Reservväelased harjutavad virtuaalkeskkonnas

Esimest korda Eesti kaitseväe ajaloos kasutavad reservväelased õppekogunemisel ka arvutisimulaatorit, mis kiirendab ja tõhustab väljaõppeprotsessi. Lõuna kaitseringkonna õppekogunemisele on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste matkekeskuse instruktorid ja arvutioperaatorid toonud programmi Virtual Battlespace 2 (VBS2).

land_125a_011Esimest korda Eesti kaitseväe ajaloos kasutavad reservväelased õppekogunemisel ka arvutisimulaatorit, mis kiirendab ja tõhustab väljaõppeprotsessi.

Lõuna kaitseringkonna õppekogunemisele on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste matkekeskuse instruktorid ja arvutioperaatorid toonud programmi Virtual Battlespace 2 (VBS2).

„Simulatsiooniprogrammi kasutavad reservõppekogunemisele tulnud tulejuhid ja miinipildujapatarei arvestusmeeskonnad, kes harjutavad sellel koostööd ja tulejuhtimisprotseduure,” ütles matkekeskuse VBS väljaõppegrupi ülem kapten Meelis Sõukand.

VBS2-te kasutatakse õppekogunemisel tulejuhtide õppeks, kes peavad lahingus tellima kaudtulerelvade, näiteks kilomeetrite kaugusel asuvate miinipildujate, tuld kindlasse kohta maastikul. Õppes osalevad ka arvestusmeeskonnad, kes teevad vajalikud arvutused ja edastavad vastase asukoha oma relvaüksustele. Programmi on salvestatud erinevad stsenaariumid, mis matkivad lahingutes esineda võivaid olukordi mitmesugusel maastikul.

Sama simulatsiooniprogrammi kasutab Kuperjanovi jalaväepataljon ajateenijate väljaõppes, ka on simulaatoril harjutanud politsei ja päästeameti pommigrupp. Simulatsioonidel harjutamine hoiab kokku aega, sest tekkinud vigu on võimalik parandada paari hiireklikiga ja harjutavale üksusele on võimalik anda kiirelt tagasisidet. Samuti võimaldab simulaatori kasutamine säästa raha, mis kuluks maastikule sõidule ja laskemoonale.

Programm Virtual Battlespace 2 on pärit Ameerika Ühendriikidest, seda kasutavad väljaõppes paljude riikide sõjaväed. VBS2 on lahinguvälja simulaatori VBS1 järglane. Programm on arendatud Ameerika Ühendriikide merejalaväe, Austraalia kaitseväe ja teiste sõjaväe esindajate poolt ning see võeti kasutusele 17.aprillil 2007.

Allikas: Eesti Kaitsevägi