Strategic Outlook 2011

Strategic Outlook 2011 arutleb Rootsi poliitikakujundajate jaoks relevantsete kaitsepoliitiliste teemade üle. Väljaande põhiliseks eesmärgiks on analüüsida globaalseid strateegilisi valdkondi. Selle sisu põhineb Rootsi Kaitseuuringute Agentuuri (FOI) uuringutel.

FOI_LOGOsmweb

Strategic Outlook 2011 arutleb Rootsi poliitikakujundajate jaoks relevantsete kaitsepoliitiliste teemade üle. Väljaande põhiliseks eesmärgiks on analüüsida globaalseid strateegilisi valdkondi. Selle sisu põhineb Rootsi Kaitseuuringute Agentuuri uuringutel.

Kolmas Strategic Outlook analüüsib mitmeid väljakutseid, millega Rootsi silmitsi seisab. Artiklid heidavad valgust keerukatele seostele, mis tõenäoliselt mõjutavad lähiaastatel julgeolekupoliitika päevakorda. Samas teadvustatakse, et teemad, mis on täna meie jaoks olulised, ei pruugi olla kesksed  pikemas perspektiivis.

Strategic Outlook 2011 tõstatab teemad, mis omavad tähtsust Rootsi välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitikas. Identifitseeritud väljakutsetest mõned on kerkinud esile viimasel aastal, teised on jällegi pikemaajaliste trendide tulemid. Üldine kokkuvõte on selline, et Rootsil on oluline roll mängida mitmes valdkonnas, kliimamuutustest ja teemadest seoses loodusressurssidega kuni kosmoseprügi, massihävitusrelvade leviku ja organiseeritud kuritegevuseni. Rootsi on kaasatud ka julgeolekupoliitika arendamisse näiteks Afganistanis ja Araabiamaailmas. Viimaseks, tuuakse välja, et Rootsi peab edaspidi lähedalt vaatlema julgeolekupoliitika perspektiivist arenguid Venemaal ja kolmes Balti riigis.

Inglisekeelse versiooni Strategic Outlook 2011-st leiad siit.