Vabatahtlikud

vabatahtlik_sober

 

Eesti NATO Ühing on vabatahtliku sõber!

 

Kui soovid vabatahtlikuna panustada, võta julgelt ühendust info@eata.ee

Eesti NATO Ühing jägib vabatahtliku tegevuse hea tava.

 

 

Meie kõigi julgeoleku heaks

 

Eesti sai NATO liikmesaatuse 2004. aastal. Eesti NATO Ühing sai alguse mõned aastad varem, et toetada Eesti püüdlusi NATOga liitumisel. Aga ega sellega tegemised otsa ei saanud: meie kõigi kaitsetahte ärgitamine ning armastus Eesti vastu ei lõppe kunagi.

Eesti NATO Ühingu töötajad ja vabatahtlikud Lennusadamas NATO 65/10 üritusel

Tänasel päeval on Eesti NATO Ühingu eesmärgiks kasvatada inimeste teadlikust riigikaitse- ning julgeolekuteemadel ning tutvustada Eesti riikluse arendamise kogemust ka mujal maailmas.

 

Selleks korraldab ühing mitmesuguseid üritusi. Olgu suurematest mainitud näiteks Balti-Vene noorte foorum ning NATO-Euroopa Liidu ümarlaud, mis on suunatud esmajoones üliõpilastele. NATO-Euroopa Liidu ümarlauast võtab tavaliselt osa noori ligi 40 riigist, isegi Hiinast. Koolinoortele korraldatakse regulaarselt temaatilisi loomekonkursse: joonistusvõistlusi, fotovõistlusi. Samuti käiakse koolides ajaloo, riigikaitse ja ühiskonnaõpetuse tundides rääkimas NATOst ning riigikaitsest. Laiemale avalikkusele ja kitsamale hulgale huvilistele korraldatakse erinevaid aruteluüritusi. Arutelu teemad mängib kätte päevapoliitiline olukord ja elu ise. Näiteks hetkel on väga päevakajaliseks teemaks liitlasvägede saabumine ning praegune julgeolekuolukord Euroopas ja kogu maailmas. Teinekord organiseeritakse meediasse temaatilisi artiklisarju, sest julgeolekuteemalisi analüüse ei ole Eestis kunagi liialt palju.

 

Avalikel üritustel (näiteks Viimsi turvalisuse päeval, Euroopa Päeval, Valga militaarfestivalil jms) on ühing sageli väljas infotelgiga ning tutvustab koos vabatahtlikega inimestele NATOt ning NATO Ühingu  tegemisi.

 

Läheneva eesistumise üheks teemaks on kaitsevaldkond ning seega on ühingu töötajatel ning vabatahtlikel ees väga põnevad ajad.

 

VABATAHTLIKEST

 

Ühingu vabatahtlike kaasamise ajalugu algas 2010. aastal. Toona pidi NATO Ühing koostöös välisministeeriumiga korraldama NATO välisministrite mitteametliku kohtumise. Ilmselgelt ei jätkunud sellise tähtsa ülesande täitmiseks töötajate ja liikmete panusest, vaid otsustati kaasata vabatahtlikke. Selleks korraldati konkurss. Endast andis märku 40 inimest, kelle hulgast valiti välja 20 vabatahtlikku. On tähelepanuväärne, et nii mõnigi nendest tegutseb vabatahtlikuna ühingu juures siiani.

 

Eesti NATO Ühingul on hetkel üle 60 vabatahtliku, kuid aktiivsemad on nendest 10. Torkab silma, et ühing on liikmete kaasamisel väga nutikas. „Me kohtume iga uue liikmega ning lepime kokku, millist rolli värske liige tahab kanda. Mõnele piisab liikmemaksu maksmisest ning infovoos olemisest, mõni teine tahab aga vägagi aktiivselt kaasa lüüa. Huvilistele otsime koos sobivaid tegevusi,“ selgitab ühingu juhatuse liige Krista Mulenok, kes peab väga oluliseks igale huvilisele sobiliku rolli leidmist. Laias laastus lööb ühingu tegevustes vabatahtlikuna kaasa ca 10% liikmeskonnast. Ühingu vabatahtlike peamiseks kasvulavaks on aga Tallinna ja Tartu ülikoolist tulevad praktikandid. Nii mõnigi neist otsustab pärast praktika lõppu jääda ühingu juurde suurema või väiksema rolliga tegutsema. Igal juhul on püsivabatahtlikud kõrges hinnas, sest nemad juba tunnevad ühingu väärtusi, on kursis tegevusplaanidega ning nende kaasamine on kergem.

 

Vabatahtlikuks võib loomulikult tulla igaüks, kuid vähemalt huvi NATO ja riigikaitse vastu peab inimesel omast käest võtta olema. Ilma selleta oleks ühingus ilmselt väga igav. Oluline on inglise keele oskus: see on rahvusvaheliste ürituste korraldamisel peamine töökeel. Vene keele oskus on kõrges hinnas, seda enam, et paljud eesti noored seda keelt enam ei valda.

 

Üldjuhul abistavad vabatahtlikud ühingu töötajaid erinevate ürituste korraldamisel ja läbiviimisel, kuid huvi ja soovi korral saavad vabatahtlikud enda proovile panna palju keerukamate ülesannetega. Näiteks koostas üks vabatahtlik terve raamatu Eesti NATO Ühingu 15 tegutsemisaastast. Pikaajalisi vabatahtlikke kaasatakse ka tegevusplaanide kootamise juurde.

 

Seega on Eesti NATO Ühing igati sobilik neile, kes tahavad täpsemalt teada riigikaitse teemadest ning NATO rollist Eestis ja maailmas.

 

Kirja pannud Anu Viltrop. Originaaltekst: http://vabatahtlikud.ee/meie-koigi-julgeoleku-heaks/