Nõukogu

Eesti NATO Ühingu nõukogu koosseis alates 22.02.2018

 

Nõukogu esimees:

Marko Mihkelson (Riigikogu väliskomisjoni esimees) 

 

Nõukogu liikmed:

Mariliis Gross (Kaitseministeeriumi NATO-Euroopa Liidu osakonna juhataja)

Elina Seppet (Kaitseministeerium)

Irene Käosaar (Integratsiooni Sihtasutuse juhataja)

Miko Haljas (Välisministeeriumi julgeolekupoliitika ja transatlantiliste suhete büroo juhataja)

kol-ltn Meelis Vilippus (Kaitseväe juhataja administratsiooni ülem)

kol-ltn Aivar Sarapik (Kaitseväe vanemkaplan)