Page 3 - nato_web
P. 3
kui ükski teine riik Põhja-Euroopas. Oleme majanduslikult, poliitiliselt, aga ka
julgeolekuliselt osa millestki palju suuremast ja võimsamast – me pole enam üksi,
nagu me olime üksi 1939.–1940. aastal. Et end selles suuremas koosluses veelgi
enam nähtavaks teha, veelgi mõjukam olla, peame ise eeskujulikud liitlased ole-
ma. Mul on au olla riigipea maal, mis täidab kokkuleppeid ja omab teatud teema-
des erikaalu, nii nagu Eesti seda küberjulgeoleku valdkonnas kahtlemata omab.

Seda raamatut lugedes mõelgem mineviku kõrval ka tulevikule. Ajalugu ei
ole lõppenud. Kas adume, et oleme osalised homse kujundamisel? Kas meil on
piisavalt mõjukust suurte protsesside osalistena? Millise julgeolekukeskkonna
pärandame oma lastele?
   1   2   3