Estcoy-12 teenib uue pataljoni koosseisus

Alates eilsest teenivad Estcoy-12 kaitseväelased Helmandis Kuningliku Merejalaväe 45. Commando pataljoni alluvuses. Eestlaste vastutusala läheb üle 45. Commando koosseisu, vastusalas muutusi ei tule – Estcoy-12 põhibaasiks jääb patrullbaas Wahid. Eesti jalaväekompanii ülesanded jäävad samaks: domineerida oma vastutusalal, kindlustada kohaliku kogukonna turvalisus ning jätkata koostööd Afganistani julgeolekujõudude ja valitsusega.

229562_01Alates eilsest teenivad Estcoy-12 kaitseväelased Helmandis Kuningliku Merejalaväe 45. Commando pataljoni alluvuses.

Eestlaste vastutusala läheb üle 45. Commando koosseisu, vastusalas muutusi ei tule – Estcoy-12 põhibaasiks jääb patrullbaas Wahid. Eesti jalaväekompanii ülesanded jäävad samaks: domineerida oma vastutusalal, kindlustada kohaliku kogukonna turvalisus ning jätkata koostööd Afganistani julgeolekujõudude ja valitsusega.

Eestlaste senise pataljoni 42. Commando ülema kolonelleitnant Ewen Murchison’i sõnul on eestlased andnud märkimisväärse panuse vastutusalal saavutatud edusse ja tõestuseks nende professionaalsusest on suur kahjutuks tehtud improviseeritud lõhkekehade hulk. „On olnud tõeline privileeg töötada koos Eesti kompaniiga viimase viie kuu jooksul. Operatsiooni OMID HAFT ajal vastusalal tehtud töö pakub turvalisust kohalikule kogukonnale ja on andnud eelduse järgmisele suurele ettevõtmisele – turuplatsi taastamine,“ ütles kolonelleitnant Murchison.

Estcoy-12 on osalenud kuuel suurel operatsioonil 42. Commando koosseisus ning toetanud mitmeid operatsioone. Koostöös kohaliku armeega on osaletud kahes operatsioonis ning viidud läbi mitmeid ühispatrulle.

Estcoy-12 kaitseväelased on mais alanud teenistuse jooksul leidnud ligi 70 isevalmistatud lõhkekeha ja kolm suuremat ning kaks väiksemat lõhkekehade valmistamise vabrikut.

Eesti kontingent Afganistanis koosneb jalaväekompaniist, logistilisest toetuselemendist, lähikaitsemeeskonnast, staabiohvitseridest ja staabiallohvitseridest. Kokku teenib Afganistanis ligi 165 kaitseväelast. Kaitsevägi osaleb NATO juhitud sõjalisel operatsioonil Afganistani rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude ISAF koosseisus alates 2003. aastast.

Allikas: Eesti Kaitsevägi