Riigikogu ja Eesti NATO Ühingu korraldatud NATO Parlamentaarse Assamblee 60. aastapäevale pühendatud avaliku esseekonkursi „Julgeolekumaastiku uued ohud ja võimalused“ parimaks tunnistati Tartu Üikoolis semiootikat õppiva Hain Hoppe esitatud võistlustöö.

Teise koha vääriline oli vabakutselise ajakirjaniku Peeter Raudsiku töö. Kolmanda koha auhinna saab Tartu Üikooli riigiteaduse üliõpilane Mathias Juust.

Esseekonkursi võitja Hain Hoppe sõidab osalema 15.–18. maini 2015. aastal Budapestis toimuval NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil. Üheskoos teiste liikmesriikide esseekonkursi võitjatega osaleb ta eriprogrammis, mille raames tutvustatakse neile NATO Parlamentaarse Assamblee tööd ja kohtutakse erinevate rahvusdelegatsioonide liikmetega. Teise ja kolmanda koha võitjat premeeritakse Riigikogu ja NATO Ühingu meenetega. Samuti avaldatakse kolm paremat tööd NATO Parlamentaarse Assamblee ja NATO Ühingu kodulehel.

Rohkem infot: http://www.riigikogu.ee/pressiteated/muu-pressiteade-et/riigikogu-ja-eesti-nato-uhingu-korraldatud-julgeolekualase-esseevoistluse-parim-on-hain-hoppe/

Teise koha vääriline oli vabakutselise ajakirjaniku Peeter Raudsiku töö. Kolmanda koha auhinna saab Tartu Üikooli riigiteaduse üliõpilane Mathias Juust.

Esseekonkursi võitja Hain Hoppe sõidab osalema 15.–18. maini 2015. aastal Budapestis toimuval NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil. Üheskoos teiste liikmesriikide esseekonkursi võitjatega osaleb ta eriprogrammis, mille raames tutvustatakse neile NATO Parlamentaarse Assamblee tööd ja kohtutakse erinevate rahvusdelegatsioonide liikmetega. Teise ja kolmanda koha võitjat premeeritakse Riigikogu ja NATO Ühingu meenetega. Samuti avaldatakse kolm paremat tööd NATO Parlamentaarse Assamblee ja NATO Ühingu kodulehel.

Rohkem infot: http://www.riigikogu.ee/pressiteated/muu-pressiteade-et/riigikogu-ja-eesti-nato-uhingu-korraldatud-julgeolekualase-esseevoistluse-parim-on-hain-hoppe/