Laar ja Parts arutasid sadamate ühendamist

Laar ja Parts tutvusid nii Mereväe Miinisadamas kui ka Veeteede Ameti Hundipea sadamates olevate hoonete ja kaidega ning arutasid sadamarajatiste võimalikku ühist kasutamist.

img.phpLaar ja Parts tutvusid nii Mereväe Miinisadamas kui ka Veeteede Ameti Hundipea sadamates olevate hoonete ja kaidega ning arutasid sadamarajatiste võimalikku ühist kasutamist.

Kaitseministeeriumi juhtimisel analüüsivad Siseministeerium ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium praegu võimalusi, kuidas koondada tulevikus ühte riigisadamasse kokku Mereväe ning Politsei- ja Piirivalveameti laevad ja kaldabaasid ning tihendada koostööd Miinisadama ja Hundipea sadama vahel. Analüüs valmib 2011. aasta lõpuks, misjärel esitatakse vastavad ettepanekud Vabariigi Valitsusele otsustamiseks.

Kaitseminister Laari sõnul ei ole Eesti-suurusel väikeriigil mõistlik arendada kolme paralleelset riigile kuuluvat sadamat ning tulevikus võiksid nii Merevägi, Piirivalve kui ka Veeteede Amet paikneda ühises riigisadamas. „Ühise taristu arendamine säästaks maksumaksja raha ning betooni asemel saaksime rohkem investeerida inimestesse ja sisulistesse võimetesse,“ ütles Laar.

Majandusminister Partsi sõnul on Veeteede Ameti ja Mereväe vahel juba täna tihe koostöö ning üksteise laevad kasutavad vajadusel mõlema asutuse sadamakaisid. „See on hea näide riiklikust ja säästlikust mõtlemisest ning sadamate ühendamine oleks eeskujuks ka teistele riigiasutustele,“ ütles Parts.

Laari ja Partsi saatsid tänasel külaskäigul Kaitseministeeriumi kantsler Mikk Marran, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Marika Priske, Veeteede Ameti peadirektor Andrus Maide ja Mereväe ülema kohusetäitja kaptenmajor Jüri Saska.

Allikas: Eesti Kaitseministeerium