NATO Strateegiline kommunikatsioon ja tema kompetentsikeskus

kol Jaeski 2014

 

 

Aivar Jaeski

Eesti kaitseväe kolonel

NATO Strateegilise kompetentsikeksuse asedirektor

 

 

 

 

 

Termin Strateegiline kommunikatsioon tuli NATOs kasutusse aastal 2009, kui Põhja Atlandi Nõukogu poolt kinnitati vastav poliitiline juhend, mis määras ära NATO Strateegilise kommunikatsiooni eesmärgid, printsiibid, definitsiooni, vastutuse ja ülesanded. Põhjused selle funktsiooni arendamiseks asusid peamiselt ISAF õppetundides, sest Alliansile sai selgeks kui puudulikult me kommunikeerisime panuseid ja saavutusi Afganistani operatsioonil.

 

Koordineeritud ja asjakohane NATO tegevuste ning kommunikatsioonivõimekuste kasutamine, erinevate sõnumite ühendamine ühtseks NATO narratiiviks, mis selgitavad ja toetavad Alliansi põhimõtteid, operatsioone ning tegevusi, on seatud eesmärgiks NATO Starteegilise kommunikatsiooni arendamisel. NATO sõjalises struktuuris on loodud vastavad positsioonid ja protseduurid, et tagada nende ülesannete täitmine.

 

Eesmärgiga aidata ka NATO liikmesriike kommunikatsioonivõimekuste arendamisel ning samal ajal toetada NATO Strateegilise kommunikatsiooni funktsiooni parendamist, loodi aastal 2014 Läti eestvedamisel Riiga NATO Strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskus. Meie sünnipäevaks võib pidada 1 septembrit, mil keskus sai NATO akrediteeringu.

 

Täna panustavad keskuse töösse 10 riiki, need on Eesti, Läti, Leedu, Holland, Itaalia, Saksamaa, Soome, Poola, Ühendkuningriigid ja USA. Oma plaanidest liituda on teada andnud ka Rootsi, Tsehhi ja Prantsusmaa. Loetelust on näha, et keskus ei koosne vaid NATO panustajatest, kaasatud on ka partnerid.

 

Tänu Kremli intensiivistunud propagandale, Daeshi terrorikampaaniale ja sotsiaalmeedia järjest suuremale osakaalule meie infokeskkonnas, on kommunikatsiooni valdkond leidnud sageli kõrgendatud tähelepanu. NATO Riia keskuse peamine ülesanne on jälgida kommunikatsioonivaldkonna arenguid ja aidata Alliansil selles keskkonnas orienteeruda. Kremli propagandamasin näeb kompetentsikeskuses suurt ohtu, sest oleme paljastanud rohkelt nende valesid.

 

Lühikese eksisteerimisaja jooksul on keskus publitseerinud mitmeid uuringuid: kõigepealt selle kohta kuidas Vene võimuladvik viib läbi infosõda Ukraina vastu; kuidas Vene meedia võltsis fakte Malaisia lennuki MH17 allatulistamise kohta; kuidas töötavad Vene trollivabrikud Lätis online meediaruumis. Lisaks Kremli propagandale on keskus uurinud ka Süüria kriisi, ehk Daeshi propaganda kampaaniat, tema oskust kasutada sotsiaalmeediat oma tegevuse koordineerimiseks ja info jagamiseks. Samuti on keskuse kodulehel (http://www.stratcomcoe.org/publications) saadaval uuringud selle kohta kuidas NATO on hakkama saanud oma tegevuste, nagu ballistiline raketikaitse, kommunikeerimisega, ISAF operatsiooni kommunikatsiooni, ja kuidas liitmesriigid on arendanud strateegilist kommunikatsiooni ennast.

 

Lisaks uuringutele panustab NATO Starteegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskus ka haridusse ja väljaõppesse. Online kursus NATO strateegilise kommunikatsiooni algtõdedest on üks näide sellesse, aga ka järjepidev osalemine NATO Oberammergau kooli töös ning mobiilsetes väljaõppemeekondades, kes on õpetanud meie partnereid Ukrainas, Georgias ja Moldaavias on selle tõendiks.  

 

Keskuse ülesanne on aidata ka arendada NATO kommunikatsioonidistsipliinide kontseptsioone ja doktriine. Uue NATO Sõjalise komitee Strateegilise kommunikatsiooni sõjalise juhise väljatöötamises on keskus aktiivselt osalenud.

 

Käesoleval aastal on NATO Starteegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskusel prioriteetsemaks ülesandeks töötada välja juhis NATO liikmesriikidele, kuidas kaitsta sõnavabadust propaganda õõnestustegevuse eest; lisaks tuvastada uuringuga hübriidsõja indikaatoreid. Keskus jätkab Kremli tegevuse jälgimist Ukraina ja lääne inforuumides; uurib Daeshi värbamiskapaaniat, selle mõju lääne noortele; vaatleb sotsiaalmeedia arengutrende; võrdleb tsiviil ja sõjalise sektori kommunikatsiooni protseduure. Loomulikult osalevad keskuse eksperdid ka NATO neljal suurõppusel, NATO kooli kursustel, -töögruppides ning konverentsidel.

 

Tänu Riias asuva keskuse panusele on NATO strateegilise kommunikatsiooni funktsiooni arendamine tagatud ja järjepidev.