Sõjamuuseumis näeb taasloodud kaitseväe arengut

Homme, 18. novembril avavad kaitseminister Mart Laar ja kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots Eesti Sõjamuuseumis kaitseväe taasloomise 20. aastapäevale pühendatud näituse „Kakskümmend“.

img.phpHomme, 18. novembril avavad kaitseminister Mart Laar ja kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots Eesti Sõjamuuseumis kaitseväe taasloomise 20. aastapäevale pühendatud näituse „Kakskümmend“.

Kaitseväe ja sõjamuuseumi koostöös valminud näitus kajastab kaitseväe arengut aastatel 1991 – 2011 ja koosneb peamiselt fotodest, kuid muuseumis saab näha ka valikut kaitseväes kasutusel olnud relvadest, vormidest ja teistest varustuselementidest.

„Kakskümmend aastat ei ole suure ajaloo taustal kuigi pikk aeg, aga just viimase kahe kümnendi jooksul on pühendunud kaitseväelased jõudnud ära teha suure töö, milleks meie liitlastel on olnud kümneid kordi rohkem aega,“ ütles Eesti Sõjamuuseumi direktor Kristjan Luts. „Homme avatav väljapanek näitabki, kuidas mitmete inimeste panuse kaudu on kaitsevägi arenenud sellele tasemele, mille üle me kõik võime uhked olla.“

Kaitsevägi ja sõjamuuseum kuulutasid suve lõpus välja fotokonkursi tähistamaks 20 aasta möödumist kaitseväe taasloomisest. Näituse avamisel auhinnatakse konkursi parimaid töid, mis leiavad oma koha väljapanekul teiste piltide seas.

31. oktoobril 1991 algas Kaitsejõudude Peastaabi kui kaitseväe kõige esimese struktuuri praktiline asutamine ja nii sai alguse kaitseväe taastamine. Valitsus oli juba 14. oktoobril määranud kaitseväe praeguse juhataja kindral Ants Laaneotsa toona veel olematu Kaitsejõudude Peastaabi ülema kohusetäitjaks. Taastatav kaitsevägi vajas oma ülesannete täitmiseks ohvitsere ja nii alustas juba 1991. aasta detsembris esimene ohvitseride kursus.Taasloodud kaitseväe esimesed ajateenijad teenisid Kaitsejõudude Peastaabi juurde loodud kompaniis. Valitsus taastas oma määrusega esimeste väeosadena 18. märtsil 1992 Kuperjanovi ja Kalevi pataljonid. 1995. aastal alustas kaitsevägi osalemist rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel ja praeguseks on erinevatel operatsioonidel osalenud üle 2100 kaitseväelase.

Kaitsevägi moodustati 1918. aasta 16. novembril, kui Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus otsustas, et riigi kaitseks kutsutakse kokku vabatahtlikest koosnev rahvavägi. Samas kuulutati välja ohvitseride, arstide ja sõjaväeametnike sundmobilisatsioon. See otsus oli kõige esimeseks käsuks vaba Eesti kaitsejõududele.

Eesti Sõjamuuseum asub Viimsis, Mõisa tee 1. Näitus „Kakskümmend“ jääb avatuks 2012. aasta maikuuni.

Kaitseväe Peastaabi pressiteade

Allikas: Postimees