Krista Mulenok: 2% SKT-st kaitsekulutustele kaitseb meid endid

Eesti Rahvusringhäälingu saatejuht Meelis Kompus kutsus NATO päeva puhul Vikerraadio stuudiosse Eesti NATO Ühingu juhataja Krista Mulenoki, kellega arutleti Eesti ja NATO kaitsepoliitika suundumuste üle. Sealhulgas arutati nii Eesti osalemist välismissioonidel, 2% SKT-st kaitsepoliitikale suunamist kui ka Eesti NATO Ühingu tegevust. Saadet on võimalik järelkuulata aadressil http://vikerraadio.err.ee/helid&main_id=2015851.

Eesti Rahvusringhäälingu saatejuht Meelis Kompus kutsus NATO päeva puhul Vikerraadio stuudiosse Eesti NATO Ühingu juhataja Krista Mulenoki, kellega arutleti Eesti ja NATO kaitsepoliitika suundumuste üle. Sealhulgas arutati nii Eesti osalemist välismissioonidel, 2% SKT-st kaitsepoliitikale suunamist kui ka Eesti NATO Ühingu tegevust. Saadet on võimalik järelkuulata aadressil http://vikerraadio.err.ee/helid&main_id=2015851.