Eesti NATO Ühingu meeskond on ühiselt planeerimas järgmise aasta tegevusi.

#EATA

#EATA