Riik tänas Eesti NATO Ühingut eestikeelse aineõppe edendamise eest

Haridus- ja Teadusministeerium kutsel kogunesid 15. veebruari õhtul Eesti Draamateatrisse inimesed, tänu kellele on viimaste aastate jooksul arenenud eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides. Minister tänas panuse eest ka Eesti NATO Ühingut.

Foto: valitsus.ee

Haridus- ja Teadusministeerium kutsel kogunesid 15. veebruari õhtul Eesti Draamateatrisse inimesed, tänu kellele on viimaste aastate jooksul arenenud eestikeelne aineõpe vene õppekeelega koolides. Minister tänas panuse eest ka Eesti NATO Ühingut.

Kutsutute hulka kuulusid vene õppekeelega gümnaasiumide ja põhikoolide juhid ja õpetajad, lisaks eestikeelse aineõppe arengut toetanud asutuste ja organisatsioonide esindajad. Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo andis õpetajatele ning organisatsioonidele, kelle panus on eestikeelse aineõppe sisseviimisel olnud eriti oluline, üle ministeeriumi tänukirja.

Tunnustuse pälvisid Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktor Tatjana Lüter, Tallinna Pae Gümnaasiumi direktor Izabella Riitsaar, Tallinna Humanitaargümnaasiumi humanitaarsuuna õppejuht Annelii Juhkama, Narva Soldino Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Georgi Ostašov, Tartu Ülikooli Narva Kolledži õppejõud Anna Golubeva, Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed koordinaator Maire Kebbinau, Narva Kesklinna Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Moonika Laht, Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori asetäitja Julia Trubatšova, Tallinna Pae Gümnaasiumi ajalooõpetaja Pavel Alonov ning Tallinna Ülikooli õppejõud Airi Kukk.

Lisaks õpetajatele said Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja Tartu Ülikooli Narva Kolledž, SA Omanäolise Kooli arenduskeskus Avatud Meele Instituut, Sola Integra, Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed Keelekümblusprogramm, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia Täienduskoolituskeskus ning Eesti NATO Ühing.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium