Venemaa hiiliv okupatsioon Kaukaasias ja 10 aastat Venemaa-Gruusia sõjast

Holger Mölder ja Vladimir Sazonov

 

 

Neil päevil saab täis täpselt kümme aastat Venemaa Föderatsiooni sõjalisest invasioonist Gruusiasse. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist hoogustusid mitmel pool endise impeeriumi territooriumil etnilised konfliktid ja keerulistel aegadel ei jäänud neist puutumata ka Gruusia, kus 1990-te aastate alguses puhkesid kodusõjad Abhaasias ja Lõuna-Osseetias. Kodusõdade tulemusena tekkisid külmutatud konfliktid, mida impeeriumi taastamise ihalustes Venemaa Föderatsioon on sageli kasutanud oma mõjuvõimu kinnistamiseks endistes Nõukogude Liidu liiduvabariikides. Kuigi 24. juunil 1992 a. sõlmiti Lõuna-Osseetia vaherahu ja moodustati kolmepoolsed rahuvalvejõud, kes pidid vaherahu täitmist jälgima, jätkusid piirkonnas relvastatud kokkupõrked osseetide ning grusiinide vahel. Pinged kulmineerusid viiepäevase välksõjaga augustis 2008, mis tõi kaasa Venemaa vahetu sõjalise sekkumise ning Abhaasia ja Lõuna-Osseetia iseseisvuse tunnustamise Venemaa poolt. Kuigi 12. augustil 2008 a. sõlmiti tollase Euroopa Liidu juhtriigi Prantsusmaa presidendi Nicolas Sarkozy vahendusel relvarahu, mille järel Venemaa Föderatsiooni president Dmitri Medvedev andis käsu lõpetada sõjategevus ja Venemaa väed taandusid oktoobriks 2008 endistele positsioonidele, pole olukord siiani leidnud püsivat lahendust.

 

Venemaa relvajõud ei ole lahkunud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia territooriumilt, millega jätkub tema nn hiiliv okupatsioon piirkonnas.

 

  1. augustil pöörataksegi Tartus Eesti Rahva Muuseumi Maailmafilmi saalis taas tähelepanu Gruusiale ning arutatakse, millised arengud on Venemaa ja Gruusia suhetes toimunud viimase kümne aasta jooksul.

 

Kümnendal vaherahu sõlmimise aastapäeval leiab seal koostöös Eesti-NATO ühingu ja Konrad Adenaueri Fondiga aset ümarlaud, milles pööratakse Eesti avalikkuse tähelepanu Venemaa-Gruusia konfliktile, selle mõjust piirkonnale ning räägitakse ka tagajärgedest. Ümarlaual esineb peaettekandega erukindral Ants Laaneots, sellele järgneb diskussioon, kus osalevad välispoliitika, julgeoleku ja rahvusvahelise õiguse eksperdid Kalev Stoicescu, René Värk jt. Diskussioonil arutatakse Venemaa-Gruusia konflikti eri aspekte: kuidas see sai alguse, milline oli tollal rahvusvaheline, poliitiline ja õiguslik taust, kõne alla tulevad ka sõjaline tegevus, külmutatud konfliktid Abhaasias ja Lõuna-Osseetias, inforünnakud Gruusia vastu ja muud konfliktiga seotud aktuaalsed teemad. Vestlusvoorule järgneb Juri Haštševatski temaatilise dokumentaalfilmi ”Lobotoomia” linastus.