Holokausti mälestuspäev

Esmaspäeval 27. jaanuaril mälestati holokausti ohvreid Eesti Juudi Kogukonnas, millele eelnes mälestusteenistus Kloogal holokausti memoriaali juures. Mälestusteenistusele järgnes Eesti NATO Ühingu poolt korraldatud seminar “Minevikust tulevikku – ühe kogukonna lugu”, mis oli suunatud ühiskonna- ja ajalooõpetajatele, et suurendada nende teadlikkust holokaustist. Tegu on juba kolmanda korraga, kui Eesti NATO Ühing holokausti teemalise seminari korraldab. Konverentsile pidasid eelsõnad kultuuriminister Urve Tiidus ja Iisraeli saatkonna asejuht Arezoo Herzel.
Kahest paneeldiskussioonist esimesel teemaga “Mälestades minevikku – vaadates tulevikku” arutasid Kaitsepolitsei asedirektor Martin Arpo, Olev Liivik Eesti Ajaloomuseumist ja Toomas Hiio Eesti Sõjamuuseumist, holokausti võimalikkusest tänapäeval ja rõhutati empaatia ja avatuse kasvatamist ühiskonnas. Teine paneel, “Kuidas ja miks? Holokausti õpetamisest koolides”, kandis endas sõnumit õpetajatele, kuidas käsitleda õpilastega holokausti temaatikat. Paneelist võtsid osa Irene Käosaar Haridus- ja Teadusministeeriumist, Sulev Valdmaa Jaan Tõnissoni Instituudist ja Risto Ringvee Siseminsiteeriumist. Mõlemat paneeldiskussiooni modereeris Eesti Juudi Muuseumi direktor Amnon-Juzef Luvistsuk. Konverentsi lõpetas Noa Sigal, International School for Holocaust’i teadur, kes juhatas sisse teemakohase filmi. Konverents lõppes Eesti Juudi Muuseumi külastusega, mida juhatus Amnon-Juzef Luvistsuk. Järgmine ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele mõeldud seminar 10 aastat NATO’s ja EL’s toimub 20.-21. märtsil Tallinnas.

#EATA

Esmaspäeval 27. jaanuaril mälestati holokausti ohvreid Eesti Juudi Kogukonnas, millele eelnes mälestusteenistus Kloogal holokausti memoriaali juures. Mälestusteenistusele järgnes Eesti NATO Ühingu poolt korraldatud seminar “Minevikust tulevikku – ühe kogukonna lugu”, mis oli suunatud ühiskonna- ja ajalooõpetajatele, et suurendada nende teadlikkust holokaustist. Tegu on juba kolmanda korraga, kui Eesti NATO Ühing holokausti teemalise seminari korraldab. Konverentsile pidasid eelsõnad kultuuriminister Urve Tiidus ja Iisraeli saatkonna asejuht Arezoo Herzel.
Kahest paneeldiskussioonist esimesel teemaga “Mälestades minevikku – vaadates tulevikku” arutasid Kaitsepolitsei asedirektor Martin Arpo, Olev Liivik Eesti Ajaloomuseumist ja Toomas Hiio Eesti Sõjamuuseumist, holokausti võimalikkusest tänapäeval ja rõhutati empaatia ja avatuse kasvatamist ühiskonnas. Teine paneel, “Kuidas ja miks? Holokausti õpetamisest koolides”, kandis endas sõnumit õpetajatele, kuidas käsitleda õpilastega holokausti temaatikat. Paneelist võtsid osa Irene Käosaar Haridus- ja Teadusministeeriumist, Sulev Valdmaa Jaan Tõnissoni Instituudist ja Risto Ringvee Siseminsiteeriumist. Mõlemat paneeldiskussiooni modereeris Eesti Juudi Muuseumi direktor Amnon-Juzef Luvistsuk. Konverentsi lõpetas Noa Sigal, International School for Holocaust’i teadur, kes juhatas sisse teemakohase filmi. Konverents lõppes Eesti Juudi Muuseumi külastusega, mida juhatus Amnon-Juzef Luvistsuk. Järgmine ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele mõeldud seminar 10 aastat NATO’s ja EL’s toimub 20.-21. märtsil Tallinnas.

#EATAViimane aeg kandideerida konverentsile “NATO & EU Roundtable 2014”!

Kõik need üliõpilased ning noored ametnikud, kes pole veel oma avaldusi konverentsile “NATO & EU Roundtable” ära esitanud, peaksid seda tegema esimesel võimalusel. Kindlasti on see üritus midagi, millest ei tohiks ilma jääda, kuna pakub noortele suurepärase võimaluse arutleda NATO ja EU tuleviku teemadel ning seda ülimalt rahvusvahelises õhkkonnas, ning lisaks luua tulevikuks vajalikke kontakte teiste noorte ametnikega.

#EATA

#EATA

Kõik need üliõpilased ning noored ametnikud, kes pole veel oma avaldusi konverentsile “NATO & EU Roundtable” ära esitanud, peaksid seda tegema esimesel võimalusel. Kindlasti on see üritus midagi, millest ei tohiks ilma jääda, kuna pakub noortele suurepärase võimaluse arutleda NATO ja EU tuleviku teemadel ning seda ülimalt rahvusvahelises õhkkonnas, ning lisaks luua tulevikuks vajalikke kontakte teiste noorte ametnikega.

#EATA

#EATAInimõiguste aastakonverents 2013

2013. aasta detsembris toimus Tallinnas Inimõiguste Instituudi korraldatud “Inimõiguste aastakonverents 2013”, mille väärikad osalejad kogunesid Tallinna üle maailma. Konverentsil keskenduti usuvabadusele Eestis ja Euroopa Liidus, inimsusevastastele kuritegudele, terrorismivastasele võitlusele ning viimase aja arengutele Lähis-Idas ning Venemaal.

Konverentsi täpne programm ning videomaterjal on kättesaadav aadressil http://www.eihr.ee/aastakonverents/konverents-2013/programm-2013/