Vaade Teherani tuumaambitsioonide eesriide taha

Kui USA ei pööra ümber praegust dünaamikat, lõikab Iraan märgatavat kasu tuumajõuks olemisest selliselt, et ta ei pea isegi tuumapommi ehitama. Viimastel nädalatel on Iraani valitsus teinud mitmeid avaldusi seoses nende tuumaplaanidega.

Sha_10Kui USA ei pööra ümber praegust dünaamikat, lõikab Iraan märgatavat kasu tuumajõuks olemisest selliselt, et ta ei pea isegi tuumapommi ehitama.

Viimastel nädalatel on Iraani valitsus teinud mitmeid avaldusi seoses nende tuumaplaanidega: et kõrgelt rikastatud uraani tootmine viiakse aasta lõpus üle maa-alustesse ruumidesse; et kuigi nad on ametlikult eitanud tuumarelvade ehitamist, ei saa keegi takistada neid tuumapommi ehitamast; ning et nad hoiustavad Shahabi rakette karastatud maa-alustes silokompleksides. Kokkuvõtvalt, lisavad need väited uusi tahke Teherani tuumapoliitikale. Režiimi eesmärk on suurendada tuumaprogrammi läbi regioonis mõjuvõimu.

Iraani tuumapoliitika koosneb kolmest elemendist: kahese kasutusvõimalusega ehitised, segased sõnumid, surrogaatvõimekused.

Kahese kasutusvõimalusega ehitised. Peaaegu kõik Iraani peamised tuuma infrastruktuuri elemendid on oma loomu poolest duaalse kasutusvõimalusega. Näiteks, rikastamisehitised, mis väidetavalt toodavad kütust tuumajaamadele ja reaktoritele, on ideaalselt sobivad ka relvaprogrammi jaoks rikastatatud uraani tootmiseks.

Segased sõnumid ja kahemõttelisus. 2006. aasta detsembrist on president Mahmoud Ahmadinezhad korduvalt deklareerinud, et Iraan on „tuumajõud“, kasutades terminit väga mitmetähenduslikult. Ta on korduvalt öelnud ka, et „Iraani tuumatrammil ei ole pidureid ega tagurpidikäiku,“ püüdes luua ettekujutust paratamatusest. 2011. aasta juunis ütles ta ka, et  „kui me ütleme, et ma ei taha pommi ehitada, siis me ei taha pommi ehitada, kuigi kui me tahame, siis me ei karda seda ka kuulutada, sest keegi ei saa mitte kui midagi selle vastu ette võtta.“

Surrogaatvõimekused. Iraan on ehitanud mitmesajase Shahab-tüüpi raketiarsenali konventsionaalsete lõhkepeadega. Kuna ta ei ole seotud ühegi relvastuspiirangu lepinguga, mis keelaks tal seda arsenali eksponeerida, võib tihtipeale paraadidel ja õppustel rakette näha. Sellise tegevusega rõhutab Iraan enda võimekust vastata tema tuumaprogrammivastu streikijatele. Ta üritab ära kasutada tajutavat seost ballistiliste rakettide ja tuumarelvade vahel. Selle tõestuseks on paraadidel näidatavad raketid, mis kannavad loosungeid „Iisrael tuleks kaardilt maha pühkida“ (saavutamatu eesmärk konventsionaalsetele relvadele).

Artiklit saate edasi lugeda siit.

Artikli autor: Michael Eisenstadt

Allikas: The Washington Institute for Near East Policy