Kandideeri praktikale NATO peakorterisse!

Alates 1. aprillist ootab NATO peakorter Brüsselis avaldusi noortelt, kes sooviksid NATO struktuuris läbida kuuekuulise praktika .

Foto: Kaitseministeerium
Foto: Kaitseministeerium

Alates 1. aprillist ootab NATO peakorter Brüsselis avaldusi noortelt, kes sooviksid NATO struktuurides läbida kuuekuulise praktika .

Praktikale saavad kandideerida vähemalt 21-aastane tudengid või äsja ülikooli lõpetanud noored, kes valdava heal tasemel inglise või prantsuse keelt.

NATO peakorter ootab praktikale noori erinevatest eluvaldkondadest. Rakendust leiavad nii rahvusvaheliste suhete, kaitsepoliitika, majanduse, meedia-ja ajakirjanduse, IT ja paljude muude alade asjatundjad.

Loe täpsemalt NATO kodulehelt!

Allikas: www.nato.intStefanie Babst: NATO naised — lootusetu väljavaade?

NATO ja naised on paljude jaoks sobimatu sõnapaar. Silme ette tulevad hoopis NATO peakorteri koridore ja saale täitvad ning otsuseid langetavad mundris või tumedas ülikonnas — see on diplomaatide lemmikriietus — mehed kirjutab Stefanie Babst.

NATO ja naised on paljude jaoks sobimatu sõnapaar. Silme ette tulevad hoopis NATO peakorteri koridore ja saale täitvad ning otsuseid langetavad mundris või tumedas ülikonnas — see on diplomaatide lemmikriietus — mehed. Naisi ei leia NATO kõrgematelt poliitilistelt ametikohtadelt just palju.

Foto: NATO
Foto: NATO

Prantsuse suursaadik Pascale Andreani on ainus naine Põhja-Atlandi Nõukogu laua taga ja hakkab meeste seas kergesti silma. Ka valdav enamus NATO peakorteri juhtivatest ametikohtadest kuulub meestele. Praegu on peakorteri 19 kõrgemast tsiviilametnikust ainult kaks naised. Tänaseni ei ole allianss kordagi ametisse nimetanud naissoost saadikut või eriesindajat ega valinud naist peasekretäriks või ase-peasekretäriks. Viimane tõik on seda üllatavam, et NATO välisministrite seas on hulgaliselt naisi. Islandit ja Horvaatiat juhivad koguni naispeaministrid ning Saksamaad naissoost kantsler.

Lähemal vaatlusel tundub olukord siiski veidi lootustandvam. Viimastel aastatel on järjest rohkem naisi NATO-sse tööle tulnud. Kuigi nad on endiselt vähemuses, teevad nad NATO poliitilises ja sõjalises struktuuris väga head tööd. Naised tegutsevad kaitsepoliitika ja hangete valdkonnas, töötavad kriisipiirkondades, näiteks Kabulis NATO kõrgema esindaja poliitiliste nõunikena ja juhivad programmi „Teadus rahu ja julgeoleku nimel“. Nad valmistavad ette komiteede koosolekuid, peasekretäri töökava ja analüüse NATO operatsioonidest. Ühesõnaga, naiste panus on NATO töös oluline nii peakorteris kui väljaspool.

Viimased kaheksa aastat on NATO teadlikult aidanud naistel läbi murda alale, kus traditsiooniliselt valitsevad mehed. Tänu sellele on alianssi tööle kandideerivate naiste arv järjekindlalt tõusnud. Hetkel töötab NATO sooperspektiivi komitee välja spetsiaalset tegevuskava ja vahendab võrdõiguslikkuse eelnõusid NATO ja partnerriikide vahel.

See mahub ka laiemasse konteksti, kus NATO tegutseb. NATO on hakanud tõsiselt kaasa aitama ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 rakendamisele. Sel 31. oktoobril aastal 2000 vastu võetud naiste, rahu ja julgeoleku alasel dokumendil on suhteliselt ambitsioonikad sihid — riike ja rahvusvahelisi organisatsioone kutsutakse üles aktiivselt kaitsma naisi ja lapsi vägivalla eest, pidama kohut seksuaalsete sõjakuritegude üle, integreerima rahulvalveoperatsioonidesse soolise võrdõiguslikkuse perspektiivi, arendama väljaõpet ja toetama kriisipiirkondade kohalike naiste ettevõtmisi rahu saavutamisel.

Julgustav on teada, et ka NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen on end sellele teemale pühendanud. Jaanuari lõpus Brüsselis toimunud ligi 400 valdalt naissoost julgeolekueksperdi koosviibimisel tunnustas peasekretär olulist rolli, mida naised mängivad ja peaksid mängima konfliktide ennetamisel, rahuläbirääkimistel, rahuvalveoperatsioonidel ning rahvusliku ja rahvusvahelise tasandi otsustusprotsessides.

Peasekretäri sõnumiga ühinesid ÜRO värske eriesindaja Margot Wallström, kelle töövaldkond hõlmab naiste ja laste vastu suunatud seksuaalkuritegudega võitlemist, endine USA riigisekretär Madeleine Albright ja Hispaania esimene asepresident Maria Teresa Fernandez de la Vega, kes rõhutasid, et resolutsiooni nr 1325 rakendamine on pigem vajaduse kui valiku küsimus.

Siiani on NATO riigid resolutsiooniga nr 1325 tegelemist alustanud sõjalisest poolest — kõigisse NATO planeeringu- ja operatsioonitegevustesse on põimitud soolise võrdõiguslikkuse küsimused ja kehtestatud selge käitumiskoodeks sõjalisele personalile. Liitlased on loonud fhanistani rahvusvaheliste julgeolekujõudude juhtkonna juurde soolise võrdõiguslikkuse nõunike ametikohad. Mitmed liitlasriigid on juba koostanud rahvuslikud tegevuskavad, et aidata kaasa resolutsiooni nr 1325 rakendamisele. NATO inimkaubanduse vastane programm, mille põhirõhk on operatsioonidel viibiva personali käitumisjuhiste koostamisel ja väljaõppel, aitab samuti naisi kaitsta.

Need on kõik head uudised, kuid nüüd, kus NATO peasekretär on eesmärki toetama asunud, on ambitsioonikamad arengud käeulatuses. Afganistanis ja teistel NATO operatsioonidel peaks NATO pidevalt kaasama kohalikke naisi ja toetama nende oskuste edendamist. Üks NATO prioriteete on juba praegu noorte naiste seas kaitsepoliitika vastu huvi tõstmine.

NATO naissoost välis- ja kaitseministrid tahavad aeg-ajalt kohtuda, et arutada nende poliitilise tegevuse mõju resolutsiooni nr 1325 rakendamisele. Sama võiksid teha ka Brüsselis töötavad nais-suursaadikud NATO liikmes- ja partnerriikidest. NATO naiste süstemaatilisem väljaõpe ja mentorlus annaks tulevikus rohkem naissoost eeskujusid kõrgetel ametikohtadel, mis saadaks alliansist välja väga olulise sõnumi.

Resolutsiooni nr 1325 kümnenda aastapäeva lähenedes käesoleval aastal on hea võimalus valitsustel, rahvusvahelistel organisatsioonidel ja kodanikuühendustel mõelda järele, mida veel saaks ära teha, et seda murrangulist resolutsiooni reaalselt rakendama hakata. Tänu NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussenile püsib resolutsioon nr 1325 NATO prioriteeide hulgas kõrgel kohal. See on hea uudis kõigile, sealhulgas NATO naistele.

Dr Stefanie Babst on NATO peasekretäri abi asetäitja kommunikatsiooni ja avaliku diplomaatia küsimustes. Ta on üks kõrgemaid naissoost ametnikke NATO rahvusvahelises personalis. Käesolevas artiklis esitab autor oma isiklikke ideid, mis ei väljenda NATO ametlikke seisukohti.

Allikas:

DelfiNATO loodab tihendada suhteid Pakistaniga

17. veebruaril külastas NATO peakorterit Pakistani välisminister Shah Mahmood Quareshi, kes kohtus alliansi peasektretäri Anders Fogh Rasmusseniga ja Põhja-Atlandi Nõukogu liikmetega.

Foto: NATO
Foto: NATO

17. veebruaril külastas NATO peakorterit Pakistani välisminister Shah Mahmood Quareshi, kes kohtus alliansi peasektretäri Anders Fogh Rasmusseniga ja Põhja-Atlandi Nõukogu liikmetega.

Kohtumise käigus kinnitasid liitlased, et loodavad jätkata koostööd Pakistani demokraatlikult valitud valitsusega ja süvendada juba alustatud poliitilist dialoogi. Liitlased ja välisminister Quareshi olid ühel nõul, et Pakistanil ja NATO-l on ühiseks eesmärgiks rahu saavutamine ja tagamine Afganistanis.

Liitlased tunnustasid Pakistani võitlust Talibani mässulistega Afganistani piiri lähsitel ja tänasid välisministrit Pakistani panuse eest piiride turvamisel.

Välisminister Quareshi ja liitlased märkisid, et rahu Afganistanis on otseselt seotud rahuga Pakistanis ning et koostöö jätkamine ja edasiarendamine on vajalikud efektiivseks piiride kaitseks.

Allikas:

NATOAafrika Liit ja NATO otsivad võimalusi praktiliseks koostööks

Eile ja täna külastas NATO peakorterit Aafrika Liidu (AL) kõrgete ametnike grupp, mida juhtis AL-i rahuoperatsioonide osakonna juht Sivuyile Thandikhaya Bam.

Aafrika Liidu logoEile ja täna külastas NATO peakorterit Aafrika Liidu (AL) kõrgete ametnike grupp, mida juhtis AL-i rahuoperatsioonide osakonna juht Sivuyile Thandikhaya Bam.

Visiidi jooksul arutati NATO rolli uues julgeolekukeskkonnas, koostöövõimalusi ja arenguid NATO ja AL-i suhetes.

Alates 2005. aastast on AL-i ja NATO koostöö järjest tihenenud ja praktilisemaks muutunud. AL-i palvel toetas NATO Aafrika Liidu missiooni Sudaanis ja abistab AL-i hetkel piraatlusevastases tegevuses Adeni lahes.

Koostöös NATO-ga on AL-i ametnikele avanenud palju väljaõppevõimalusi ja arendatud on AL-i rahutagamisvõimekust.

Allikas:

NATODr Jamie Shea: Eesti ja Gruusia näited tõestavad, kui halvav on küberrünnakute mõju

Päevavalgele järjest rohkem tõendeid, et riigid korraldavad küberrünnakuid, et testida teiste riikide infosüsteemide vastupidavust või varastada riigisaladusi, ütles NATO poliitikaplaneerimise juht Dr Jamie Shea.

Dr Jamie Shea
Foto: NATO

Aastaid tagasi seostus häkkerite poolt varastatud salajane info tööstusliku või ärilise spionaažiga. Teine kujund, mis seoses küberjulgeolekuga meenub, on kodus istuv teismeline, kes üritab lihtsalt nalja pärast Pentagoni infosüsteemidesse sisse häkkida.

Tänapäeval tuleb päevavalgele järjest rohkem tõendeid, et riigid korraldavad küberrünnakuid, et testida teiste riikide infosüsteemide vastupidavust või varastada riigisaladusi. Eesti ja Gruusia näited tõestavad, kui tugevalt halvavat võimet omavad hästikorraldatud küberrünnakud valitsuse ja erasektori administratiivsüsteemidele.

Kui suur on oht, et meid tabavad küberrünnakud? Kuidas saame neid ära hoida ja kes juhib võitluses häkkerite ja kaitsjate vahel? Milliseid muudatusi rahvusvahelistes seadustes on vaja, et hoida ära küberrünnakuid riigile ja erasektorile?

Vaata Dr Jamie Shea videoloengut küberrünnakute teemal!

Allikas:

NATOJärjekordne strateegilise kontseptsiooni avalik videokonverents toimub 3. veebruaril

Kõigil huvilistel on strateegilise kontseptsiooni kodulehele võimalik kirjutada küsimusi ja kommentaare. Seekord ootavad eksperdid avalikkuse arvamust muudatustest, mida vajaksid NATO struktuur, kaitsejõud ja kaitsevõimekus.

Foto: NATO
Foto: NATO

Järgmine reaalajas toimuv videosessioon leiab aset kolmapäeval, 3. veebruaril kell 17:00.

Kõigil huvilistel on strateegilise kontseptsiooni kodulehele võimalik kirjutada küsimusi ja kommentaare. Seekord ootavad eksperdid avalikkuse arvamust muudatustest, mida vajaksid NATO struktuur, kaitsejõud ja kaitsevõimekus.

Küsimustele vastavad ja oma vaateid jagavad endine NATO ase-peasekretär kaitseinvesteeringute alal Robert Ball, Carnegie Europe’i direktor Fabrice Pothier ning NATO ümberkujunduse ja arenduse kõrgema ülemjuhatuse Euroopa esindaja admiral Jorgen Berggrav. Sessiooni modereerib NATO kommunikatsiooniosakonna juhataja Dr Gerline Niehus.

Küsimused ja kommentaarib palub NATO kirjutada strateegilise kontseptsiooni internetifoorumisse, kus need paneelil osalevate ekspertideni jõuavad.

Allikas:

NATOLaaneots arutas NATO strateegilist kontseptsiooni

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots arutas eile ja täna Brüsselis NATO sõjalises komitees NATO uue strateegilise kontseptsiooni ja Afganistani operatsiooniga seotud küsimusi.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots arutas eile ja täna Brüsselis NATO sõjalises komitees NATO uue strateegilise kontseptsiooni ja Afganistani operatsiooniga seotud küsimusi.

Foto: NATO
Foto: NATO

Loodav strateegiline kontseptsioon määratleb NATO ees seisvad julgeolekualased väljakutsed ja NATO rolli nende lahendamisel, vahendas kaitseväe peastaabi pressiesindaja.

Uus strateegiline kontseptsioon arvestab muutunud julgeolekuolukorra ning nüüdisaegsete julgeolekuriskide, muuhulgas terrorismi, piraatluse, kliimamuutuste ja energiavarude vähenemisega. Samuti annab strateegiline kontseptsioon riikidele juhiseid NATO ees seisvate ülesannete lahendamiseks.

Praegu kehtiv strateegiline kontseptsioon pärineb aastast 1999. Uus strateegiline kontseptsioon peab valmima järgmiseks NATO tippkohtumiseks selle aasta lõpul.

NATO sõjalisse komiteesse kuuluvad kõikide liikmesriikide kaitseväe juhtajad. Komitee on NATO kõrgeim sõjaline juhtorgan.

Allikas:

PostimeesRogozin: Vene-NATO koostöö on täielikult taastatud

Venemaa suursaadiku NATO juures Dmitri Rogozini sõnul on sõjaline koostöö Venemaa ja NATO vahel täielikult taastatud.

Foto: NATO
Foto: NATO

Venemaa suursaadiku NATO juures Dmitri Rogozini sõnul on sõjaline koostöö Venemaa ja NATO vahel täielikult taastatud.

Brüsselis eile aset leidnud Vene-NATO kohtumisel kindralstaabi esindajate tasemel fikseeriti tema sõnul fakt sõjalise koostöö täielikust taastamisest, vahendas Interfax.

Rogozini jutu järgi oodati Brüsselis suure huviga Vene relvajõudude kindralstaabi ülema kindral Nikolai Makarovi sõnavõttu. «Minu arvates oli tema esinemine väga edukas,» märkis Rogozin.

Loe edasi Postimehest!

Allikas:

PostimeesTeisipäeval toimub Brüsselis NATO ja Venemaa kohtumine

Venemaa suursaadik NATO juures Dmitri Rogozin kinnitas RIA Novostile, et Venemaad esindab kaitseministri esimene asetäitja, Vene relvajõudude kindralstaabi ülem kindral Nikolai Makarov.

Foto: NATO
Foto: NATO

Vene ja NATO kindralstaapide juhid kohtuvad Brüsselis 26. jaanuaril.

Venemaa suursaadik NATO juures Dmitri Rogozin kinnitas RIA Novostile, et Venemaad esindab kaitseministri esimene asetäitja, Vene relvajõudude kindralstaabi ülem kindral Nikolai Makarov.

NATO ja Venemaa suhted jahenesid oluliselt pärast 2008. aasta augustis aset leidnud Vene-Gruusia sõda.

Alliansi peasekretär Anders Fogh Rasmussen väljendas detsembris 2009 lootust, et Venemaa ja NATO moodustavad 2020. aastaks ühise raketikaitsesüsteemi.

Allikas:

PostimeesDr Jamie Shea videoloengute sarja järjekordne osa: “Energiajulgeolek – kas ainult majanduse probleem?”

19. jaanuaril peetud loengus otsis Dr Shea vastust küsimusele, kas energiakaubandus on ainult majandust puudutav teema või peaks rahvusvaheline üldsus mures olema ka maailma julgeoleku pärast.

NATO peasekretäri büroo poliitikadirektor ja endine NATO pressiesindaja Dr Jamie Shea peab Brüsselises selle aasta alguses loenguid teemadel kliimamuutustest küberjulgeolekuni.

Foto: NATO
Foto: NATO

Iga loeng tegeleb konkreetse probleemiga ja püüab lahendust leida küsimusele, kuidas NATO ja rahvusvaheline üldsus saaksid olukorda edukalt lahendada. Loenguid saab näha ja kuulata internetis peale loengu toimumist.

19. jaanuaril peetud loengus otsis Dr Shea vastust küsimusele, kas energiakaubandus on ainult majandust puudutav teema või peaks rahvusvaheline üldsus mures olema ka maailma julgeoleku pärast.

Järjest kasvavad riigid nagu Hiina ja India nõuavad järjest suuremaid energiavarusid, et tagada majanduse areng, kuid energiavoogu häirivad rahvusvahelised konfliktid tuletavad meelde, et energia ei jää alatiseks odavaks ja kättesaadavaks esmatarbekaubaks, millega me harjunud oleme.

Kuidas tagada 21. sajandil piisavad energiavarud tekitamata uusi pingeid riikide vahel samas hoides ära liigset süsihappegaasi atmosfääri paiskamist, mis omakorda soodustavad kliimamuutusi? Kas energiajulgeolek tuleks jätta turumajanduse pärusmaaks või on see teema, kus NATO abist oleks reaalset kasu?

Dr Shea järgmine loeng leiab aset 26. jaanuaril ja käsitleb läbikukkunud riikide minevikku ja tulevikku.

Dr Shea loengute audio– ja videofail.

Allikas:

NATOAlbright: Strateegiline konseptsioon peab NATO tugevust maksimaalselt ära kasutama

Kõneledes ligi 400-liikmelisele kuulajaskonnale, mis koosnes arvamusliidritest ja politiikakujundajatest, käsitles endine USA riigisekretär laia väljakutsete spektrit, millega transatlantilisel liidul tuleb tegeleda, pöörates erilist tähelepanu alliansi uuele strateegilisele kontseptsioonile ja tulevastele operatsioonidele.

16. detsembril tõi NATO strateegilise kontseptsiooni ekspertgrupi eesistuja Dr Madeleine Albright oma Brüsselis peetud kõnes välja transatlantiliste suhete edasiarendamise tähtsaimad punktid.

Foto: NATO
Foto: NATO

Kõneledes ligi 400-liikmelisele kuulajaskonnale, mis koosnes arvamusliidritest ja politiikakujundajatest, käsitles endine USA riigisekretär laia väljakutsete spektrit, millega transatlantilisel liidul tuleb tegeleda, pöörates erilist tähelepanu alliansi uuele strateegilisele kontseptsioonile ja tulevastele operatsioonidele.

„NATO on jätkuvalt asendamatu,“ ütles Dr Albright oma kõnes, rõhutades Washingtoni lepingu artikkel 5 põhiideed, mille kohaselt on allians Põhja-Ameerika ja Euroopa julgeoleku alustala. „Loomisest alates on NATO olnud nende kahe maailmajao suhete keskne osa.“

Dr Albright peatus ka uutel väljakutsetel nagu kliimamuutused ning uued ülemaailmset huvi pakkuvad riigid.

„Uus strateegiline kontseptsioon peab andma juhiseid NATO tugevaimate külgede täielikuks ära kasutamiseks,“ ütles Albright kõneledes alliansi rollist uuest laiahaardelisest lähenemisest rahvusvaheliste kriiside lahendamisel.

Ürituse Brüsselises korraldas NATO avaliku diplomaatia osakond, German Marshalli fond ning USA valitsus. Üritust modereeris Dr Ron Asmus, German Marshalli fondi Brusseli haru tegevjuht.

[videofile]http://www.eata.ee/wp-content/uploads/2010/01/A003721_79_28.wmv[/videofile]

Allikas:

NATOSõjakooli magistrandid tutvuvad NATO ja Euroopa Liidu staapide tööga

Magistrantidele esineb SHAPE (NATO Euroopa vägede juhatuse) esindaja, kes räägib NATO operatsioonidest ja NATO operatsioonide väejuhatusest

11. jaanuaril sõidavad KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli magistrandid Brüsselise tutvuma NATO peakorteri ja Euroopa Liidu institutsioonide tööga.

Foto: Kaitseväe Peastaap
Foto: Kaitseväe Peastaap

Magistrantidele esineb SHAPE (NATO Euroopa vägede juhatuse) esindaja, kes räägib NATO operatsioonidest ja NATO operatsioonide väejuhatusest. Samuti kohtuvad õppurid Eesti Vabariigi suursaadiku NATO juures Jüri Luige ja Eesti Vabariigi suursaadiku Euroopa Liidu juures Raul Mälguga.

Õppurid kohtuvad NATO rahvusvahelistel ametikohtadel teenivate Eesti ohvitseride ja sõjaliste esinduste juures teenivate Eesti ohvitseridega. Kolonel Aivar Jaeski, kolonelleitnant Rauno Sirk ja kaptenleitnant Ahti Piirimägi tutvustavad õppuritele õhuturve operatsioone, NATO kaitseplaneerimist ja sõjaliste esinduste tööd.

Tutvumine NATO peakorteri ja Euroopa Liidu institutsioonidega aitab õppuritel saada aimu nende asutuste reaalsest töökeskkonnast. Seal nähtu on osa ettevalmistusest tulevaseks teenistuseks nii kodumaal kui rahvusvahelises keskkonnas.

Kolmepäevasel õppereisil osalevad KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli kahe magistrikursuse kuulajad, kokku 29 õppurit.

Tänavune tutvumisvisiit Brüsselisse on järjekorras teine, esimene külastus korraldati kaks aastat tagasi.

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli keskastmekursuse lõpetanud omandavad magistrikraadi sõjaväelise juhtimise erialal. Magistriõpe valmistab nad ette teenima staabiohvitserina ja sõjaaja pataljoniülemana.

Allikas:

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool