Liikmelisus organisatsioonides

EATA liikmelisus riiklikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides

 

EATA kuulub katuseorganisatsiooni ATA, mis ühendab 37 NATO Ühingut ümber maailma. EATA on Arengukoostöö Ümarlaua, Inimõiguste Ümarlaua, Vabaühenduste Liidu EMSL ja Lapse Huvikaitse Koja liige.