“Prospects for Arms Control in Europe”

Friedrich Eberti Fondi (FES) ja Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg (IFSH) on koostöös välja andnud publikatsiooni „Prospects for Arms Control in Europe“.

imagesFriedrich Eberti Fondi (FES) ja Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg (IFSH) on koostöös välja andnud publikatsiooni „Prospects for Arms Control in Europe“.

Publikatsiooni teemaks on nii ühislülid tava- ja tuumarelvastuse vahel kui ka plaanid raketikaitses. Uurimustöö toob välja neli erinevat lähenemist tava- ja tuumarelvastuse kontrollile Euroopas. Esiteks, peaks parandama kindlustunnet ning läbipaistvust, näiteks taktikaliste tuumarelvade valdkonnas. Teiseks, võimalused koostööks, eriti raketikaitses, peaks identifitseerima ning rakendama. Kolmandaks, peab hoiduma sõjalise võimekuse kvantiteedi suurendamisest ning kvaliteedi parandamisest läbi kokkulepete ning vaoshoituse, näiteks strateegiliste konventsionaalsete süsteemide valdkonnas. Viimaseks, tuleb elimineerida relvasüsteemid, mis on kaotanud oma sõjalise või poliitilise võimekuse.

Ingliskeelne uurimustöö terviktekst on leitav: http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08718.pdf