Kaitseministeeriumi poolt tellitud avaliku arvamuse kevadine uuring uuris Eesti kodanike hoiakuid kaitseküsimustes ning tulemused on järgmised:

– 95% kodanikest arvab, et ajateenistus Eestis on vajalik
– 85% kodanikest arvab, et Eesti peab osutama relvastatud vastupanu
– 81% Eesti meessoost kodanikest on valmis osalema Eesti kaitsmisel
– 72% kodanikest arvab, et Eesti tähtsaim julgeolekutagatis on NATO
– 78% on NATO sõjalise kohaloleku poolt Eestis
– 82% arvab, et Eestit ohustab Venemaa tegevus oma mõjuvõimu taastamiseks endise NSVL aladel
– 81% arvab, et Eestit ohustab Islamiriik

Eesti riigikaitse arengukavaga saab tutuvuda siin:
http://www.kaitseministeerium.ee/riigikaitse2022/

– 95% kodanikest arvab, et ajateenistus Eestis on vajalik
– 85% kodanikest arvab, et Eesti peab osutama relvastatud vastupanu
– 81% Eesti meessoost kodanikest on valmis osalema Eesti kaitsmisel
– 72% kodanikest arvab, et Eesti tähtsaim julgeolekutagatis on NATO
– 78% on NATO sõjalise kohaloleku poolt Eestis
– 82% arvab, et Eestit ohustab Venemaa tegevus oma mõjuvõimu taastamiseks endise NSVL aladel
– 81% arvab, et Eestit ohustab Islamiriik

Eesti riigikaitse arengukavaga saab tutuvuda siin:
http://www.kaitseministeerium.ee/riigikaitse2022/