Eesti ja vene noored arutavad riigikogulastega kodakondsuse korra muutmist

Tallinnas toimub homsest 27. oktoobrist kuni laupäevani Heade Kodanike Kool, mille raames kuulavad 101 eesti ja vene koolide õpilast ära juhtivad riigitegelased ning töötavad koos riigikogulastega läbiviidaval istungil välja uued alused kodakondsuse andmiseks.

Screen shot 2011-10-26 at 4.38.09 PMTallinnas toimub homsest 27. oktoobrist kuni laupäevani Heade Kodanike Kool, mille raames kuulavad 101 eesti ja vene koolide õpilast ära juhtivad riigitegelased ning töötavad koos riigikogulastega läbiviidaval istungil välja uued alused kodakondsuse andmiseks.

Konverentsi korraldaja, Eesti Nato Ühingu juhataja Victoria Punga sõnul on kolmepäevase konverentsi kõige olulisem osa riigikogu külastamine ja näitliku istungi läbiviimine koos fraktsioonide esindajatega. “Istungi eesmärk on õppida demokraatia reaalset toimimist, kuid jõuda ka konkreetsete tulemusteni – milline peaks noorte meelest olema Eesti kodakondsuse andmise reglement 21. sajandil,” ütles Punga ja lisas, et tegemist pole pelgalt venelasi puudutava küsimusega, vaid järjest suureneb sisseränne ka teistest riikidest.

“Praegune kodakondsuse seadus on 20 aastat vana ning ei esinda enam tänapäevaseid väärtusi, emotsioone ega uut põlvkonda ning tekitab pigem võõrandumist, “ütles Punga ning lisas, et foorumil üritatakse leida eesti ja vene noorte arusaamadest ühisosa ühiskonnakorralduse ja otsuste osas ning lahendused antakse üle Riigikogu vastavale komisjonile.

Heade Kodanike Kooli programm toimub peamiselt Tallinnas Meriton Grand Conference & Spa hotellis ning ka Indrek Tederi ja Jüri Ratase juhtimisel riigikogu hoones.

Esmakordselt toimuval üritusel esinevad keskkooliõpilastele lisaks arvamusliidrid ja riigimehed Juhan Kivirähkist Sven Mikseri, Mart Laari ja suursaadikute Michael C. Polti ja Christian Matthias Schlaga-ni.

Tallinnas Meriton Grand Conference & Spa hotellis toimuvat Heade Kodanike Kooli korraldab Eesti Nato Ühing, programmi toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Friedrich Eberti Fond.

Eesti NATO Ühingu eesmärk on NATO ja riigikaitse tutvustamine Eesti avalikkusele ning demokraatia edendamine. Ühing teeb koostööd teiste sarnaste kodanikualgatusel põhinevate organisatsioonidega nii NATO- kui ka partnerriikides, olles ülemaailmse NATO Ühingute katuseorganisatsiooni liige.

Lisainfo:

Victoria Punga

Eesti NATO Ühingu juhataja

Mob: 5342 5127

E-mail: victoria@eata.ee

www.eata.ee