Ansip: kaitsekulutused võiksid jõuda kahe protsendini SKT-st 2012. aastal

Peaminister Andrus Ansipi hinnangul elavad eestlased julgeoleku seisukohalt oma ajaloo ilmselt kõige turvalisemat etappi, kuna Eesti on NATO ja Euroopa Liidu liige ning riigi majandus on üha enam integreerumas ülejäänud maailmaga.

Peaminister Andrus Ansipi hinnangul elavad eestlased julgeoleku seisukohalt oma ajaloo ilmselt kõige turvalisemat etappi, kuna Eesti on NATO ja Euroopa Liidu liige ning riigi majandus on üha enam integreerumas ülejäänud maailmaga.

„Me ei pea oma julgeoleku pärast igapäevaselt muretsema. Meil ei ole põhjust kahelda NATO ja artikkel viie toimimises,“ ütles peaminister, kelle sõnul suurendavad meie julgeolekut ka Eesti liitumine eurotsooniga ning OECD-ga.

Loe edasi Eesti Päevalehest!

Allikas: Eesti PäevalehtPeaminister Andrus Ansip tõstis esile kaitseväelaste pühendumust

Pühapäeval, 16. mail kaitseväe õppust Kevadtorm 2010 külastanud peaminister Andrus Ansip andis kõrge hinnangu Eesti kaitseväelaste pühendumusele ja professionaalsusele.

Foto: Eesti kaitsevägi
Foto: Eesti kaitsevägi

Pühapäeval, 16. mail kaitseväe õppust Kevadtorm 2010 külastanud peaminister Andrus Ansip andis kõrge hinnangu Eesti kaitseväelaste pühendumusele ja professionaalsusele.

„Eesti kaitseväelased on kõrge professionaalsusega, väga hea ettevalmistusega ning pühendunud. Kõige olulisem on patriotism,“ sõnas peaminister. Kuuendat aastat peaministrina kaitseväe õppust Kevadtorm külastanud Andrus Ansip rõhutas kaitseväe jätkuvat arengut üksustevahelise koostöö, side ja tagalatoetuse valdkondades.

„See on hea, et Kevadtorm on igal aastal eri piirkonnas,“ ütles peamister Ansip. „Kohalikele on õppused paras katsumus. Tahan kõiki Eesti inimesi, kes mõistavad, miks sellised suured õppused on vajalikud. Meie inimesed saavad aru, et kui kaitsevägi ei harjuta rahutingimustes, võib see kriisisituatsioonis väga kalliks maksma minna.“

Kevadtormi üldjuht, maaväe ülem kolonel Indrek Sirel andis Pärnumaal Tihemetsas paiknevas õppuse juhtstaabis peaministrile ülevaate õppust ja õppuse senisest käigust.

Peaminister külastas 1. Jalaväebrigaadi staapi, kus brigaadi ülem kolonelleitnant Raivo Tamm tutvustas kasutatavaid side- ja juhtimissüsteeme.

Peaminister vestles õppusel osalevate jalaväebrigaadi reservväelastega. „Suur aitäh teile selle eest et te reservväelastena olete pidanud vajalikuks Kevadtormist osa võtta!“ ütles peaminister reservväelastele.

Peaminister vastas ka reservväelaste küsimustele, mis puudutasid Eesti liitumisprotsessi eurotsooniga ning riigi majandusseisu. „Majandus hakkab kasvama,“ ütles peaminister reservväelastele.

Kevadtorm 2010 raames viib 1. Jalaväebrigaad läbi reservõppekogunemise. Õppekogunemise eesmärgiks on meelde tuletada ajateenistuses omandatu, lisada uusi teadmisi ja harjutada reservväelaste tegutsemist oma allüksuse koosseisus.

3500 kaitseväelast, kaitseliitlast ja reservväelast harjutavad 3.- 23. maini Pärnu- ja Viljandimaal õppusel Kevadtorm 2010. Õppuse eesmärgiks on saavutada tänavu kevadel reservi arvatava Kalevi jalaväepataljoni koostegutsemise võime.

Allikas:

Eesti kaitsevägiPeaminister ja peastaabi ülem kohtusid Afganistanis teenivate kaitseväelastega

Peaminister Andrus Ansip ja Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Neeme Väli külastasid Camp Bastioni sõjaväebaasi Afganistanis, et lähemalt tutvuda Eesti kontingendi teenistusega ning tänada Eesti sõdureid teenistuse eest NATO operatsiooni sõjaliselt kõige aktiivsemas provintsis.

Foto: Kaitseväe peastaap
Foto: Kaitseväe peastaap

Peaminister Andrus Ansip ja Kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Neeme Väli külastasid Camp Bastioni sõjaväebaasi Afganistanis, et lähemalt tutvuda Eesti kontingendi teenistusega ning tänada Eesti sõdureid teenistuse eest NATO operatsiooni sõjaliselt kõige aktiivsemas provintsis.

“Abistades teisi aitate te kaitsta Eesti Vabariiki. Kuigi teenistus Afganistanis on raske, on lihtsam lahendada probleeme seal, kus nad tekivad ja mitte lasta neil levida regioonist väljapoole,” sõnas peaminister kohtudes Estcon-8 ja Estcon-9 kaitseväelastega. “Kas te tunnistate seda või mitte, kuid igaühes teis on Eesti patrioot. Võttes enda kanda Eesti liitlaskohustuste täitmise on teie panust Eesti riigi julgeolekusse raske alahinnata. Tänan, et te olete enda kanda võtnud Eesti julgeolekukohustuste täitmise.”

Estcon-8 ülem kolonelleitnant Kajari Klettenberg tutvustas peaministrile lähemalt kontingendi missioonipiirkonda, üksuste tegevust, koosseisu ja varustust. Camp Bastionis toimub praegu Eesti kontingentide vahetus ning kohapeal viibib ligi 300 sõdurit. Klettenbergi sõnul on operatsioonialal jätkuvalt kõige suuremaks ohuks isetehtud lõhkeseadeldised.

“Improviseeritud lõhkeseadeldised on koalitsioonivägede põhiprobleem, sest piiratud liikumisvabadus pärsib sõjaliste üksuste manööverdamise võimet,” ütles kolonelleitnant Klettenberg.

Pärast kontingendiga tutvumist liikusid peaminister Ansip ja brigaadikindral Väli treeningväljale, et jälgida uue kompanii treeningut isetehtud lõhkekehade avastamisel ja kahjutukstegemisel ning Eesti jalaväekompanii miinipildujate treeninglaskmist.

Estcon-8 teenib Suurbritannia juhitava Helmandi väekoondise koosseisus Nad-e-Ali piirkonnas. Lisaks jalaväelastele teenivad rahutus Helmandi provintsis logistiline toetuselement NSE-8, staabiohvitserid ja staabiallohvitserid.

Kaitsevägi osaleb NATO juhitud sõjalisel operatsioonil Afganistani rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude ISAF koosseisus alates 2003. aastast.

Allikas:

Kaitseväe peastaapPeaminister Ansip tänas Lashkar Gahs tsiviilmissioonidel töötavaid Eesti inimesi

Peaminister Andrus Ansip kohtus 7. mail Helmandi provintsi pealinnas Lashkar Gahs Eesti meditsiinieksperdi ja Euroopa Liidu politseimissiooni töötajaga, kellega vesteldi olukorrast Eesti põhilises missioonipiirkonnas Afganistanis. Kohtumiste juures olid ka Lashkar Gahs Helmandi väekoondise ning provintsi ülesehitusmeeskonna Eesti juhid.

Foto: Vabariigi Valitsus
Foto: Vabariigi Valitsus

Peaminister Andrus Ansip kohtus 7. mail Helmandi provintsi pealinnas Lashkar Gahs Eesti meditsiinieksperdi ja Euroopa Liidu politseimissiooni töötajaga, kellega vesteldi olukorrast Eesti põhilises missioonipiirkonnas Afganistanis. Kohtumiste juures olid ka Lashkar Gahs Helmandi väekoondise ning provintsi ülesehitusmeeskonna Eesti juhid.

Meditsiiniekspert Anu Raisma andis peaministrile ülevaate Afganistani meditsiinivaldkonna põhilistest probleemidest. Nii puudub tema sõnul kohapeal elementaarne arusaamine hügieenist, mille tulemuseks on kõrge laste suremus (25% lapsi sureb enne viie aastaseks saamist) ja inimeste lühike eluiga (keskmiselt 45 aastat). Eesti päästemeeskonna meedik Anu Raisma koordineerib provintsi tervishoiusektori arendamist ja nõustab selles valdkonnas Helmandi provintsivalitsust.

Euroopa Liidu politseimissiooni EUPOL raames Lashkar Gahs töötava politseiniku Tanel Tiksiga kõneldi kohaliku politseisüsteemi ülesehituse raskustest. Tiksi arvates on üheks olulisemaks probleemiks sõjaolukorraga provintsis paramilitaarse politsei organisatsiooni arendamine tsiviilülesandeid täitvaks korrakaitse organiks. Tiks tegeleb Helmandi provintsi pealinnas territoriaalsete politseiüksuste juhtide nõustamisega ja treenib kohalikke politseiametnikke.

Kohtumiste käigus nentis Ansip, et kuigi põhipanustajaks Afganistanis on jätkuvalt militaarüksused, on lõppeesmärk saada Afganistanis toimima tsiviilühiskond. „Tänan teid selle töö eest, mis viib nii Eestit kui rahvusvahelist kogukonda lähemale selle eesmärgi täitmisele,“ ütles ta.

Allikas:

Vabariigi ValitsusPeaminister Ansip: Eesti saab toetada Kosovot reformide läbiviimisel

Peaminister Andrus Ansip rõhutas tänasel kohtumisel Kosovo peaministri Hashim Thaciga, et Eesti toetab Kosovos läbiviidavaid reforme ja on nõus riigi ülemineku ja reformikogemust jagama.

Foto: Vabariigi Valitsus
Foto: Vabariigi Valitsus

Peaminister Andrus Ansip rõhutas tänasel kohtumisel Kosovo peaministri Hashim Thaciga, et Eesti toetab Kosovos läbiviidavaid reforme ja on nõus riigi ülemineku ja reformikogemust jagama.

Ühtlasi märkis peaminister, et Eesti näeb Kosovot tulevase Euroopa Liidu liikmesriigina, kuid selleks on Kosovos vaja teha veel palju kodutööd. Samas tunnustas Ansip Kosovo kiiret arengut kahe iseseisvusaasta jooksul ning leidis, et riigi senine koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega on olnud viljakas.

„Eesti jaoks on oluline Kosovo arengu toetamine Euroopa Liidu tsiviilmissiooni EULEX raames, milles osaleme praegu seitsme inimesega,“ ütles peaminister Ansip. „Eestil on maailmale pakkuda eelkõige e-valitsemise ja internetipõhiste avalike teenuste kogemust ning seda oleme valmis ka Kosovoga jagama,“ rõhutas ta.

Kõneldes reformidest tõstis peaminister esile eelkõige selgeid omandisuhteid sätestava õigusliku aluse loomise olulisust. „Selged omandisuhted loovad välisinvestorites usaldust riigi majanduskeskkonna vastu,“ nentis ta. Näiteks tõi peaminister maakatastri, mille olemasolu ja tõhus toimimine on üheks eelduseks välisinvesteeringute ligimeelitamisel.

Kosovo peaministriga oli juttu ka arengutest Lääne-Balkanil, mille juures peaminister Ansip tõstis esile konstruktiivse koostöö olulisust kõigi naabritega. Kommenteerides Kosovo suhteid Serbiaga märkis peaminister Thaci, et koostöö on praegu käimas eelkõige sellistes valdkondades nagu võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega.

Allikas:

Vabariigi Valitsus