2BS Foorum 2014 “NATO 21. sajandil: uued ohud ja uued piirkonnad”

2BS Forum (To Be Secure Forum) on iga- aastane juhtiv kõrgetasemeline julgeoleku- poliitiline konverents, mis  tegeleb globaalsete, Euro- Atlandi ja julgeoleku küsimustega.  Foorumist võtavad osa paljud prominentsed teadlased ja julgeolekueksperdid ning ka kõrged ametnikud Euroopast ning Ameerika Ühendriikidest.

Selle aastane 2BS foorum „NATO 21. sajandil: uued ohud ja uued piirkonnad“ („New Threats and New Theatres“) toimus 29.- 31. Mai Budvas, Montenegros, kus pöörati kõige enam tähelepanu olulistele probleemidele rahvusvahelistes suhetes ja rahvusvahelises julgeolekus. Foorumi eesmärgiks oli julgustada diskussioonide teket tähtsamate rahvusvahelise julgeolekudilemmade üle ning lähendada koostööd Euroopa ja partnerite vahel ning propageerida regiooni turvalisust ja ennetada võimalikke ohtusid tulevikus.

Selle aastane, neljas 2BS foorum tõi välja sammud ja tulevikuvaated Afganistanis pärast 2014. aastat ja tõstatas esile julgeolekualased väljakutsed näiteks nagu küberjulgeolek.

Kokkuvõtet 2BS Forum 2014 näete siit: 2BS FORUM 2014_SUMMARY