtimisteaduste doktorant, kaitseliitlane


Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 28. veebruar 2018.a.

PRESSITEADE

Homme, 1. märtsil toimub Tallinnas Kaitseministeeriumi saalis Eesti NATO Ühingu kolmas rahvusvaheline konverents Naised, rahu ja julgeolek“. Põhiettekandega esineb NATO rahvusvahelise sõjalise staabi sooküsimuste nõunik, NATO sooperspektiivi komitee esimees kol-ltn Magdalena Dvorakova, et tutvustada sooperspektiivi liitlasvägede relvajõududes. Esmakordselt esitletakse Eestis uuringut, mis käsitleb palju rahvusvahelist tähelepanu pälvinud ainult naistest koosneva Norra erioperatsioonide eriüksuse (NORASOC) pilootprojekti.

Konverentsil esinevad eksperdid 7 riigist. Esindatud on Soome, Rootsi, Norra, Island, Belgia, Saksamaa ja Eesti.

Konverents keskendub sel aastal Põhjamaade kogemusele naiste kaasamisel relvajõududessõjalisetes konfliktides ja konfliktijärgses tegevuses. Räägime Norra, Rootsi ja Soome sõjavägede sooperspektiivist ja sõjalisest tõhususest ning erioperatsioonidest, kuhu kaasatakse naisi.

Esmakordselt esitletakse Eestis uuringut, mis käsitleb rahvusvahelist tähelepanu pälvinud ainult naistest koosneva Norra erioperatsioonide eriüksuse (NORASOC) pilootprojekti. Norra kaitseuuringute keskuse teadur Frank B. Steder on naistest koosnevat eriüksust uurinud selle asutamisest 2014. a alates. Steder selgitab oma ettekandes miks NORASOC „eraldab“ naised ja millised on sellise ainulaadse lähenemisviisi tulemused.

Konverentsi teine pool käsitleb Eesti Kaitseväe väljakutseid ja võimalusi, mis on seotud naiste tegevväelase karjääriga ning vabatahtlikes kaitseorganisatsioonides.

Osalejaid on ligi 120 kokku 13-st riigist, teiste hulgas Hiinast, Ukrainast, Suurbritanniast ja USA-st.

Eesti NATO Ühing korraldab „Naised, rahu ja julgeolek“ üritusi alates 2012 aastast, lähtudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 1325, mis käsitleb naiste rolli rahu ja julgeoleku tagamisel. Eesti NATO Ühing valiti 2016 aastal NATO esimesse kodanikuühiskonna töögruppi Civil Society Advisory Panel on Women, Peace and Security (CSAP), mis tegeleb NATO naised, rahu ja julgeolek tegevuskava edendamisega.

Konverentsi toetavad NATO peakorter, Friedrich Eberti Fond, Kanada saatkond, Kaitseministeerium ning Haridus-ja Teadusministeerium.

Konverentsi töökeelteks on inglise ja eesti keel, sünkroontõlge.

Konverentsi otseülekande leiate lingilt:  https://arvamus.postimees.ee/4422527/otseulekanne-konverents-naised-rahu-ja-julgeolek

Kontaktisik: Kersti Siilivask, „Naised, rahu ja julgeolek“ konverentsi projektijuht, telefon 58137097

Registreerimine ja küsimused: info@eata.ee

Konverentsi programm:

09.20-09.30 Tervitussõnad Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

Tobias Mörschel, Friedrich Eberti Fondi Balti riikide koordinaator

09.30-09.40 Konverentsi avasõnad kindral Riho Terras, Kaitseväe juhataja

09.40-10.10 „Sooperspektiiv liitlasvägede relvajõududes“

kol-ltn Magdalena Dvorakova, NATO rahvusvahelise sõjalise staabi sooküsimuste nõunik, NATO sooperspektiivi komitee esimees

10.10-10.20 Paus

10.20-11.50 Ettekanded ja arutelu „Naised, rahu ja julgeolek – Põhjamaade kogemus“

“Sooperspektiiv ja sõjaväeline tõhusus”

Prof Robert Egnell, Rootsi kaitseülikooli professor

 „Naistest koosneva Norra erioperatsioonide eriüksuse (NORASOC) pilootprojekti tutvustus“

Frank B. Steder, Norra kaitseuuringute keskuse teadur

„Naiste perspektiiv ja roll Soome kaitsejõududes“

Kaisa-Maria Tölli, Ph.D.,”Elisabeth Rehn – Bank of Ideas” esimees

„Tsiviillähenemine naised, rahu ja julgeolekule“

Suursaadik Kristín A. Árnadóttir, Islandi Välisministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse eriesindaja

Moderaator: kindralmajor Meelis Kiili, Kaitseliidu ülem

11.50-12.50 Lõuna

12.50-14.45 Ettekanded ja arutelu „Naised, rahu ja julgeolek Eestis – väljakutsed ja võimalused“

Tervitussõnad Ameerika Ühendriikide õhujõudude erukindralmajor Tiiu Kera poolt

„ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava vahearuanne“

Karmen Laus, Väliministeeriumi rahvusvaheliste organisatsoonide büroo direktor

„Naised Eesti Kaitseväes: motivatsioon, suhtumine, kogemused ja väljakutsed“

Andres Siplane, Kaitseministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik

„Naised küberjulgeolekus“

Tiia Sõmer, Tallinna Tehnikaülikooli nooremteadur

„Tegevväelase karjäärist ja teenistusest Mereväes“

n-ltn Kärt Praks, Merevägi

„Naiskodukaitsjate panus riigikaitsesse“

Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine

„Naised vormi!“ kampaania tulemus

Laura Toodu, Kaitseministeeriumi ajateenistuse nõunik

Moderaator: Tiia Nightingale, Välisministeeriumi poliitikaosakonna Eesti ÜRO julgeolekunõukogu kampaania koordinaator

14.45-15.15 Konverentsi kokkuvõte Silva Kiili, EBS-i juhtimisteaduste doktorant, kaitseliitlane


Eesti NATO Ühing (EATA)

Tallinn, 26. veebruar 2018.a.

PRESSIKUTSE

Eesti NATO Ühing (EATA) kutsub Teid osalema rahvusvahelisel konverentsil

Naised, rahu ja julgeolek“  1. märtsil 2018 kell 09.20-16.30 Kaitseministeeriumis, Tallinn Sakala 1.

 

Konverents keskendub sel aastal Põhjamaade kogemusele naiste kaasamisel relvajõududes,  sõjalisetes konfliktides ja konfliktijärgses tegevuses. Räägime Norra, Rootsi ja Soome sõjavägede sooperspektiivist ja sõjalisest tõhususest ning erioperatsioonidest, kuhu kaasatakse naisi.

Lisaks nimetatud riikidele on esinejaid Islandilt, Belgiast, Saksamaalt ja Eestist.

Konverentsi teine pool käsitleb Eesti Kaitseväe väljakutseid ja võimalusi, mis on seotud naiste tegevväelase karjääriga ning vabatahtlikes kaitseorganisatsioonides.

Osalejaid ligi 120 kokku 13-st riigist, teiste hulgas Hiinast, Ukrainast, Suurbritanniast ja USA-st.

Eesti NATO Ühing korraldab „Naised, rahu ja julgeolek“ üritusi alates 2012. aastast. 2018.a. leiab aset III rahvusvaheline aastakonverents. See lähtub ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 1325, mis räägib naiste rollist rahu ja julgeoleku tagamisel. Eesti liitus selle protsessiga aastal 2010, panustades arengukoostöö ja humanitaarabi korras koos ÜRO Lastefondi, Rahvusvahelise Punase Risti ja Maailma Toiduprogrammiga. Oleme toetanud Ukraina ja Süüria põgenikke, parandanud naiste ja tüdrukute olukorda konfliktikolletes.

Kutsele on lisatud konverentsi programm.

Konverentsi toetavad NATO peakorter, Friedrich Eberti Fond, Kanada saatkond, Kaitseministeerium ning Haridus-ja Teadusministeerum.

Konverentsi töökeelteks on inglise ja eesti keel, sünkroontõlge.

Kontaktisik: Kersti Siilivask, „Naised, rahu ja julgeolek“ konverentsi projektijuht kersti.siilivask@eata.ee, telefon 5813 7097

Registreerimine ja küsimused: info@eata.ee

NB! Kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Konverentsi kava:

08.00-09.20 Registreerimine ja hommikukohv

09.20-09.30 Tervitussõnad: Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

Tobias Mörschel, Friedrich Eberti Fondi Balti riikide koordinaator

09.30-09.40 Konverentsi avasõnad: kindral Riho Terras, Kaitseväe juhataja

09.40-10.10 „Sooperspektiiv liitlasvägede relvajõududes“

kol-ltn Magdalena Dvorakova, NATO rahvusvahelise sõjalise staabi sooküsimuste nõunik, NATO sooperspektiivi komitee esimees

10.10-10.20 Paus

10.20-11.50 Ettekanded ja arutelu „Naised, rahu ja julgeolek – Põhjamaade kogemus“

“Sooperspektiiv ja sõjaväeline tõhusus”

Prof Robert Egnell, Rootsi kaitseülikooli professor

„Norra erioperatsioonide (NORSOC) pilootprojekti uuringu tutvustus“

Frank B. Steder, Norra kaitseuuringute keskuse teadur

„Naiste perspektiiv ja roll Soome kaitsejõududes“

Kaisa-Maria Tölli, Ph.D.,”Elisabeth Rehn – Bank of Ideas” esimees

„Tsiviillähenemine naised, rahu ja julgeolekule“

Kristín A. Árnadóttir, Islandi Välisministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse eriesindaja

Moderaator: kindralmajor Meelis Kiili, Kaitseliidu ülem

11.50-12.50 Lõuna

12.50-14.45 Ettekanded ja arutelu „Naised, rahu ja julgeolek Eestis – väljakutsed ja võimalused“

Tervitussõnad Ameerika Ühendriikide õhujõudude erukindralmajor Tiiu Kera poolt

„ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava vahearuanne“

Karmen Laus, Väliministeeriumi rahvusvaheliste organisatsoonide büroo direktor

„Naised Eesti Kaitseväes: Motivatsioon, suhtumine, kogemused ja väljakutsed“

Andres Siplane, Kaitseministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik

„Naised küberjulgeolekus“

Tiia Sõmer, Tallinna Tehnikaülikooli nooremteadur

„Tegevväelase karjäärist ja teenistusest Mereväes“

n-ltn Kärt Praks, Merevägi

„Naiskodukaitsjate panus riigikaitsesse“

Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine

„Naised vormi!“ kampaania tulemus

Laura Toodu, Kaitseministeeriumi ajateenistuse nõunik

Moderaator: Tiia Nightingale, Välisministeeriumi poliitikaosakonna Eesti ÜRO julgeolekunõukogu kampaania koordinaator

14.45-15.15 Konverentsi kokkuvõte: Silva Kiili, EBS-i juhtimisteaduste doktorant, kaitseliitlane

15.15-16.30 Vastuvõtt


Pressiteade
5. oktoober 2017, Tallinn
Eesti NATO Ühing

„Eesti julgeolek 2017: minu panus“ IV konverents toimub 6. oktoobril 2017 algusega kell 9.30 Riigikogu konverentsisaalis. Peateema on elanikkonna kaitse kriisiolukordades.

Reedel, 6. oktoobril 2017 algusega kell 9.30 toimub Riigikogu konverentsisaalis (Lossi plats 1) iga-aastane konverents „Eesti julgeolek 2017: minu panus“. Tänavu keskendutakse elanike kriisideks ettevalmistamisele, kogukondade ja vabatahtlike ühenduste väljaõppele ning panusele kriisiabi korraldamisel.

Konverentsil tervitussõnavõtuga esinev siseminister Andres Anvelt sõnas, et nagu viimaste aastate traagilised sündmused maailmas näitavad, on kriis väljunud oma senistest piiridest. Valmis tuleb olla ka selliseks kriisiks, mida ei põhjusta looduskatastroof ega sõjaline konflikt. „Sellele peab mõtlema perekonnas, kogukonnas, omavalitsuses, selleks peab valmis olema ürituste korraldaja, ettevõtja ja muidugi riik. Riigi roll on eest vedada, kuid ilma koostööta kodanike ja kogukonnaga on kriiside ennetamine ja ületamine pea võimatu,“ sõnas siseminister.

Esmakordselt konverentsi ajaloos tuleb peaesineja välismaalt. Selleks on Saksamaa Tsiviilkaitse ja Kriisiabi Föderaalbüroo asejuht dr. Andre Walter. „Elanikkonnakaitse kontseptsiooniga loodi ühtne alus selleks, et nii rahu- kui ka sõja-ajal toimiksid asutused ja organisatsioonid koordineeritult,“ ütles dr. Walter. „Kriisiolukordade lahendamisel on elanike kaitse üks peamine eesmärk vastutustundlik elanikkond ise, kes on teadlik riskidest ja oskab end kaitsta,“ lisas ta.

Konverentsil saavad sõna ka Kaitseväe peastaabi ülem, brigaadikindral Martin Herem, Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kristjan Prikk, Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort jpt.

Sellest, kuidas elanikke kriisideks ette valmistada, räägivad Päästeameti, Naiskodukaitse ja mitme kogukonnaliidu juhid. Tutvustatakse Naiskodukaitse elanikkonnakaitse app’i ja esitletakse Kaitseväe kuivtoidupakke. Konverents lõpeb vastuvõtuga Komandandi majas (Toompea 1), mille korraldab Kaitseliidu ülem, kindralmajor Meelis Kiili.

Konverentsi korraldavad Eesti NATO Ühing ja Kodanikukaitse MTÜ koostöös Riigikogu Riigikaitsekomisjoniga. Toetavad Kaitseministeerium, Siseministeerium, Konrad Adenaueri Fond, Kaitseliit ja NATO peakorter.

Konverentsist teevad otseülekanded Riigikogu (eesti keeles: https://www.riigikogu.ee/live/2/et ja vene keeles: https://www.riigikogu.ee/live/4/et), Postimehe arvamusportaal http://arvamus.postimees.ee/4264475/otseulekanne-kuidas-valmistuda-kriisiks ja Rus.Postimees.

Konverentsi programm allpool.

Täiendav info:

Eesti NATO Ühing

Krista Mulenok

krista.mulenok@eata.ee

telefon: 5118080

Konverentsi kava:

9.00-9.30                Kogunemine ja hommikukohv

9.30-9.45                Avasõnad – Siseminister Andres Anvelt

9.45-11.00             Paneeldiskussioon – Eesti ja julgeolek

brigaadikindral Martin Herem, Kaitseväe Peastaabi ülem

Kristjan Prikk, Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler

Erkki Koort, Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler

Moderaator: Elina Seppet, Eesti NATO Ühingu nõukogu liige

11.00-11.15          Kohvipaus

11.15-11.45          Keynote Speech „Civil Protection Challenges – German experience“

Dr Andre Walter, Saksamaa Tsiviilkaitse ja Kriisiabi Föderaalbüroo asejuht

*ettekanne on inglise keeles, tõlge vene ja eesti keelde

11.45-13.00          Paneeldiskussioon – Kuidas elanikke kriisideks ette valmistada?

Tauno Suurkivi, Päästeameti peadirektori asetäitja

Margo Klaos, Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht

Ilona Leib, PR Partner, juhataja

Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine

Moderaator: Madis Milling, Riigikogu liige ja riigikaitseõpetaja

13.00                        Lõuna

13.40-14.00          Kaitseväe kuivtoidupakkide esitlus. Mairi Annuk, Kaitseväe toetuse väejuhatuse toitlustussektsiooni nõunik

14.00-14.15          Naiskodukaitse elanikkonnakaitse app’i tutvustus. Ave Proos, Naiskodukaitse esinaise asetäitja

14.15-15.30          Paneeldiskussioon – Kogukonnad elanike kaitsel

Erki Vaikre, Estlander MTÜ juhatuse liige

Tarmo Tüür, Teeme Ära talgupäeva eestvedaja

Kaido Taberland, Päästeliidu juhatuse esimees

Krista Mulenok, Kodanikukaitse MTÜ nõukogu esimees ja Pänamäe Külaseltsi juhatuse liige

Moderaator: Marica Lillemets, Eesti NATO Ühingu meedianõunik

16.00-17.30          Vastuvõtt Komandandi majas (Toompea 1). Kaitseliidu ülema, kindralmajor Meelis Kiili sõnavõtt.


Eesti NATO Ühing

Tallinn, 2. oktoober 2017.a.

Pressikutse

Hea ajakirjanik!

Palume Teid „Eesti julgeolek 2017: minu panus“ IV konverentsile, mis toimub 6.oktoobril 2017 algusega kell 9.30 Riigikogu konverentsisaalis. Peateemaks on elanikkonna kaitse kriisiolukordades.

Reedel, 6.oktoobril 2017 algusega kell 9.30 toimub Riigikogu konverentsisaalis (Lossi plats 1) aastakonverents „Eesti julgeolek 2017: minu panus“. Tänavu keskendutakse elanike kriisideks ettevalmistamisele, kogukondade ja vabatahtlike ühenduste väljaõppele ning panusele kriisiabi korraldamisel.

Esmakordselt konverentsi ajaloos tuleb peaesineja välismaalt. Selleks on dr. Andre Walter Saksamaa Tsiviilkaitse ja Kriisiabi Föderaalbüroost. „Elanikkonnakaitse kontseptsiooniga loodi ühtne alus selleks, et nii rahu-kui ka sõja-ajal toimiksid asutused ja organisatsioonid koordineeritult“, ütles dr.Andre Walter. „Kriisiolukordade lahendamisel on elanike kaitse üheks peamiseks eesmärgiks vastutustundlik elanikkond ise, kes on teadlik riskidest ja oskab end kaitsta“, lisas ta.

Konverentsil saavad sõna ka siseminister Andres Anvelt, Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Martin Herem, Kaitseministeeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kristjan Prikk, Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler Erkki Koort ja mitmed teised eksperdid.

Sellest, kuidas elanikke kriisideks ette valmistada, räägivad Päästeameti, Naiskodukaitse ja mitme kogukonnaliidu juhid. Tutvustatakse Naiskodukaitse elanikkonnakaitse appi ja esitletakse Kaitseväe kuivtoidupakke. Konverents lõpeb vastuvõtuga Komandandi majas (Toompea 1), mille korraldab Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.

Konverentsi korraldavad Eesti NATO Ühing ja Kodanikukaitse MTÜ koostöös Riigikogu Riigikaitsekomisjoniga.Toetavad Kaitseministeerium, Siseministeerium, Konrad Adenaueri Fond, Kaitseliit ja NATO peakorter.

Registreerimine: info@eata.ee 5.oktoobrini k.a. Konverentsile pääseb Riigikogu parempoolsest uksest. Kohal palume olla 15 min enne konverentsi algust ning kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Konverentsist teevad otseülekanded Riigikogu (eesti keeles: https://www.riigikogu.ee/live/2/et ja vene keeles: https://www.riigikogu.ee/live/4/et), Postimehe arvamusportaal ja Rus.Postimees.

Täiendav info:

Eesti NATO Ühing

Krista Mulenok

krista.mulenok@eata.ee

telefon: 5118080

Konverentsi kava:

9.00-9.30                Kogunemine ja hommikukohv

9.30-9.45                Avasõnad – Siseminister Andres Anvelt

9.45-11.00             Paneeldiskussioon – Eesti ja julgeolek

brigaadikindral Martin Herem, Kaitseväe Peastaabi ülem

Kristjan Prikk, Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler

Erkki Koort, Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler

Moderaator: Elina Seppet, Eesti NATO Ühingu nõukogu liige

11.00-11.15          Kohvipaus

11.15-11.45          Keynote Speech „Civil Protection Challenges – German experience“

Dr Andre Walter, Saksamaa Tsiviilkaitse ja Kriisiabi Föderaalbüroo asejuht

*ettekanne on inglise keeles, tõlge vene ja eesti keelde

11.45-13.00          Paneeldiskussioon – Kuidas elanikke kriisideks ette valmistada?

Tauno Suurkivi, Päästeameti peadirektori asetäitja

Margo Klaos, Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht

Ilona Leib, PR Partner, juhataja

Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine

Moderaator: Madis Milling, Riigikogu liige ja riigikaitseõpetaja

13.00                        Lõuna

13.40-14.00          Kaitseväe kuivtoidupakkide esitlus. Mairi Annuk, Kaitseväe toetuse väejuhatuse toitlustussektsiooni nõunik

14.00-14.15          Naiskodukaitse elanikkonnakaitse app’i tutvustus. Ave Proos, Naiskodukaitse esinaise asetäitja

14.15-15.30          Paneeldiskussioon – Kogukonnad elanike kaitsel

Erki Vaikre, Estlander MTÜ juhatuse liige

Tarmo Tüür, Teeme Ära talgupäeva eestvedaja

Kaido Taberland, Päästeliidu juhatuse esimees

Krista Mulenok, Kodanikukaitse MTÜ nõukogu esimees ja Pänamäe Külaseltsi juhatuse liige

Moderaator: Marica Lillemets, Eesti NATO Ühingu meedianõunik

16.00-17.30          Vastuvõtt Komandandi majas (Toompea 1). Kaitseliidu ülema, kindralmajor Meelis Kiili sõnavõtt.


Eesti NATO Ühing

Tallinn, 4. september 2017.a.

Pressikutse

Eesti NATO Ühing kutsub Teid VII Balti-Vene Noortefoorumile, mis keskendub sõjale Süürias, NATO vägede kohalolule NATO Idapiiril ja Venemaa pehmele jõule lääneriikides.

Homme, 5. septembril 2017 algab Tallinna hotellis Radisson Blu Olümpia kolm päeva kestev VII Balti-Vene Noortefoorum. Sellel osalevad noored kaheksast riigist: Balti riikidest, Venemaalt, Ukrainast, Gruusiast, Saksamaalt ja Rootsist. Tegemist on ainulaadse, Balti riikides roteeruva rahvusvahelise konverentsiga välispoliitika ja julgeoleku valdkonnas, millest võtavad osa nimetatud riikide tudengid ja noored riigiametnikud, tulevased diplomaadid, arvamusliidrid ja riigijuhid. Foorumi avaõhtust võtab osa ka Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis hr. Christoph Eichhorn.

Balti-Vene Noortefoorumi kolm põhiteemat on sel aastal järgmised:

Süüria sõda ja rahvusvaheline julgeolek Venemaa ja USA perspektiivist. Seda arutelu modereerib The Time´i korrespondent Gareth Browne, arutlevad Eesti, Saksamaa ja Türgi politoloogid.

II Tugevdades NATO idatiiba – eelpaigutatud lahingugrupid Baltikumis ja Poolas. Vene-Lääne teljel palju pingeid tekitav teema, mida käsitlevad teiste hulgas Eesti Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Kristjan Prikk ja Saksa julgeolekuekspert Dr. Markus Kaim.

III Venemaa pehme jõud lääne ühiskondades. Kõigile hästi nähtavat, kuid osale ühiskonnast raskesti mõistetavat teemat aitavad lahti harutada Robert Pszczel NATO peakorterist, Veronica Vichova Euroopa väärtuste mõttekojast Tšehhimaalt ning kolonel Aivar Jaeski, endine NATO Strateegilise kommunikatsiooni kompetensikeskuse asedirektor.

Diskussioonid toimuvad kolmapäeval, 6. septembril algusega kell 11.30 hotellis Radisson Blu Olümpia ja on avatud kõigile ajakirjanikele. Registreerida saab end info@eata.ee

7. septembril jätkab Foorum tööd gruppides teemal „USA-Venemaa suhted president Trumpi valitsusajal – uued võimalused või halvem kui kunagi varem?“

Foorumi korraldust toetavad Friedrich Eberti Fond, NATO peakorter, Saksa NATO Ühing ja Eesti Kaitseministeerium.

Foorumi kava leiate kutse lõpust.

Foorumi töökeeleks on inglise keel.

Kontaktisik: Mariita Mattiisen, mariita.mattiisen@eata.ee

Kava:

September 5, 2017

18.00  Õhtusöök Robert Pszczel’iga, NATO peakorter, Belgia

Cher Ami restoran, Keila Joa loss Schloss Fall (Pargi allee 5, Keila-Joa, Keila vald, Harjumaa)

 

September 6, 2017 

9.00 Avapaneel koos ABCD konverentsiga

10.40 Kohvipaus

Ürituse moderaator: Herol Marjak, Eesti Idapartnerluse Keskus

11.00 Balti-Vene noortefoorumi avasõnad Radisson Blu Olümpia Hotellis

Tobias Mörschel, Friedrich Eberti Fondi Baltikumi esindaja

Krista Mulenok,Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

11.30 – 13.00 Paneeldiskussioon: Süüria sõda ja rahvusvaheline julgeolek Venemaa ja USA perspektiivist

Kalev Stoicescu, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur, Eesti

Dr. Markus Kaim, Stiftung Wissenschaft und Politik, Saksamaa

Dr. Magdalena Kirchner,Sabanci Ülikooli poliitikauuringute keskus, Istanbul

Moderaator: Gareth Browne, Väliskorrespondent, The Times

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.30 Paneeldiskussioon: Tugevdades NATO idatiiba – eelpaigutatud lahingugrupid Baltikumis ja Poolas

Janis Berzins,Läti kaitseakadeemia julgeoleku ja strateegia uuringute keskuse direktor

Veikos Spolitis, Läti Seimi liige

Kristjan Prikk, kaitsepoliitika asekantsler, Kaitseministeerium, Eesti

Moderaator: Marko Koplimaa, Kaitseministeerium, Eesti

15.30-16.00 Kohvipaus

16.00-17.30 Paneeldiskussioon: Venemaa pehme jõud lääne ühiskondades

Kolonel Aivar Jaeski, endine NATO Strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse asedirektor

Veronika Víchová, Kremlin Watch programmi liige, Euroopa väärtuste mõttekoda, Tšehhi

Robert Pszczel, NATO peakorter, Belgia

Moderaator: Kristina Potapova, infosõja ekspert, Slaavi ja Ida Euroopa õpingute instituut, Londoni Ülikool

19.00 Õhtusöök

Restoran Senzo, Radisson Blu Hotel Olümpia

 

September 7, 2017

Hommikusöök

9.00-9.45 Grupitöö tutvustus: “USA-Venemaa suhted president Trump’i valitsusajal: pingete suurenemine või uued võimalused?”

9.45-11.15 Grupitöö

11.15-11.30 Paus

11.30-13.00 Grupitöö

13.00-14.00 Lõuna

14.00-16.00 Grupitöö esitlus

17.00 Vanalinna ekskursioon

18.30 Õhtusöök

Restoran Maikrahv  (Raekoja plats 8, Tallinn)

 

September 8, 2017

Hommikusöök ja check-out 

10.00 Teletorni külastus 

13.00 Lahkumine


Arvamusfestivali äärealal arutletakse mitmekesist elukeskkonda loovate väärtuste üle

Ääreala programmis leiavad mitme erineva nurga alt käsitlemist meie geograafilisest ja vaimsest fookuspunktist sageli veidi kaugemale jäävad teemad. Need teemad on olulised mitmekesise elukeskkonna püsimisel Eestis. Keskkonna, mis toetab üksikisiku initsiatiivi ühiskondlike probleemide lahendamisel ning aktiivset arengut väljaspool suuri keskuseid. Arutelud äärealal toimuvad nii reedel kui laupäeval, lava kannab numbrit 1 ja asub Wabalinna maja hoovis aadressil Tallinna 11, teatas Arvamusfestivali ääreala kommunikatsioonivabatahtlik.

 
Reedel käsitletakse teemasid isetegemise olulisusest kuni riigi rollini kultuuripärandi omanikuna. Üksikisiku võimalustest oma elukeskkonda muuta räägitakse nii Eesti NATO Ühingu ja Kodanikukaitse MTÜ läbiviidavas vestlusringis elanike tegutsemisvõimalustest ootamatu kriisi korral, kui Arengukoostöö ümarlaua arutelus fookusega praktikatel, mis võimaldavad kohalikul tasandil läbi viia globaalseid muutusi. Muinsuskaitseameti arutelus uuritakse, kuidas saaks riik olla parem omanik talle kuuluvatele ehitismälestistele. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia fookuses on loomulikult regionaalne kõrgharidus – uuritakse, milline on selle mõju kohalikule tasandile ja kohaliku tasandi mõju omakorda ülikoolile.

Laupäeval on fookuses elu Paides ja väikelinnades laiemalt. Päev algab Wabalinnna maja veetava mõttevahetusega väikelinnas elamise rõõmude ja valude üle. Sellele järgneval kahel tunnil kitsendab teemat Muinsuskaitseamet, et leida võimalusi elanikkonna tagasi toomiseks linna ajaloolisse keskusesse. Päeva lõpetab SA Järvamaa Arenduskeskuse arutelu kahe naabri – Paide ja Türi – ühiste arenguvõimaluste leidmiseks ja tugevdamiseks.

Ääreala teemalava korraldavad Muinsuskaitseamet, Eesti NATO Ühing, Kodanikukaitse MTÜ, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Arengukoostöö ümarlaud, Ühendus Weissenstein ja SA Järvamaa Arenduskeskus.


4.04.2017

Täna, 4. aprillil, NATO loomise aastapäeval, kuulutame välja loomekonkursi “Meie liitlased” võitjad! 

Vabariigi aastapäeval kuulutas Eesti NATO Ühing koostöös Haridus- ja Teaduministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja NATO peakorteriga välja loomekonkursi “Meie liitlased”. Loomekonkurss oli joonistusvõistlus, kuhu oodati töid kõikidelt Eestis elavatelt inimestelt, sõltumata vanusest, haridusest, rahvusest vm kriteeriumist.

Loomekonkursi eesmärgiks oli läbi loovtegevuse teadvustada NATO rolli julgeoleku tagamisel ning kevadel siia saabuvate liitlasvägede olulisust Eesti riigile ja ühiskonnale.  Eestisse saabub kokku sel kevadel ligikaudu 1000 liitlast, kelle raamriigiks on Suurbritannia. Panustavad veel Prantsusmaa ja Itaalia.

Konkursile laekus 40 tööd, mis olid kõik väga isikupärased ja huvitavad. Kõik võistlustööd pannakse näitusena üles Tapal sõjaväelinnakusse. Hindamisel võeti arvesse nii pilti kui selle juure käivad isikupärast kirjeldust. Võitjad saavad auhinnaks külastuse Tapa sõjaväelinnakusse, kus tutvutakse liitlaste ja tehnikaga ning pannakse üheskoos näitus üles. Samuti on auhinnaks erinevad meened Eesti NATO Ühingu poolt.

Žüriisse kuulusid: Meelis Vilippus (Kaitseväe peastaap), Krista Mulenok (EATA juhataja), Mariita Mattiisen (EATA projektijuht), Ketli Lindus (EATA assistent), Rita Rätsepp (näitleja ja psühholoog) ja kaks kooliealist last.

Žürii on otsustanud võitjad järmiselt:

Üldarvestus

I koht – Karl-Erik Talvet

II koht – Polina Savenkova

III koht – Karel Tann

Vanuseklasside parimad

7-10. aastased – Andres Karajev

11-15. aastased – Polina Savenkova

16-19. aastased – Taavo Patrik Pandis

20-29. aastased – Karl Erik Talvet

30+ aastased – Karel Tann

Eripreemiad

Perepreemia – Loore, Lennart ja Ede

Väikelaste eripreemia – Laura

Sõbrannade eripreemia – Mirella Kriisa ja Merilin Miks

Naised, rahu ja julgeolek eripreemia – Mai Väinsalu

Hübriidsõja temaatika eripreemia – Mark Aleksander Fischer

Võitjatega võetakse individuaalselt ühendust!

Karl-Erik Talveti võidutöö kirjeldus:

Töös on kujutatud viis ühisõppusel osalevat erinevate NATO riikide sõdurit. Vasakult esimene on Eesti sõdur, kellele järgnevad tema kolleegid Lätist, Ameerika Ühendriikidest, Leedust ja Ühendkuningriigist. Teravam pilk suudab neid teineteisest eristada, pannes tähele nende erinevates kamuflaažides välivorme ning nende erinevaid automaate. Töö sõnum on see, et me võime küll rääkida erinevaid keeli ja pärineda erinevatest kultuuriruumidest, ent me seisame ühiste väärtuste eest, mistõttu on tähtis, et me tihedalt koostööd teeksime. Väikesed balti riigid ei suuda ise suurt midagi teha, ent üheskoos oleme tugevad (sealt töö pealkiri „Ühtsuses peitub jõud“).


30.04.2017

V NATO-Euroopa Liidu ümarlaud 30. märts – 1. aprill 2017

Viies rahvusvaheline konverents „NATO-Euroopa Liidu ümarlaud 2017“ algab Tallinnas, Riigikogu Konverentsikeskuses  30. märtsil 2017.a. kell 09.30.

 

Neljapäeval, 30. märtsil kell 09.30 algab Tallinnas, Riigikogu Konverentsisaalis Rahvusvaheline konverents „NATO-Euroopa Liidu ümarlaud 2017.“ Sellele järgneb 2-päevane NATO töö simulatsioon Saka mõisas Ida-Virumaal. Tegemist on viienda omataolise konverentsiga, mille peakorraldajaks on Eesti NATO Ühing (EATA).

Konverentsil analüüsitakse muutunud rahvusvahelise julgeoleku olukorda, NATO ja Euroopa Liidu sõjalist koostööd ning küberjulgeolekuga seonduvat. Paneeldiskussioone juhivad ja neis osalevad rahvusvaheliselt tuntud eksperdid USA-st, Saksamaalt, Rootsist, Belgiast ja Eestist. Konverentsist võtab osa 54 noort ametnikku ja diplomaatiatudengit kokku ligi 30 riigist, lisaks Eesti asjatundjad ning Eestis resideeruvad suursaadikud. Osavõtjad esindavad nii Euroopa Liidu kui ka Idapartnerluse riikide ja kolmandate maade tulevikuliidreid. Põhiettekandega Euroopoa Liidu – NATO koostööst esineb Euroopa Parlamendi liige, vastava teema raportöör  Urmas Paet.

„Euroopa Liit peab kaitsekoostööd kiiresti tugevdama,“ ütles Urmas Paet, Europarlamendi liige. „Kõik selleks tehtavad sammud peavad käima koos NATOga, sest NATO ja EL on loomulikud partnerid Euroopa julgeoleku tagamisel. Euroopa Liidul on palju seni kasutamata võimalusi kaitsekoostöö arendamiseks, seal hulgas eesmärk panustada kaitsekuludesse 2% SKPst“, täpsustas Paet.

USA armee poliitikanõustaja, kolonelleitnant John Frick: “Euroopa Liidu ja NATO sisuline koostöö on muutunud oluliseks eriti sõjalises valdkonnas. See tähendab nii vajadust paremini rahastada seni piiratud ressursse kui ka ühisrinde näitamist neile riikidele, kes soovivad näha ebakõlasid Euroopa Liidu ja NATO vahel“, sõnas John Frick.

„Küberrünnakud pole mitte ainult üha sagedasemad, vaid ka aina komplitseeritumad. Samu väärtushinnanguid kandvad riigid peavad küberjulgeoleku vallas koostööd tegema ning samamoodi ka demokraatlike riikide ühendused nagu NATO ja EL“, ütles Sven Sakkov, NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse direktor. „Rahvusvaheline koostöö on juba nii meie keskuse DNA-sse kui nimesse sisse kirjutatud,“ lisas Sakkov.

30. märtsil kell 16.20 lahkub konverentsi rahvusvaheline noorteseltskond Tallinnast  Saka mõisa Ida-Virumaal, et jätkata grupitööd 1. aprillini. Seal toimub NATO töö simulatsioon allianssi komiteede eeskujul. Ühiselt püütakse leida värskeid lahendusi ja vaielda läbi erimeelsused.

Konverents korraldatakse koostöös NATO peakorteri, Friedrich Eberti Fondi, Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Riigikoguga.

Töö toimub inglise keeles.

Ajakirjanikel palume registreeruda hiljemalt 29. märtsil ja kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Täpsem info: Mariita Mattiisen, EATA projektijuht; mob. 55673876; mariita.mattiisen@eata.ee

Ajakava:

Päev 1 – 30.märts

Riigikogu (Lossi plats 1a)

Ürituse moderaator: Emmet Tuohy, Idapartnerluse Keskus

9.00-9.30 Registreerimine ja tervituskohv

9.30-9.45 Tervitussõnad

Tobias Mörschel, Friedrich Ebert Stiftung

Hannes Hanso, Riigikogu riigikaitsekomisjon

9.45-10.15 Avaettekanne

Urmas Paet, Euroopa Parlament

10.15-10.30 Paus

Paneeldiskussioonid

10.30-12.00 NATO-Euroopa Liidu koostöö alused

NATO ja Euroopa Liit seisavad silmitsi mitmete ohtudega tänapäeva maailmas. Kahe organisatsiooni koostööst on juba pikalt räägitud, kuid siiani pole praktika olnud märkimisväärne. Mis võiksid olla põhitegurid NATO ja Euroopa Liidu vahelisel koostööl, miks nende koostööst on siiamaani eksisteerinud peamiselt vaid paberil, milline võiks olla tsiviilühiskonna roll?

Thomas Mell, Kaitseministeerium

Uwe Optenhögel, Friedrich Ebert Stiftung

Kyllike Sillaste-Elling, Presidendi Kantselei

Moderaator: Mike Winnerstig, Rootsi kaitseuuringute agentuur

12.00-12.30 Kohvipaus

12.30-14.00 Sõjaline koostöö NATO ja Euroopa Liidu vahel

Pärast Varssavi tippkohtumist on küsimus Euroopa armeest taas päevakorda tõusnud. Kas EL vajab oma armeed? Millised on plussid ja miinused antud küsimuses ning kas see oleks lisandväärtuseks NATOle? Kuidas saaks EL ise rohkem kaitseteemadesse panustada? Mis on need sõjalise koostöö põhiaspektid kahe organisatsiooni vahel?

Kaptenleitnant Kurt Engelen, Belgia sõjaline esindus NATO juures

Kolonelleitnant John Frick, US Armee, Poliitilise nõuniku büroo, NATO Brunssum

Kolonel Riho Rõngelep, Eesti Sõjaline ase-esindaja NATOs

Moderaator: Marko Koplimaa, Kaitseministeerium

14.00-15.00 Lõuna

15.00-16.15 Tõkestades koos hübriidohte

Hübriidohud on tänasel päeval ühed põhielemendid NATOle ning ELile esitatud väljakutsetes. Kuidas me saaksime koos neid ohte tõkestada? Kas hübriidvaldkond on põhiline koostöö valdkond NATO ja EL vahel? Kas NATO küberväejuhatus oleks vajalik?

Beata Bialy, NATO Strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskus

Sven Sakkov, NATO küberkaitse kompetentsikeskus

Kristi Raik, Soome Rahvusvaheliste Suhete Instituut (FIIA)

Moderaator: Tomas Jermalavicius, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskus (ICDS)

16.20 Väljasõit Saka Mõisa (noortele osalistele)

Päev 2 .ja 3. – 31. märts – 1. aprill

Saka Mõis

Põhja-Atlandi nõukogu töö simulatsioon


10.03.2017

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid tervitab Tallinna rahvusvahelist konverentsi “Naised, rahu ja julgeolek”.

Täna, 10. märtsil 2017. a. toimub Riigikogu Konverentsikeskuses II rahvusvaheline konverents „Naised, rahu ja julgeolek“.

Osalevad eksperdid Suurbritanniast, USA-st, Norrast, Itaaliast, Iisraelist ja Eestist. Konverentsile saadab oma tervituse EV president Kersti Kaljulaid.

Konverents lähtub ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 1325 ning  naiste rollist rahu ja julgeoleku tagamisel. Eesti liitus selle protsessiga 2010.aastal ning panustab arengukoostöö ja humanitaarabi korras rahaliselt ja väljaõppega, et parandada naiste ja tüdrukute olukorda sõjalistes konfliktides ja konfliktijärgselt. Seda tehakse koostöös ÜRO Lastefondi, Rahvusvahelise Punase Risti, Maailma Toiduprogrammi ja teiste abiorganisatsioonidega.

Eesti on toetanud Ukraina ja Süüria põgenikke, abistanud naisi ja lapsi Liibanoni, Jordaania ja Türgi pagulaslaagrites ning osalenud tsiviilmissioonidel. Viimase aasta jooksul on selleks kulunud 894 000 eurot.

Kuid naiste roll on suurenenud ka Eesti riigi kaitses.

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid: “Naistel on loomulik koht Eesti riigikaitses. /…/See koht võib olla kuulipildurina, see koht võib olla laste evakueerijana, ajakirjanikuna, sideteenistujana, õpetajana, arstina, Kaitseliidu küberüksuse võitlejana“, ütles president Kaljulaid oma edastatud tervituses. „Me ei otsi naistele kohta riigikaitses. Me teame, et neil on koht, sest kõigil on oma koht“, lisas ta.

Eesti NATO Ühing korraldab “Naised, rahu ja julgeolek” üritusi 2012. aastast. 2017. aastal leiab aset II rahvusvaheline aastakonverents.

Konverentsi toetavad  Friedrich Eberti Fond, Kanada saatkond, NATO peakorter, Kaitseministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Konverentsi töökeelteks on inglise ja eesti keel.

Konverentsi kava on lisatud.

Ülekannet konverentsist saab jälgida: http://www.postimees.ee/4033953/postimees-teeb-otseuelekande-konverentsilt-naised-rahu-ja-julgeolek

Kontaktisik: Kersti Siilivask, “Naised, rahu ja julgeolek” projektijuht

kersti.siilivask@eata.ee , telefon 5813 7097

Taust:

 

ÜRO reolutsioon 1325 võeti vastu aastal 2000. Eesti liitus 2010.a. Tänaseks on ühinenud 63 riiki, kel on olemas tegevuskava. Selle eesmärk on teadvustada rahvusvahelisele üldsusele sooperspektiivi (sõjaliste) konfliktide ennetamisel ja lahendamisel.

Eesti tegeleb nelja suunaga:

–          Soolise vägivalla ennetamine.

–          Naiste ja tüdrukute kaitse, s.h. tervis, haridus ja heaolu.

–          Naiste kaasamine rahuprotsesside ja otsuste tegemisse.

–          Naiste ja tüdrukute erivajaduste ja sooperspektiiviga arvestamine abi andmisel, k.a. kaitse seksuaalse vägivalla eest.


01.03.2017

NAISE SÕNA LOEB!

Eesti Naisliit, Eesti Juristide Liit,  Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon, Eesti NATO Ühing ja meediartner ajakiri Eesti Naine  korraldavad 3. märtsil 2017 Eesti Rahvusraamatukogus Eestimaa VII Naiste Kongressi “NAISE SÕNA LOEB!”

Kongressi teemad on suunatud naiste edukuse, otsustusõiguse ja iseseisvuse suurendamisele,  kauauuritud ning pikalt räägitud palgalõhe problemaatikale ning sellest tuleneva majandusliku sõltuvuse vähendamisele. Nendel teemadel võtavad kongressil sõna tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski, endine välisminister Marina Kaljurand, Eesti Vabariigi peaprokurör Lavly Perling jpt.

Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid saadab tervituskõne Naiste Kongressile, mis loetakse ette.

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni (BPW Estonia)  president  Anu Viks toob välja, et vajame naisi otsustajatena ka tipus. Aastaks 2020 on Euroopa Parlament andnud soovituse börsil noteeritud ettevõtetele suurendada naiste osalust oma juhatustes 40 %-ni. Eestis on tippjuhtide kohtadele piisavalt kvalifitseeritud naisi  ja nende julgustamisega tulebki tegeleda!

Eesti Naisliidu esinaine Siiri Oviir ütles: “Naiste suurem osavõtt erinevatel otsustustasanditel ei ole üksnes naiste huvides. Soolise tasakaalustatuse silmaspidamine tõstab poliitiliste otsuste kvaliteeti, sest poliitikat – olgu riiklikul või kohalikul tasandil, ei tehta sootutele inimestele. Mis muu saab olla poliitika mõte, kui mitte eesmärk luua parem ühiskond!”

Kas saame kongressil ka vastuse küsimusele – mida teha, et 2019 aastal valitava Riigikogu liikmetest oleksid pooled naised?

Eestimaa esimene naiste kongress peeti 27. mail 1917 aastal Tartus. Möödub 100 aastat esimese Eestimaa Naiste Kongressi toimumisest, mistõttu on tegemist juubelikongressiga. Kongress võtab vastu manifesti,  milles esitatud probleemide lahendamist  ootame valitsuselt ja Riigikogult.

Kongressile on võimalik registreerimine hiljemalt 02.03.2017 aadressil http://bit.ly/2kb2jDy

Tasuta bussid Narvast, Pärnust ja Võrust, täpsem info registreerimislehel.

Lisainfo:

Anu Viks – BPW Estonia president tel 518 6135

Siiri Oviir – Eesti Naisliidu esinaine tel 512 7324

Krista Paal – Eesti Juristide Liit direktor tel 508 7004


6.10.2016

Eesti julgeolek 2016: minu panus. (Tallinn, 6. oktoober 2016)

 

Täna, 6. oktoobril, toimub Riigikogu konverentsisaalis algusega kell 10.00 konverents “Eesti julgeolek 2016: minu panus”.

Konverents käsitleb  Eesti julgeolekut mõjutavaid väliseid tegureid ja riikliku julgeoleku hetkeolukorda, vaatleb julgeoleku strateegilisi suundi ja praktilisi meetmeid. Samuti hõlmab omavalitsuste ja vabaühenduste rolli elanikkonna  kaitses. 

Konverentsil esinevad Eesti Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras, Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili, Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht Margo Klaos, Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige kindralleitnant reservis Johannes Kert ja mitmed teised eksperdid.

Johannes Kert: “Riigikaitse kui tervik on iga kodaniku kodukaitse koostoime vorm. See on seda tulemuslikum, mida oskuslikumad, treenitumad ja kõige tähtsam, organiseeritumad on kodanikud.”

 

Konverents pöörab erilist tähelepanu elanikkonna kaitsele. Riigikantselei juures tegutseva rakkerühma eestvedamisel on Eestis loomisel elanikkonnakaitse kontseptsioon, mis annab suuna valdkonna edasisele arengule. Elanikkonnakaitse eesmärgiks on tõsta elanike teadlikkust, oskusi ja valmisolekut võimalikeks kriisiolukordadeks ning tagada erinevate asutuste koostöös elanike kaitse.

„Kõige enam sõltub elu, tervise ja vara kaitse igast inimesest endast,“ rõhutab rakkerühma juht Margo Klaos. „Mida ulatuslikum ja pikaajalisem on kriis, seda olulisemaks muutub teiste abistajate roll. Peaksime kõik rohkem sellele mõtlema, kuidas mitte jääda kriiside korral abi vajajaks, vaid olla oma kogukonna inimestele abi andjaks“, lisab Klaos.

Konverentsi korraldavad Eesti NATO Ühing, Kaitseliit, Sinu Riigi Kaitse, Kodanikukaitse MTÜ, Riigikantselei ja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koostöös Riigikogu riigikaitsekomisjoniga. Konverentsi rahastavad NATO peakorter ja Riigikantselei.

Konverentsi on võimalik jälgida otseülekandes Riigikogu kodulehel http://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 ja Postimehe lehel http://arvamus.postimees.ee/3858303/postimees-teeb-ulekande-konverentsist-eesti-julgeolek-2016-minu-panus. Otseülekannet jälgides on võimalik küsimusi esitada twitteri kaudu #minupanus2016


17.08.2016

Eesti NATO Ühingu korraldab küberkaitseseminari haridustöötajatele Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 17.-19. augustil 2016. Paralleelselt toimub ka küberkoolitus noortele, kes lähevad Eestit esindama “European Cyber Security Challenge 2016” võistlusele. Esineb ka Sven Sakkov, NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse direktor.

Täna, 17. augustil kell 15.00 algab Eesti NATO Ühingu poolt korraldatud küberkaitseseminar haridustöötajatele, kus osaleb ligi 70 inimest, haridustöötajad nii koolidest kui ka kohalikest omavalitsustest. Üritusel esinevad mitmed kübereksperdid, sh NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse direktor Sven Sakkov, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi küberturbe valdkonna juht Liis Rebane, Kaitseliidu Küberkaitseüksuse pealik Andrus Padar, mitmed ametnikud Riigi Infosüsteemi Ametist jpt. Oma kogemust küberkaitse õppesuuna pilootprojektist jagavad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad ja õpilased. Sven Sakkov: “Küberruum ulatub üle riigipiiride ja kõigisse eluvaldkondadesse. Selles toimivad digitaalsed teenused ja arvutivõrgud mõjutavad kõiki eluvaldkondi riigikaitsest kuni selleni, kuidas inimesed omavahel suhtlevad. Kooliõpilased ei vaja tingimata abi, et kirjust kübermaailmast enda jaoks huvitav üles leida. See tuleb peale kiiremini, kui ükski täiskasvanu jälgida jõuab. Küll aga vajab igaüks nõu, kuidas selles kirjus pildis orienteeruda. Siin on õpetajate roll hindamatu. Mõistes ise küberruumi põhimõtteid ja selle ohtusid, on õpetajad parimas positsioonis noori juhendama ja nõustama.”

Küberkaitseseminari korraldab Eesti NATO Ühing koostöös Põltsamaa Ühisgümnaasiumiga. Projekti rahastavad NATO peakorter, Haridus- ja Teadusministeerium ning Konrad Adenaueri Fond. 

Samal ajal küberseminariga toimub ka küberkoolitus 15-le noorele, kes on 6.-7. juuni 2016 toimunud kübervõistluse “Päästke Dogeland” finalistid. Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok: “Kui aasta tagasi oli Eesti NATO Ühingu missiooniks koos partneritega käivitada Põltsamaa Ühisgümnaasiumis küberkaitse õppesuund, siis nüüd paneme kokku ja koolitame meeskonda, kes esindaks Eestit üle-euroopalisel kübervõistlusel “European Cyber Security Challenge 2016”, mis leiab aset 7.-10. novembril Saksamaal”. Noori koolitavad Kehtna Kutsehariduskeskuse õpetajad Triin Muulmann ja Erko Pärna, Eesti IT Kolledzi õppejõud Lauri Võsandi jt.

Küberkoolitust korraldab Eesti NATO Ühing koostöös HITSA, Kehtna Kutsehariduskeskuse, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi, Kaitseliidu Küberkaitseüksuse, eraettevõtte “Clarified Security” ja Riigi Infosüsteemi Ametiga. Projekti rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 


16.08.2016

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekool “Strateegiline kommunikatsioon” toimub Viljandis 16-17. augustini 2016. Esineb ka Aivar Jaeski, NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Oivakeskuse asedirektor.

Täna, 16. augustil kell 11.00 algab Viljandi Gümnaasiumis kahepäevane ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate suvekool “Strateegiline kommunikatsioon”. Sellel osaleb üle 60 õpetaja nii eesti kui ka vene õppekeelega koolidest. Suvekooli avab Irene Käosaar, Haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja ja Eesti NATO Ühingu nõukogu liige. Esinejate hulgas on Aivar Jaeski, NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Oivakeskuse asedirektor; Raul Rebane, kommunikatsiooniekspert; Vallo Toomet, Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja; Ivo Juurvee, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja; Dmitri Teperik, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tegevjuht; Uku Arold, Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja asetäitja; Piret Pernik, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja teised. 

Suvekooli eesmärgiks on informeerida õpetajaid strateegilise kommunikatsiooni teemadel ning rääkida ohtudest, mis kaasnevad vaenuliku mõjutustegevusega, panna neid kriitilisemalt mõtlema ning analüüsima kättesaadavat infot. Uku Arold: “Tänapäeva riikidevahelistes konfliktides on sõja ja rahu piirid hägustunud – rünnakud infokeskkonna kaudu on osa igapäevareaalsusest.” Ta lisas, et “teadmised psühholoogilisest kaitsest ja oskus infomanipulatsioonide keskel säilitada läbinägev pilk ja selge pea, on vajalikud igale demokraatliku ühiskonna liikmele.”

Lisaks loengutele viib Sisekaitseakadeemia läbi ka praktilise töötoa, kus osalejad saavad kuuldud info põhjal oma teadmisi rakendada. 

Suvekooli korraldab Eesti NATO Ühing juba kümnendat aastat, toetavad Haridus- ja teadusministeerium ja Friedrich Eberti Fond, partneriks Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts. Suvekoolile järgnevad samas kohas Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi suvepäevad 17-18. august. 


09.06.2016

Euroopa kübervõistluse Eesti eelvooru tulemused on selgunud 

6.-7. juunil toimus üle-Eestiline kübervõistlus 14-30- aastastele noortele. Virtuaalvõistluse „Päästke Dogeland“ parimate oskustega noored esindavad  Eestit Euroopa kübervõistlusel “European Cyber Security Challenge 2016”.

Kehtna MTK plaanitud kutsekoolide meeskondlikust virtuaalvõistlusest „Päästke Dogeland!“ kasvas koostöös Eesti NATO Ühinguga Euroopa kübervõistluse eelvoor novembris Saksamaal toimuvale “European Cyber Security Challenge 2016” võistlusele. Osales 16 kuni neljaliikmelist meeskonda  kutse- ja üldhariduskoolidest. 

„Meeskonnad  ehitasid üles IT- süsteemid, mida nad voorude jooksul kaitsesid  ning samal ajal ründasid vastasmeeskondade omi. Võistlus toimus virtuaalselt,s.t osalejad ei olnud reaalselt kohal, vaid võistlesid vabalt valitud kohtades, kus on internet ja arvuti,“ iseloomustas ettevõtmist Triin Muulmann, Kehtna MTK kutseõpetaja ja võistluste korraldaja. Virtuaalvõistlus toimus Kehtna serverites ning organiseerijate sõnul saadi esimese võistluse läbiviimise kogemus ning tehniliselt testiti  Euroopa Regionaalarengu Fondi toel saadud IT- süsteemide võimekust. 

Eesti eelvoorust pääses edasi viis  meeskonda: Self-Signed Certificate (Tartu Kutsehariduskeskus), VIKK (Viljandi Kutseõppekeskus), Localhost (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Polüka kamp (Tallinna Polütehnikum) ja  OR ´1´=´1´ (Hugo Treffneri Gümnaasium). Edasipääsejatele korraldatakse järgneva nelja kuu jooksul mitmeid koolitusi ja võistlusi,  leidmaks kümme osavaimat noort Eestit esindama. 

Tehnilise poole eestvedaja, KMTK kutseõpetaja Erko Pärna sõnul oli kohtunike ülesanne monitoorida teenuste toimimist ning suhelda võistkondadega. Kohtunikena osalesid Kehtna MTK IKT- valdkonna õpilased, ettekandeid hindasid Kaarel Jõgi (ENISA) ja Tiia Sõmer (TTÜ). 

Lisainfo

Katrin Viru

Kehtna MTK, arendusosakond

529 8529

koolitus@kehtna.edu.ee 

 

Projekti läbiviijad on Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool ning Eesti NATO Ühing

Projekti toetajad on Eesti Haridus- ja Teadusministeerium, Microsoft Estonia OÜ,  Dell/ MAX 1.2.3.

Projekti koostööpartnerid on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Ülikooli digiturbe labor, Riigi Infosüsteemide Amet, Kaitseliidu küberkaitseüksus ja Põltsamaa Ühisgümnaasium, SA Innove, Tartu Kutsehariduskeskus

Võistluse koduleht http://virtuaal.kehtnamtk.tk/ 

Info Saksamaal toimuva lõppvõistluse kohta http://www.europeancybersecuritychallenge.eu/ 


24.05.2016

6.-7. juuni toimub üle-Euroopalise kübervõistluse Eesti eelvoor

Eesti NATO Ühing (EATA)

„Järjest enam räägitakse julgeoleku valdkonnas küberkaitse ohtudest ja võimalustest. Eestist on saanud küberkaitse alal arvamusliider. Kui eelmisel aastal aitasime käivitada maailma esimest küberkaitse õppesuunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, siis nüüd seisame selle eest, et noored talendid saaksid oma oskused proovile panna üle-Euroopalisel kübervõistlusel“, ütles Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok.

Eesti eelvoorust pääsevad edasi kuni 16 inimest, kellest omakorda valitakse välja 10-liikmeline Eesti esindusvõistkond. Eelvoorust väljavalitutel tuleb olla valmis ka 3-5 päevaseks koolituseks 2016. aasta suvel. Riigi Infosüsteemi Amet plaanib Eesti meeskonda võõrustada ja tutvustada küberturvalisuse tagamise igapäevast tööd.

Esindusmeeskond pannakse kokku Eesti NATO Ühingu poolt koostöös partneritega ning tiimi sõidu- ja elamiskulud kaetakse. Projekti toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Võistluse info, osalemistingimused ja registreerimine: http://virtuaal.kehtnamtk.tk/

Info Saksamaal toimuva lõppvõistluse kohta: http://www.europeancybersecuritychallenge.eu/

Lisainfo: Eesti NATO Ühing, info@eata.ee, 6840 681.


31.03.2016

Üle-euroopaline konverents „NATO ja EL ümarlaud 2016“ algab Tallinnas, Välisministeeriumi suures saalis (Islandi väljak 1) 31.märtsil 2016.a. kell 09.30.

Neljapäeval, 31.märtsil kell 09.30 algab Tallinnas, Välisministeeriumi suures saalis Rahvusvaheline konverents „NATO ja EL ümarlaud 2016.“ Sellele järgneb 2-päevane NATO töö simulatsioon Saka mõisas Ida- Virumaal. Tegemist on neljanda omataolise konverentsiga, mille peakorraldajaks on Eesti NATO Ühing (EATA).

Konverentsi sihiks on rahvusvaheline julgeolek ja riikide koostöö. Keskendutakse kolmele teemale, milleks on: 1) NATO ja Euroopa Liidu koostöö hübriidsõja tõkestamisel; 2)Euroopa Liidu uus globaalstrateegia välis- ja julgeoleku suunal ja 3)Varssavis toimuv NATO tippkohtumine. Paneeldiskussioone juhivad rahvusvaheliselt tuntud eksperdid, konverentsi avavad EV välisminister Marina Kaljurand ja NATO peakorteri esindja Dr.Gerlinde Niehus.

Konverentsi osavõtjateks on ligi 100 noort ametnikku ja diplomaatiatudengit kokku 31 riigist. Tulevikuliidrid esindavad Euroopa Liidu, Idapartnerluse riikide, Venemaa, USA ja Indoneesia noori.

„EATA korraldatud NATO-ELi ümarlaud loob suurepärase võimaluse avatud mõtte- vahetuseks ja tõsiseks diskussiooniks enamikel rahvusvahelise julgeoleku ja kaitse teemadel. Julgustan kõiki siia kogunenud tulevasi liidreid aktiivselt osalema ja võtma sellest kogemusest maksimumi“, ütles Dr. Gerlinde Niehus, NATO peakorteri avaliku diplomaatia kommunikatsiooniosakonna juhataja.

NATO Ühingu (ATA) asepresident, professor Julian Lindley-French: „Järjepidevus ja kooskõla on julgeoleku juhtimise tähtsad aspektid. Parimate, helgemate noorte inimeste ettevalmistamine saamaks tulevikus meie riikide, Alliansi ja Euroopa Liidu liidriteks on vähemalt sama oluline, kui relvajõudude korralik varustamine, tagamaks kindlat kaitsevõimet“, sõnas asepresident. „ Eesti on oma tulevikku suunatud mõtlemisega siin esirinnas“, lisas ta tunnustavalt.

NATO StratCom kompetentsikeskuse asedirektor, kolonel Aivar Jaeski: „Globaliseeruvas maailmas on tulevikule mõeldes noortel oluline roll saavutatut hoida ja edasi arendada. Selleks, et vältida tehtud vigu ja selge pilguga homsesse vaadata, peame aeg-ajalt kokku tulema ja olulisi asju ümmarguse laua taga arutama“, sõnas kolonel Jaeski.

Kell 16.15 lahkub konverentsi rahvusvaheline noorteseltskond Tallinnast Saka mõisa Ida-Virumaal, et jätkata grupitööd 1-2.aprilli. Seal toimub NATO töö simulatsioon – Poliitika ja partnerluse komitee ning Kaitsepoliitika ja planeerimise komitee eeskujul. Lisaks sellele tutvustatakse esmakordselt NATO Sõjalise komitee ja Operatsioonide planeerimise komitee tööd. Ühiselt püütakse leida värskeid lahendusi ja vaielda läbi erimeelsused.

Konverentsi korraldatakse koostöös NATO peakorteri, Eesti Välisministeeriumi, Eesti Välispoliitka Instituudi, Friedrich Eberti Fondi, Suurbritannia Suursaatkonna, NATO Küberkaitsekoostöö keskuse ja Rahvusvahelise kaitseuuringute keskusega.

Töö toimub inglise keeles, kehtivad Chatham House reeglid.

Ajakirjanikel palume registreeruda hiljemalt 30.märtsil ja kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Lähem info: Tiina Uibo, tiina.uibo@eata.ee ; 56607280

Täpne ajakava lisatud.

  


11.03.2016

Välisministeeriumis toimub 11. märtsil 2016 aastakonverents „Naised, rahu ja julgeolek“

 

Täna, reedel, 11. märtsil 2016.a. algusega kell 11.00 toimub Eesti Välisministeeriumi suures saalis rahvusvaheline aastakonverents „Naised, rahu ja julgeolek“. Konverents käsitleb rahvusvahelist kogemust naiste rollist rahu ja julgeoleku tagamisel ning Eesti panust sellesse. Konverentsil esinevad välisminister Marina Kaljurand, erukindralmajor Tiiu Kera ning teised USA, Kanada, Ungari ja Eesti diplomaadid, teadlased ja sõjaväelased. Videopöördumise teeb NATO peasekretäri eriesindaja  Marriët Schuurman.

Konverents lähtub ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 1325 „Naised, rahu, julgeolek“, millega Eesti liitus aastal 2010.  Eesti panustab sellesse protsessi arengukoostöö ja humanitaarabi ning NATO missioonide kaudu. 2016.aastaks planeeritakse Ukraina ja Süüria põgenike, eriti naiste ja laste toetamiseks eraldada kokku enam kui 630 000 eurot koostöös ÜRO Lastefondi, Punase Risti, Maailma Toiduprogrammi ja teiste abiorganisatsioonidega. Resolutsioon 1325 juhib tähelepanu vajadusele kaasata rohkem naisi otsustusprotsessidesse julgeoleku tagamisel ja konfliktijärgsete olukordade lahendamisel.

Marriët Schuurman: „Tänases maailmas on naised konfliktides eriti haavatavad, omamata sageli õigust rahu tagamisel kaasa rääkida“, ütles NATO peasekretäri eriesindaja. „Naiste kaasamine lisab usaldusväärsust ja teovõimet. NATO on küll alustanud seda protsessi, kuid edeneb visalt andmaks naistele võrdset otsustusvõimalust“, lisas ta. „Parem julgeolek saab alguse kodunt, ühiskonnast, kus naised ja mehed panustavad koos rahu nimel.“

Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Meelis Kiili: „Rahul ja julgeolekul ei ole sootunnuseid, nad puudutavad kogu ühiskonda. Rahu seisundit ja meid rahuldavat julgeolekuprotsessi ei ole võimalik saavutada kaasamata naisi, andmata neile võimalust end rakendada oma oskuste ja tahte kohaselt“, arvas kindral.

Eesti Kaitsevägi lisab sõduri baasõppesse resolutsiooni 1325 temaatika ja teeb huvirühmadega senisest enam koostööd.

Eesti NATO Ühing korraldab „Naised, rahu ja julgeolek“ üritusi 2012. aastast alates. 2016. aastast muutub senine ümarlaudade sari kord aastas toimuvaks temaatiliseks konverentsiks.

Konverentsi toetavad Friedrich Eberti Fond, Kanada saatkond, NATO peakorter, Välisministeerium, Tallinna Ülikool, Eesti Politsei Naisühendus ja mitmed teised kodanikuühendused.

Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel, sünkroontõlge.

Palume ajakirjanikel registreeruda kersti.siilivask@eata.ee, esitada nimi ja isikukood.

NB! Kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Täiendav info:

Kersti Siilivask, projektijuht kersti.siilivask@eata.ee;  mobiil 5813 7079

Konverentsi kava:

10.15-11.00 Registreerimine ja hommikukohv

11.00-11.10 Konverentsi avamine

Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

Ülle Kesküla, Friedrich Eberti Fondi Eesti büroo juhataja

11.10-11.40 „ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 tutvustus“

Marriët Schuurman, NATO peasekretäri eriesindaja (videopöördumine)

„Parlamendi roll naised, rahu ja julgeolek tegevuskava edendamisel NATO liikmesriikides“

Audrey Reeves, Bristoli Ülikooli politoloogia doktorant, feminismi ja globaalse õigluse lektor Cardiffi Ülikoolis

11.40-11.50 Tervitussõnad pr Marina Kaljurand, Eesti Vabariigi välisminister

11.50-12.50 „Rahvusvaheline kogemus: naiste roll rahu ja julgeoleku tagamisel“

Prof Andrea Pető, PhD, Budapesti Kesk-Euroopa Ülikooli Soouuringute Instituudi õppejõud

Maria Appelblom, ÜRO politseijõudude ülem

T.E. Alain Hausser, Kanada Suursaadik Eestis, Lätis ja Leedus

Moderaator: Tiiu Pohl, PhD, Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete õppejõud

12.50-13.50    Lõuna

13.50-14.10 „ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava tutvustus“

Paul Teesalu, Välisministeeriumi poliitikaosakonna peadirektor

„Naised kaitseväes: müüdid ja tegelikkus“

Silva Kiili, teadur, NATO töögrupi “Naiste integratsioon maaväe lahingüksustes” liige

14.10-15.20 Paneeldiskussioon „Naised, rahu, julgeolek: Eesti panus“

Urmas Paet, Euroopa Parlamendi liige, Eesti välisminister 2005-2014

Brig-kin Meelis Kiili, Kaitseliidu ülem

Merri Kastemäe, missioonide väljaõppe ekspert

Kol-ltn Rein Vaabel, Kaitseväe Peastaap

Moderaator: Marica Lillemets, Eesti NATO Ühingu meedianõunik

15.20-15.40 „Miks me sellel teemal ikka veel räägime?“

Erukindralmajor Tiiu Kera, Ameerika Ühendriikide õhujõud

15.40-16.00 Konverentsi kokkuvõte

Marianne Mikko, Riigikogu liige 

16.00-17.00 Vastuvõtt

Korraldaja: Eesti NATO Ühing

Toetajad: Friedrich Eberti Fond, Naiskodukaitse, Kanada saatkond ja NATO peakorter

Koostööpartnerid: Välisministeerium, Eesti Politsei Naisühendus, Kaitseliit, Tallinna Ülikool, MTÜ Mondo,  Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Inimõiguste Instituut,  Eesti Naisjuristide Liit


02.02.2016

Eesti NATO Ühing tähistab 15. aastapäeva

2. veebruaril 15 aastat tagasi (2001. aastal) loodi Tallinnas kodanikuaktivistide ja Kaitseministeeriumi eestvõttel vabaühendus, mis hakkas rahvale tutvustama NATOt kui riikide julgeolekustruktuuri ning Eesti võimalusi sellega liitumisel. Ühingu idee sünni juures olid teiste hulgas ka tänane president Toomas Hendrik Ilves, suursaadik Jüri Luik ja Trivimi Velliste.


Täna toetab Ühing  Eesti NATO liikmeksolekut, tutvustab NATO eesmärke ja tegevust ning kaasab avalikkust kaitse- ja julgeolekupoliitika alasesse debatti. Lisaks korraldab haridusprogramme koolinoortele ja õpetajatele Eestis ning välismaal. 

 

Eesti NATO Ühingul on ligi 200  liiget, eraisikud ja organisatsioonid, kes jagavad ühiseid  julgeolekupoliitilisi seisukohti ning panustavad  riigi- ja kodanikukaitsesse. Ühing peab oma missiooniks toetada üksteisemõistmist Eesti ühiskonnas ja  rahvusvahelist stabiilsust. 

 

Eesti NATO Ühingu nõukogu esimees Marko Mihkelson“Eesti NATO Ühing on vabaühendusena suutnud oma 15 tegutsemisaasta jooksul mängida märkimisväärset rolli meie riigikaitse ning eriti selle rahvusvahelise mõõtme teadvustamisel Eesti ühiskonnas. Ühingu koolitusprogrammid, rahvusvahelised üritused ja teavituspäevad  on kujunenud lahutamatuks osaks psühholoogilise kaitse tugevdamisel.”

 

Ühingu tuntumad ettevõtmised on iga-aastane konverents „Eesti julgeolek: Minu panus“; naised, rahu ja julgeolek ümarlauad; rahvusvaheline Balti-Vene Noortefoorum; õpetajate kevad- ja sügiskoolid; NATO simulatsioonid noortele jpm. Eelmisel aastal avati koostöös partneritega Põltsamaa Ühisgümnaasiumis küberkaitse õppesuund.

 

Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees Krista Mulenok:  „Julgeolek ja turvatunne on iga kodaniku jaoks oluline igapäevaelu osa. Pole sugugi üleliigne olla hästi kursis meie endi võimaluste ja meie NATO liitlaste kavadega Eesti kaitsel. Hästi informeeritud kodanik on samuti üks osa turvalisest riigist. Selle eesmärgi nimel meie ühing tegutsebki“.

 

Ühingu inglisekeelne nimetus on Estonian Atlantic Treaty  Association (EATA) ning ta kuulub rahvusvahelisse ühendusse Atlantic Treaty Association (ATA) koos 37 kandidaat- ja partnerriigiga. ATA peakorter asub Brüsselis. Eesti NATO Ühing on Arengukoostöö Ümarlaua, Inimõiguste Ümarlaua, Vabaühenduste Liidu EMSL ja Lapse Huvikaitse Koja liige. EATA on ka Carolin Illenzeeri Fondi üks asutajatest.

EATA koostööpartneriteks on NATO peakorter, Kaitseministeerium, Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Riigikantselei, Kaitseliit, Kaitsevägi, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Välispoliitika Instituut, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus (ICDS), Unitas SA, Sinu Riigi Kaitse MTÜ, Konrad Adenaueri Fond, Friedrich Eberti Fond, Kodanikukaitse MTÜ ning mitmed suursaatkonnad. Palju tööd tehakse ära vabatahtlike poolt.


Tähistamaks Ühingu asutamise 15. aastapäeva korraldab EATA oma liikmetele ja headele koostööpartneritele 12.
 mail 2016 julgeolekukonverentsi Kaitseministeeriumis.


29.01.2016

Holokausti ohvrite mälestuskonverents „Kas ajaloost on võimalik õppida?“ 

Täna toimub Okupatsioonide muuseumis juba viiendat korda ajaloo- ja ühiskonnaõpetajatele suunatud Holokausti ohvrite mälestuskonverents “Kas ajaloost on võimalik õppida?“ 

Konverentsi korraldab Eesti NATO Ühing koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Unitas Sihtasutuse ja Tartu Ülikooli eetikakeskusega.

Holokausti mälestuskonverentsi avas Holokausti Mälestamise Rahvusvahelise Ühenduse Eesti delegatsiooni juht, Eesti suursaadik Iisraelis Malle Talvet-Mustonen. Ta rõhutas avakõnes:„Juudi rahvast ja juutide loodud kultuuri hävitama asudes asuti tegelikult hävitama meie Euroopa kultuuri ja tsivilisatsiooni. Tuleb meeles pidada, et teisi alandades alandame iseennast, teisi hävitades hävitame iseennast.”

Konverentsil otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas kujuneb ühiskonnas totalitaarne režiim, mida tähendab inimelule majandusliku väärtuse andmine ning kas ajaloost on võimalik õppida. Ettekannetega esinevad Urmas Sutrop, Egge Kulbok-Lattik, Maria Mälksoo, Tarmo Jüristo ja  Dimitri Rõbakov. Külalisesineja Tal Bruttmann Mémorial de la Shoah’st Prantsusmaalt räägib sellest, mida tähendab inimelule majandusliku väärtuse andmine. Ta on öelnud: „70 aastat peale Teise maailmasõja lõppu, kuniks valitsevad pinged Euroopas, peaksime  ajaloo õppetunde meeles pidama.“ Ettekannetele järgnevad arutelud ning ühiselt vaadatakse Aldo Gugolz filmi  “Always willing to serve you, …” Inimsusevastased kuriteod ja äri õitseb.