Vabatahtlikuna NATO tippkohtumisel

Eesti NATO Ühingu liige Annett Kreitsman käis vabatahtlikuna Brüsselis aitamaks korraldada NATO tippkohtumise konverentsi “NATO Engages: The Brussels Summit Dialogue”.

 

Sel suvel täitus üks minu unistustest – töötada NATO heaks, seda küll lühikesel perioodil ja vabatahtlikuna, kuid kogemust ja rõõmu pakkus see võimalus küllaga.
Kui EATA noorte meililisti tuli kutse kandideerida NATO tippkohtumisele vabatahtlikuks, ei kõhelnud ma kordagi, vaid teadsin, et kandideerin ja jäin ootele. Lahingukoolis metsalaagris olles tuligi rõõmusõnum – oled valitud! Seejärel tuli hakata täitma erinevaid vorme, et tagada minu ligipääs NATO peakontori territooriumile, kuna mul oli metsas olles vaid telefon, piiratud aeg ja vähe akut, tundus nende vormide täitmine terve igavik, kuid tehtud see sai ja tuli jääda ootama lendu Brüsselisse.
Vabatahtlikke oodati Brüsselisse nädal enne tippkohtumist ning meie ülesanne oli tippkohtumise raames toimuva kahepäevase konverentsi „NATO Engages: The Brussels Summit Dialogue“ korraldamisesse panustamine. Vabatahtlikuid oli meeskonnas 14 ning rahvusvaheliste suhete ja julgeoleku huvilisi noori oli panustamiseks kohale tulnud lisaks minule Eestist ka näiteks nii USA-st, UK-st, Saksamaalt kui Madagaskarilt.
Tööülesanded vabatahtlikele oli korraldatud nii, et igaüks saaks proovida erinevaid ülesandeid, seega oli nädal vaheldusrikas. Ülesanded hõlmasid endas näiteks konverentsil osalejatega suhtlemist enne nende saabumist ning nende vastuvõtmist saabumisel, konverentsi päevakava koostamist ning konverentsi ajal korralduslikke ülesandeid. Konverentsi toimumise ajaks oli meile jäetud vaba aega, et ka ise aruteludes osaleda saaksime. Nii avanes kuulata Saksamaa kaitseministrit, Kanada peaministrit, Afganistani presidenti, Gruusia ja Ukraina presidentide ja paljude teiste oma ala spetsialistide paneeldiskussioone.
Lisaks konverentsil osalemisele olid vabatahtlikud oodatud ka teistele üritustele ja vastuvõttudele, mis aset leidsid. Seal oli võimalik ka osalejatega suhelda ning luua suhtlusvõrgustikku.
Lisaks sellise suurürituse korraldamise kogemusele ja kõrgel tasemel kõnelejate paneeldiskussioonidel osalemisele oli väga suur rõõm kohtuda teiste vabatahtlike ja töötajatega, kellega suhtleme siiani ja loodan neid mõnes maailma paigus kindlasti veel kohata.
Olen väga õnnelik, et mul avanes võimalus osaleda sellisel suursündmusel ning tänulik Eesti Üliõpilaste Seltsile, kelle kaudu sain tippkohtumise perioodiks Brüsselisse majutuse ning Eesti NATO Ühingule toetuse eest.

 

 

HQ

 

MIC_1995